Rujukan Bola

Strategi dan penjelasan perancangan cukai

Sebuah syarikat mempunyai kewajipan kepada kerajaan, salah satunya adalah membayar cukai. Langkah pertama dalam pengurusan cukai dipanggil Perancangan cukai Sebuah perniagaan boleh melaksanakan perancangan cukai untuk meminimumkan beban cukai entiti perniagaan. Cukai yang ditanggung oleh syarikat besar sebelum ini boleh diminimumkan dengan menggunakan strategi perancangan cukai.

Perancangan cukai atau Perancangan cukai Ia merupakan satu kaedah yang boleh meminimumkan atau mengurangkan beban cukai yang dibayar kepada kerajaan supaya beban cukai yang dibayar tidak melebihi jumlah cukai sebenar. Permohonan Perancangan cukai Ia harus dilakukan oleh syarikat berdasarkan peruntukan undang-undang cukai yang terpakai dan dalam strategi undang-undang agar tidak bercanggah dengan peraturan cukai sedia ada.

dalam permohonan Perancangan cukai Kemudian strategi berikut biasanya digunakan oleh sesebuah syarikat, iaitu:

  1. Pengelakan cukai
    Asid teksik Atau dipanggil pengelakan cukai, di mana strategi ini biasanya dijalankan oleh syarikat yang mengalami kerugian. Pengelakan cukai Ia boleh merancang dengan membuat perubahan dalam faedah dengan caranya sendiri. Pengelakan cukai Ia adalah satu cara untuk syarikat mengelakkan cukai dengan membuat transaksi yang tidak dikenakan cukai. Contohnya, geran bukan tunai yang sebelum ini ditunaikan digantikan dengan barangan. Kerana bukan tunai tidak tertakluk kepada cukai pendapatan di bawah Perkara 21.
  2. Penjimatan cukai
    Penjimatan cukai Ia biasanya digunakan oleh syarikat dalam pelaksanaan Perancangan cukai Menggunakan sistem cukai alternatif menggunakan kos yang lebih rendah, kaedah ini sangat cekap, contohnya elaun bukan tunai dalam bentuk wang.
  3. Mengelakkan pelanggaran cukai dan sekatan
    Syarikat atau pembayar cukai harus memahami undang-undang cukai yang dikenakan dan tidak melebihi had undang-undang cukai, ini untuk mengelakkan bentuk penalti atau sekatan cukai yang lain. Sebagai contoh, penalti faedah dan penalti pentadbiran boleh disebut.
Cloud Hosting Indonesia