Perbezaan antara matematik tulen dan gunaan yang perlu difahami

Ia dipanggil matematik atau dalam bahasa Inggeris Matematik Ia berasal dari akar Yunani, iaitu Matematik Ataupun Mathanein yang bermaksud belajar atau berfikir. Kamus besar Indonesia mengatakan bahawa matematik adalah ilmu nombor, hubungan antara nombor dan kaedah operasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nombor.

Matematik sangat luas dan mempunyai cabang sains yang berbeza, tetapi masih berkaitan antara satu sama lain. Secara amnya, cabang-cabang matematik dikelaskan kepada dua jenis, iaitu matematik tulen dan matematik gunaan.

Apakah perbezaan antara kedua-dua matematik ini?

Matematik Tulen

 • Matematik tulen ialah sains matematik tulen dalam erti kata sains ini memfokuskan kepada kajian teori matematik.
 • Aplikasi matematik tulen lebih dekat dengan sains lain seperti fizik, pelayaran, astronomi dan seumpamanya.
 • Simbol dalam matematik tulen menyatakan konsep abstrak
 • Matlamat penyelidikan matematik tulen ialah pembangunan sains matematik itu sendiri
 • Matematik tulen boleh menimbulkan banyak cabang sains lain, termasuk matematik gunaan.
 • Contoh cabang sains yang termasuk dalam matematik tulen ialah: kalkulus, algebra, analisis sebenar, kombinatorik, pengaturcaraan linear dan bukan linear, logik matematik, kawalan optimum, geometri, dll.

Matematik gunaan

 • Matematik gunaan ialah cabang atau sebahagian daripada matematik tulen.
 • Matematik gunaan ialah cabang matematik gunaan, dalam erti kata matematik gunaan digunakan untuk mencari dan menyelesaikan masalah objektif seperti masalah perniagaan, tinjauan, dll.
 • Simbol dalam matematik gunaan ialah model matematik yang digunakan untuk mewakili pembolehubah sebenar.
 • Aplikasi matematik gunaan biasanya digunakan dalam dunia perniagaan dan sosial.
 • Matlamat penyelidikan matematik gunaan adalah untuk mencari kaedah matematik yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.
 • Contoh penyelidikan matematik gunaan ialah aktiviti Kumpulan belajar Eropah dengan kumpulan belajar industri, matematik dalam industri Di Australia dan Masalah matematik dalam industri Di Amerika Syarikat, ia merupakan pertemuan tetap ahli matematik dengan dunia industri untuk mencari pemodelan matematik yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam dunia industri.
Cloud Hosting Indonesia