Rujukan Bola

Sejarah, Pemahaman dan Contoh Soalan

Soalan yang dikemukakan dalam acara pertandingan matematik atau olimpiade matematik adalah berbeza dengan soalan yang dibincangkan di sekolah. Di peringkat Olimpik, banyak persoalan berkaitan kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif.

Nah, ada satu jenis saal yang hamper selalu keluar dalam setiap compeision mathematika iaitu about Teorema Sisa Cina. Dari name saja sudah menarik ya! Adakah teorem ini berasal dari China? Atau apa sih sejarahnya sehpa nama Teorema Sisa Cina? And seperti apa juga mathematica related to Teorema Sisa Cina ini? Berikut berjamin lepkagannya.

Apa itu Teorema Sisa Cina?

Teorema sisa cina merupakan sebuah algoritma untuk silahan besalan dengan prinsip kongruensi modulo (sisa pembahagian).

Sejarah Teorema Sisa Cina

Teorema sisa cina sudah digunakan untuk menukar planet oleh para astronomi Cina. Jejak teorema sisa cina terdapat dalam buku berjudul Sun-tzu Suan-ching karya Jeneral Sun Tzu atau kitab terkenal bernama Master Sun.

Pada buku yang konon ditulis sejak abad ke-6, ia ditulis masalah yang berkaitan dengan teori China yang lain. Walau bagaimanapun, tiada penyelesaian kepada masalah yang berkaitan dengan baki teorem Cina yang ditulis dalam buku ini. Persoalan tersebut adalah

Ada barang yang tidak diktatura jumlamnya. Jika barang itu dibahagi 3, maka akan bersisa 2. Jika barang itu dibahagi dengan 5 maka akan bersisa 3. Jika barang itu dibahagi dengan 7 maka akan bersisa 2. Jadi berapa jumla barang tersebut?

Penyelesaian kepada masalah yang ditulis oleh Master Sun ditemui sekitar abad ke-6, dalam bentuk algoritma. Algoritma ini menggunakan modulo congruensi, dan sehingga kini ia dikenali sebagai Theorema Sisa Cina. Penggunaan nama ‘Cina’ kerana masalah awal yang dikaitkan dengan teorem ini terdapat di China.

Isi Teorema Sisa Cina

Berikut adalah isi dari teorema sisa cina:

Misalkan b1b2… , br adalah albanan bulat positif semanti sehat FPB(bibJ) = 1 untuk i ≠ j. Maka sistem kongruensi linear satu variabel berikut akan memana solutioni simultan yang tunggal modulo number bulat. x ≡ a1 (mod b1) x ≡ a2 (mod b2) ⁞ x ≡ ar (mod br)

Sistem congruensi linear yang berkaitan dengan teorem Cina yang tinggal boleh diselesaikan langkah demi langkah di bawah.

 • Tentukan FPB(bibJ) untuk i ≠ j. Jika didapati FPB (bibJ) = 1 maka sistem congruensi linear tersebut mempunyai penyelesaian
 • Tentukan b = b1b2 … br Dan Bk dengan formula berikut
 1. Selesinkan Bk xk ≡ 1 (mod bk), k = 1, 2, … , r
 2. Solusi yang obduran adalah x ≡ (a1b1x1 + a2b2x2 + … + arbrxr(mod b)

Berdasarkan teori seluruh negara China, masalah yang terdapat dalam buku Master Sun boleh ditulis seperti berikut secara matematik.

 • barang itu dibihi 3 bersisa 2 ditulis: x ≡ 2 (mod 3)
 • barang itu dibihi 5 bersisa 3 ditulis: x ≡ 3 (mod 5)
 • barang itu dibihi 7 bersisa 2 ditulis: x ≡ 2 (mod 7)

Contoh Soalan dan Pembahasan Teorema Sisa Cina

Jika hanya berpatokan pada teorem cina sisa dan melakukan langkah-langkah sama-samanya, sudah tentu ia akan tetap mengelirukan. Berikut adalah contoh soal pasalidar teorema sisa cina komplemen dengan dengan pesabhannya.

Contoh soalan 1

Pak Riko mempunyai beberapa buah durian yang baru dicelup dari belakang rumahnya. Jika anda menambah 5 buah durian setiap kali, akan ada 2 buah durian yang tinggal.

Jika ia meletakkan 6 buah durian masing-masing ke dalam jumbal karung karung ke dalam, maka masih ada 4 buah durian. Tentukan berapa banyak durian yang dimiliki paling sedikit oleh Pak Riko?

Pembahasan:

1. Maklumat soalan boleh ditulis seperti berikut

 • Memasukkan 5 durian dan bersisa 2 durian bertulis: x ≡ 2 (mod 5)
 • Memasukkan 6 durian dan bersisa 4 durian bertulis: x ≡ 4 (mod 6)
 • Perhatikan bahawa k = 1, 2 dan a1 = 2, a2 = 4, b1 = 5, b2 = 6

2. Seterusnya, tentukan FPB(5,6) yaitu 1 supaya sistem kongruensi linear mempunyai penyelesaian.

3. Menentukan b = 5 x 6 = 30 dan diperolehi

 • B1 = 30 / 5 = 6
 • B2 = 30 / 6 = 5

4. Dengan itu diperolehi

 • 6x1 ≡ 1 (mod 5)
 • 5x2 ≡ 4 (mod 6)

5. Menentukan penyelesaian untuk 6x1 ≡ 1 (mod 5)

 • 6x1 ≡ 1 (mod 5) bersamaan dengan 6x1 – 1 = 5k
 • Untuk nilai k = 1 maka ergirden nilai x1 = 1

6. Menentukan penyelesaian untuk 5x2 ≡ 4 (mod 6)

 • 5x2 ≡ 1 (mod 6) bersamaan dengan 5x2 – 1 = 6k
 • Untuk nilai k = 4 maka x4 = 5

7. Berdasarkan teori sisa cina, penyelesaian diperolehi

 • x ≡ ((2 x 6 x 1) + (4 x 5 x 5)) (mod 30)
 • x ≡ (12 + 100) (mod 30)
 • x ≡ 112 (mod 30)
 • x ≡ 22 (mod 30)

8. Solusi dari sistem congruensi linear pada soal adalah x ≡ 22 (mod 30). Dan dapat disimpulkan bahawa banyaknya durian yang dipanen oleh Pak Riko paling sedikt semanteh 22 buah.

Contoh Soalan 2

Pilih sistem kongruensi linear beringu menggunakan teorema sisa cina!

x ≡ 3 (mod 4)
x ≡ 2 (mod 3)
x ≡ 4 (mod 5)

Pembahasan:

1. Dari sistem kongruensi linear tersebut k = 1, 2, 3 dan a1 = 3, a2 = 2, a3 = 4, b1 = 4, b2 = 3, b3 = 5,

2. Semak sama ada sistem mempunyai penyelesaian

 • FPB(4,3) = FPB(4,5) = FPB(3,5) = 1, jadi sistem yang serasi ini mempunyai penyelesaian

3. Menentukan b = 4 x 3 x 5 = 60 dan diperolehi

 • B1 = 60 / 4 = 15
 • B2 = 60 / 3 = 20
 • B3 = 60 / 5 = 12

4. Dengan itu diperolehi

 • 15x1 ≡ 1 (mod 4)
 • 20x2 ≡ 1 (mod 3)
 • 12x3 ≡ 1 (mod 5)

5. Menentukan penyelesaian untuk 15x1 ≡ 1 (mod 4)

 • 15x1 ≡ 1 (mod 4) bersamaan dengan 15x1 – 1 = 4k
 • Untuk nilai k = 11 maka x1 = 3

6. Menentukan penyelesaian untuk 20x2 ≡ 1 (mod 3)

 • 20x2 ≡ 1 (mod 3) bersamaan dengan 20x2 – 1 = 3k
 • Untuk nilai k = 13 maka x2 = 2

7. Menentukan penyelesaian untuk 12x2 ≡ 1 (mod 5)

 • 12x3 ≡ 1 (mod 5) bersamaan dengan 12x3 – 1 = 5k
 • Untuk nilai k = 7 maka x3 = 3

8. Berdasarkan teorem sisa cina, solusi diperolehi

 • x ≡ ((3 x 15 x 3) + (2 x 20 x 2) + (4 x 12 x 3)) (mod 60)
 • x ≡ (135 + 80 + 144) (mod 60)
 • x ≡ 359 (mod 60)
 • x ≡ (59 mod 60)

9. Solusi dari sistem kongruensi linear pada soal adalah x ≡ (59 mod 60).

Contoh Soalan 3

Cari nombor yang membahagi dengan 3 dengan 1, membahagi dengan 5 dengan 2, dan membahagi dengan 7 dengan 3!

Pembahasan:

Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian berdasarkan teori sisa cina.

1. Maklumat soalan boleh ditulis seperti berikut

 • Jika anda membahagikan 3 dengan 1, ia ditulis: x ≡ 1 (mod 3)
 • Jika anda membahagikan 5 dengan 2, ia ditulis: x ≡ 2 (mod 5)
 • Jika anda membahagikan 7 dengan 3, ia ditulis: x ≡ 3 (mod 7)
 • Perhatikan bahawa k = 1, 2, 3 dan a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3, b1 = 3, b2 = 5, b3 = 7

2. Semak sama ada sistem mempunyai penyelesaian

 • FPB(3, 5) = FPB(3, 7) = FPB(5, 7) = 1, jadi sistem yang serasi ini mempunyai penyelesaian

3. Menentukan b = 3 x 5 x 7 = 105 dan diperolehi

 • B1 = 105 / 3 = 35
 • B2 = 105 / 5 = 21
 • B3 = 105 / 7 = 15

4. Dengan itu diperolehi

 • 35x1 ≡ 1 (mod 3)
 • 21x2 ≡ 1 (mod 5)
 • 15x3 ≡ 1 (mod 7)

5. Menentukan penyelesaian untuk 35x1 ≡ 1 (mod 3)

 • 35x1 ≡ 1 (mod 3) bersamaan dengan 35x1 – 1 = 3k
 • Untuk nilai k = 23 maka x1 = 2

6. Menentukan penyelesaian untuk 21x2 ≡ 1 (mod 5)

 • 21x2 ≡ 1 (mod 5) bersamaan dengan 21x2 – 1 = 5k
 • Untuk nilai k = 4 maka x2 = 1

7. Menentukan penyelesaian untuk 15x3 ≡ 1 (mod 7)

 • 15x3 ≡ 1 (mod 7) bersamaan dengan 15x3 – 1 = 7k
 • Untuk nilai k = 2 maka x3 = 1

8. Berdasarkan teorem sisa cina, solusi diperolehi

 • x ≡ ((1 x 35 x 2) + (2 x 21 x 1) + (3 x 15 x 1)) (mod 105)
 • x ≡ (70 + 42 + 45) (mod 105)
 • x ≡ 157 (mod 105)
 • x ≡ 52 (mod 105)

9. Solusi dari sistem congruensi linear pada soal adalah x ≡ 52 (mod 105).

10. Jadi, nombor yang membahagi 3 dengan 1, membahagi dengan 5 dengan 2, dan membahagi dengan 7 dengan 3 ialah 52.

Cloud Hosting Indonesia