Tahap keamatan bunyi yang mempunyai keamatan: formula dan contoh masalah

Keamatan bunyi ialah jumlah tenaga bunyi per unit masa (kuasa) yang menembusi serenjang dengan satah per unit luas.

l = P/A atau l = P/4πr2

Maklumat:

 • l = keamatan bunyi (W/m2)
 • P = Kuasa (W)
 • A = luas keratan rentas (m2)
 • r = jarak dari titik ke sumber bunyi (m)

Keamatan bunyi di sesuatu tempat adalah berkadar songsang dengan kuasa dua jarak, semakin jauh dari sumber bunyi, keamatan berkurangan.

L1/l2 = (r2/r1)2

Tahap keamatan bunyi ialah logaritma nisbah keamatan bunyi kepada keamatan ambang. Secara matematik, tahap keamatan bunyi ditakrifkan seperti berikut:

TI = 10 log l/l0

Maklumat:

 • TI = tahap keamatan bunyi (dB)
 • l = keamatan bunyi (W/m2)
 • L0 = keamatan ambang = 10 W/m2

Tahap keamatan bunyi dibahagikan kepada dua kategori:

Formula untuk keamatan bunyi oleh beberapa sumber dengan keamatan yang sama

TI = TI0 + log n2/n1

Maklumat:

 • TI = tahap keamatan bunyi (dB)
 • ia0 = tahap keamatan bunyi dengan bilangan sumber primer (dB)
 • n1 = bilangan sumber audio asal
 • n2 = bilangan sumber bunyi akhir

Formula untuk keamatan bunyi kerana perbezaan lokasi

TI = TI0 – 20 log.r2/r1

Maklumat:

 • TI = tahap keamatan bunyi (dB)
 • ia0 = tahap keamatan bunyi dari jarak awal (dB)
 • r2 = jarak akhir dari sumber bunyi (m)
 • r1 = jarak awal sumber bunyi (m)

Contoh masalah

1. Adalah diketahui bahawa tahap keamatan bunyi peranti X ialah 45 dB (I0 = 10-12 W/M2). Nisbah tahap keamatan bunyi untuk 10 peranti X hingga 100 peranti X kali…

Bincangkan :

Mesin tahap keamatan 10 (TI10)/mesin tahap keamatan 10 (TI100) = TI + 10 laporan n/TI + 10 laporan n

ia10/TI100 = 45 + 10 panjang 10/ 45 + 10 kaki 100

ia10/TI100 = 45 + 10 / 45 + 20

ia10/TI100 = 55/65

ia10/TI100 = 11/13 = 11:13

Cloud Hosting Indonesia