Sejarah pelopor kebangkitan negara dalam perjuangan kemerdekaan

Kebangkitan bangsa adalah masa di mana timbulnya rasa dan semangat persatuan, persatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari belenggu penjajahan.

Di mana penjajah Belanda dan Jepun mencipta semangat kebangkitan nasional untuk menghalau penjajah dengan mewujudkan pelbagai pertubuhan belia di seluruh nusantara.

Penubuhan pertubuhan Bodhi Otomo sebagai perintis kebangkitan negara

Budi Utomo ialah sebuah pertubuhan pelajar yang diasaskan oleh Dr. Sotomo dan pelajar STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Arsetan), iaitu Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Soeraji dan RT Ario Tirtokusumo ditubuhkan pada 20 Mei 1908 di Jakarta.

Organisasi ini adalah sosial, ekonomi, budaya dan bukan politik. Penubuhan Budi Utomo oleh Dr. Vahidin Sadirohusdu.

Bodhi Otomo adalah perintis organisasi moden. Organisasi ini menjadi model kepada gerakan seterusnya. Walaupun skop kegiatan Bodhi Otomo terhad kepada golongan terpelajar dan wilayahnya termasuk Jawa, Madura, dan Bali, Bodhi Otomo menjadi titik perubahan awal untuk kebangkitan negara. Oleh itu, hari lahir Bodhi Otomo, 20 Mei, disambut sebagai Hari Kebangkitan Kebangsaan.

Semangat kebangkitan bangsa ini dibina dan dinyalakan oleh putera-puteri bangsa Indonesia khususnya di kalangan golongan terpelajar. Kalangan ini mula sedar bahawa bangsa mereka telah menjadi bangsa terjajah yang harus memperjuangkan kemerdekaan daripada pelbagai wilayah dan kumpulan etnik yang merasakan nasib dan penderitaan yang sama sehingga mereka ingin bersatu mengumpul kuasa.

Faktor pendorong kebangkitan negara

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebangkitan nasional Indonesia antara lain sebagai berikut.

 • Faktor internal, atau faktor dari dalam yang mendorong munculnya kebangkitan nasional Indonesia, yaitu.
  • Sejarah kegemilangan masa lampau iaitu kerajaan Srivijaya dan Majapahit
  • Penderitaan rakyat akibat penjajahan
  • Bereaksi terhadap semangat kedaerahan adalah tidak diingini, kerana ia membubarkan dan melemahkan bangsa Indonesia.
  • Membudayakan warga Indonesia yang berpendidikan yang mengejar pendidikan
 • Faktor eksternal atau faktor eksternal yang mendorong munculnya kebangkitan nasional Indonesia adalah:
  • Pengenalan idea-idea barat seperti nasionalisme, liberalisme dan sosialisme melalui pendidikan barat moden.
  • Kemenangan Jepun ke atas Rusia pada tahun 1905
  • Gerakan dan perjuangan bangsa lain menentang penceroboh

Pertubuhan Kebangkitan Kebangsaan

Berdasarkan catatan sejarah lampau, zaman Kebangkitan Nasional dicirikan oleh sejumlah besar golongan terpelajar di Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pemuda membentuk pertubuhan, yang pertama ialah Budi Utomo sebagai pencipta kebangkitan nasional Indonesia.

Selepas kemunculan budi utomo, banyak organisasi muncul, antaranya berikut.

nama organisasibentukSejakdestinasi
Kesatuan Sekerja Islam (SDI)H. Samsudin1911Mengukuhkan pakatan saudagar tempatan untuk bersaing dengan saudagar asing khususnya Cina.
Kesatuan Islam (SI)HOS Cokromainoto, Haji Agus Salim, Abdul Mois10 September 1912Mempromosikan perdagangan komersial kumpulan orang asli, meningkatkan semangat komersial bangsa Indonesia.
Parti India (IP)doktor. AFE Douwes Dekker, dr Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat24 Disember 1912Menumbuhkan dan meningkatkan semangat perpaduan, menyediakan kehidupan rakyat merdeka.
Persatuan IndonesiaSultan Kasayangan, Eva Kusumantri, Sitanala dan Mo. Hata1924Mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia
Parti Komunis IndonesiaSamaun dan Darsuno1914Penubuhan kerajaan Indonesia dengan komunisme
Parti Kebangsaan IndonesiaIr. Sukarno, Gatot Mangkopraja, Maskon dan Supriyadinatha1927Mencapai Indonesia merdeka dengan usahanya berdasarkan perjuangan Maranisme
parti besar Indonesiadoktor. Sotomo, Sotarjo, Kartohadikosumo1935Mencapai Indonesia merdeka
MuhammadiyahH. Ahmad Dehlan18 November 1912Terimalah agama Islam
Memalukan ulamaKh Hasim Asiri21 Januari 1926Pelaksanaan syariat Islam berdasarkan mazhab Syafi’i
Kami ada TrikoroSatiman Viriosanjoyo, Kadarman dan Sonardi1915Memperkukuh perpaduan antara pelajar sekolah menengah dan kolej profesional
Band Jung SumatraAK Gani, B. Djohan, Moh. Amir, Mo. Yamin dan Sultan Takdeer Alisjahbana1917Mengukuhkan ukhuwah pelajar muda Sumatera dan membangkitkan perasaan bahawa mereka terpanggil untuk memimpin dan mendidik anak bangsa.
Cloud Hosting Indonesia