Rujukan Bola

Senarai simbol dalam fizik dan penjelasannya

simbolpenerangan ASimbol unit arus elektrik, yang berasal dari perkataan ampere.ASimbol pecutan, yang berasal daripada perkataan pecutan.bSimbol untuk medan aruhan magnet berasal dari nama penemunya, Biot Savart.CSimbol untuk unit cas elektrik berasal daripada perkataan Colomb.JIa digunakan untuk melambangkan kelajuan cahaya.JanuariSimbol medan elektrik untuk sesaran berasal daripada perkataan sesaran.dBerasal daripada perkataan jarak, yang digunakan untuk tanda ruang.ESimbol tenaga, medan elektrik berasal daripada perkataan medan elektrikeIa diambil daripada perkataan elektron dan digunakan untuk melambangkan cas elektrik.FDigunakan untuk melambangkan gaya. Berasal daripada perkataan NirofBerasal daripada perkataan kekerapan, yang digunakan untuk simbol kekerapan.JSimbol pemalar graviti Newton.gDigunakan sebagai simbol untuk pecutan akibat graviti.HSimbol ini, dinamakan sempena penciptanya, Henry, digunakan untuk medan magnet yang disebabkan oleh arus elektrik dan unit induktansi.jam tanganDigunakan untuk simbol tetap Planck.sayaUntuk menghasilkan arus elektrik yang berasal daripada perkataan intensiti.JBerasal daripada perkataan joule, iaitu unit tenaga. Selain itu, ia juga digunakan untuk ketumpatan arus elektrik.KIa biasanya digunakan sebagai pemalar.Kmanakala huruf kecil “k” bermaksud pemalar Boltzmann.LUntuk beberapa unit seperti liter dan momentum sudut, nombor kuantum orbit digunakan.LHuruf kecil “l” digunakan untuk simbol panjang, yang berasal dari perkataan “panjang”.MSebagai simbol, magnet.Metersebagai simbol berat atau jisim dan meter.NSimbol Newton atau unit daya.nsebagai simbol nombor kuantum utama dan bilangan zarah setiap mol.PBerasal daripada perkataan “kuasa” bermaksud kuasa; Tekanan (Pressure).PManakala “p” kecil berasal daripada perkataan “tekanan” yang bermaksud tekanan, ia digunakan sebagai simbol tekanan. Huruf ini juga digunakan untuk menunjukkan polarisasi elektrik, momen dipol elektrik, dan momentum linear.sIa sering digunakan sebagai simbol termodinamik.qIa digunakan untuk perniagaan dan pengecasan elektrik.RSeperti dalam matematik, huruf ini diambil sebagai simbol untuk jejari bulatan daripada perkataan jejari.rHuruf kecil “R” juga digunakan untuk menandakan ruang, iaitu, daripada perkataan “sempadan”.SIa digunakan untuk menunjukkan entropi.ss digunakan untuk simbol kedua yang berasal dari perkataan kedua dan putaran dalam fizik kuantum.TModal T digunakan untuk menandakan tempoh, suhu, dan juga tesla, unit medan teraruh magnet.T“t” kecil digunakan untuk menandakan masa yang diperoleh daripada perkataan itu “Masa”.USimbol tenaga.VSimbol kelajuan berasal dari perkataan “Kelajuan” Dan juga simbol jumlah dan unit voltan elektrik iaitu voltan, volt dan potensi secara umum.WSimbol untuk usaha berasal daripada perkataan “kerja”. Dan juga untuk simbol unit kuasa yang bermula dengan perkataan “Watt”.X, Y, ZDigunakan bersama untuk menyatakan koordinat yang digunakan.YIni adalah simbol untuk modulus YoungZIa digunakan untuk menyatakan bilangan proton dalam nukleus dan merupakan simbol fizik nuklear.️Bacaan alfa mewakili pecutan sudut.️Baca beta, yang merupakan simbol jenis sinaran nuklear, bersama-sama dengan .Baca gamma, yang dalam relativiti khas bermaksud faktor Lorentz.️Bacaan delta ialah simbol untuk fungsi delta dirac.️Baca epsilon, yang merupakan simbol untuk pemalar kebolehpermisian.️Baca eta yang bermaksud kecekapan.️memanggil theta untuk simbol sudut.️Baca Kappa, yang merupakan simbol untuk modulus pukal.️Membaca lambda yang digunakan untuk simbol panjang gelombang. Ketumpatan cas elektrik per unit panjang️Bacaan mu adalah simbol untuk momen magnetik. Ia juga digunakan untuk menyatakan kebolehtelapan magnetik.️Membaca nu ialah simbol kekerapan.️Baca xi, iaitu simbol jenis baryon yang dinamakan dengan huruf besar (Ξ).️Baca pi untuk merujuk kepada nombor 3.141592653 dan juga untuk kesamaan yang berkaitan dengan simetri.️Baca rho, yang merupakan simbol untuk ketumpatan jisim atau cas elektrik per unit isipadu, serta rintangan elektrik.️Sigma bermaksud kekonduksian elektrik, ketumpatan cas elektrik per unit luas, dan digunakan untuk pemalar Stefan Boltzmann.️Baca tau, yang merupakan simbol tork, yang bermaksud daya putaran.️Baca phi yang bermaksud fluks magnet.️Baca Chi yang bermaksud sensitiviti. manakala m untuk magnet dan e untuk elektrik.(psi)Ia dibaca sebagai psi, yang digunakan untuk menyatakan fungsi gelombang dan keadaan keadaan dalam fizik kuantum.(Omega)Omega yang disebut ialah halaju sudut.️Ia dibaca sebagai ohm dan digunakan sebagai simbol untuk unit rintangan elektrik.
Cloud Hosting Indonesia