Rujukan Bola

Teori ketidaksamaan sosial yang perlu anda ketahui

Memang tidak dinafikan kebanyakan bandar utama kini hampir penuh dengan bangunan pencakar langit yang sangat tersergam indah. Ini membuatkan kita berfikir bahawa negara ini mula maju pada masa yang sama dengan pembangunannya.

Namun, kita sering terlupa bahawa masih terdapat kawasan yang kekurangan pencahayaan yang mencukupi atau langsung tidak disentuh oleh Internet.

Ketidaksamaan sosial berlaku apabila sesebuah wilayah tidak dapat melaksanakan kemudahan dan dasar secara sama rata mengenai pembangunan wilayah tersebut.

Sekiranya ketidaksamaan ini tidak diselesaikan dengan segera, ia pasti akan membawa kepada masalah dan perpecahan yang besar. Terdapat beberapa teori tentang ketidaksamaan sosial ini yang perlu kita fahami.

Mengikut perkembangannya, teori ketidaksamaan sosial terbahagi kepada ketidaksamaan sosial klasik dan ketaksamaan sosial moden.

Teori klasik ketidaksamaan sosial

  • Teori struktur fungsional

Teori struktur-fungsi percaya bahawa ketidaksamaan sosial adalah perkara yang sangat biasa berlaku dan tidak boleh dielakkan. Malah teori ini mengatakan bahawa ketidaksamaan sosial memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia.

Walaupun ketidaksamaan sosial, orang ramai boleh saling melengkapi untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan teratur. Teori struktur fungsional ini mengatakan bahawa ketidaksamaan sosial yang berlaku boleh mewujudkan satu sistem yang dipanggil meritokrasi.

Sistem yang digunakan untuk menilai seseorang bergantung kepada kualiti dan kepakarannya.

Contoh mengemukakan teori ini ialah kewujudan doktor dan petani. Sememangnya untuk menjadi seorang doktor memerlukan kepakaran dan pendidikan yang agak tinggi, tetapi jika semua orang menjadi doktor, tidak seorang pun akan menjadi petani dan keperluan masyarakat tidak akan dipenuhi.

Namun begitu, perkara yang perlu ditekankan daripada teori struktur-fungsi ini ialah ia tidak mengambil kira kewujudan konflik yang mungkin berlaku akibat ketidaksamaan.

Teori konflik ketidaksamaan sosial lebih tertumpu kepada aspek ekonomi. Teori konflik ini menyatakan bahawa ketidaksamaan sosial berlaku apabila masyarakat atau persekitaran memihak kepada kumpulan atau pihak yang lebih berkuasa.

Ini sudah tentu akan membawa kepada kemunculan kepimpinan kapitalis yang memudaratkan parti dan rakyat kecil. Sudah tentu, kumpulan berkuasa ini boleh mengeksploitasi orang kecil secara bebas dan mendapat mata terbanyak dengan menggaji mereka.

Mengikut teori ini, ketidaksamaan sosial mempunyai 3 dimensi. Dimensi ini termasuk status, kekayaan dan kuasa. Dalam dimensi kelas, ketidaksamaan sosial yang berlaku lebih tertumpu kepada bagaimana seseorang itu berusaha atau berusaha untuk mencapai kekayaan dan keperluan.

Sementara itu, dimensi status lebih menumpukan kepada status seseorang dengan orang lain yang sering menyebabkan ketidaksamaan sosial.

Manakala teori kuasa pula mempunyai penjelasan yang hampir sama dengan teori konflik iaitu apabila kumpulan atau parti yang kuat menguasai orang lain.

Teori ketidaksamaan sosial moden

Teori dualisme sosial ini mengandaikan bahawa jurang perbezaan antara negara Barat yang dikenali sebagai negara maju dan negara membangun adalah disebabkan oleh perbezaan matlamat ekonomi.

Teori kebergantungan, juga dikenali sebagai teori kebergantungan, menerangkan lebih lanjut tentang hubungan kebergantungan yang berlaku antara negara membangun dan negara maju.

Kebergantungan ini adalah salah satu sebab mengapa negara membangun atau negara bekas penjajah semakin mundur. Kerana banyak negara maju telah menutup peluang untuk mengeksport hasil pertanian mereka ke negara membangun.

Manakala di sisi lain, negara membangun juga mempunyai keupayaan untuk membeli barangan industri yang disediakan oleh negara maju. Keadaan ini mewujudkan jurang yang luas antara negara membangun dan negara maju, negara maju semakin maju manakala negara membangun masih ketinggalan.

Cloud Hosting Indonesia