Perbandingan insurans tradisional dan unit pemindahan pada 2022

Insurans tradisional dan pautan unit sentiasa menjadi perbandingan yang orang ingin membeli insurans hayat. Manakah pilihan yang paling sesuai? Kami akan membandingkan kedua-dua jenis insurans ini secara langsung pada tahun 2022.

Mana yang lebih baik, insurans hayat tradisional atau pautan unit?

Insurans tradisional menawarkan premium yang murah, dengan jumlah insurans yang besar, tanpa sebarang unsur ketidakpastian akibat pelaburan, tetapi premium ditangkap kerana kekurangan nilai tunai. Sementara itu, premium insurans pautan tunggal tidak boleh ditolak, nilai tunai boleh diambil, tetapi premium lebih mahal, jumlah diinsuranskan adalah kecil, dan pengguna menghadapi ketidakpastian kerana elemen pelaburan insurans pautan tunggal.

Unit Link ialah produk insurans hayat terlaris di Indonesia. Namun, inilah yang paling menimbulkan kontroversi.

OJK, sebagai pihak berkuasa penyeliaan insurans di Indonesia, baru-baru ini telah mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal selia cara insurans berkaitan unit boleh dijual. Dalam peraturan terkini, penjualan satu pautan telah dipergiatkan untuk mengurangkan lebihan negatif produk insurans ini yang berlaku dalam masyarakat.

Sekarang kita akan melihat perbandingan antara unit pautan dan insurans tradisional tulen. Kelebihan dan kekurangan setiap produk.

Apakah insurans tradisional?

Insurans tradisional ialah sejenis insurans yang hanya menyediakan faedah insurans tulen dan tiada faedah pelaburan. Insurans ini juga dikenali sebagai insurans hayat tulen atau berjangka.

Salah satu ciri utama insurans tradisional ialah premium yang direkodkan. Ini bermakna jika tiada tuntutan, premium yang telah dibayar tidak akan dikembalikan.

Cara insurans tradisional berfungsi ialah premium yang dibayar oleh pemegang polisi digunakan untuk membayar kos insurans bagi pihak yang diinsuranskan untuk mendapat manfaat daripada perlindungan wang perlindungan insurans.

Berikut ialah beberapa contoh produk insurans tradisional terbaik:

  • Manulife Pro Active Plus
  • Kehidupan Jangka Sunlife

a. Faedah insurans tradisional

Beberapa faedah insurans tradisional termasuk:

1. Premium insurans yang murah

Premium insurans tradisional adalah murah. Jauh lebih murah daripada premium unit pautan.

Itu kerana premium insurans tradisional hanya digunakan untuk membayar kos insurans. Tiada peruntukan premium untuk pelaburan.

2. Faedah Insurans UP yang Hebat

Manfaat Jumlah Diinsuranskan (UP) berbanding insurans tradisional adalah besar. Kerana dengan premium yang rendah, orang ramai boleh mendapat banyak nilai UP dalam insurans tradisional.

Contohnya, manfaat insurans kesihatan tulen, yang boleh memberikan perlindungan bernilai berbilion rupee setahun pada premium yang agak berpatutan.

Boleh dibandingkan dengan premium pemindahan unit untuk UP yang sama, premium pemindahan unit akan jauh lebih mahal.

3. Ketidakpastian pelaburan

Kerana dalam insurans tradisional, dengan hanya membeli insurans tulen, pemegang polisi tidak perlu menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pelaburan.

4. Mudah difahami

Insurans tradisional agak mudah difahami. Membeli insurans menerima jumlah terjamin yang memberikan perlindungan untuk tempoh masa tertentu.

Tiada unsur pelaburan menjadikan pengeluaran insurans begitu jelas dan mudah.

b. Kerugian insurans tradisional

Sebagai tambahan kepada kelebihan, kelemahan insurans tradisional adalah seperti berikut:

1. Premium insurans hangus

Premium insurans direkodkan. Sekiranya tiada kerosakan, premium insurans tidak akan dikembalikan oleh syarikat insurans.

Secara teknikal, insurans tradisional tidak memberikan nilai tunai kepada pemegang polisi.

2. Jarang dijual lagi

Malah, pada masa kini dan beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat insurans jarang menjual insurans tradisional. Malah, sesetengah syarikat insurans hanya menumpukan pada insurans unit dan tidak pernah menjual insurans tradisional.

Setiap kali anda terjumpa ejen insurans yang menjual buat kali pertama, ia sentiasa insurans unit dan bukan insurans tradisional. Untuk mencari produk insurans tradisional, kita mesti bertanya secara khusus kepada ejen.

3. Premium insurans meningkat dalam setiap tempoh tertentu

Premium insurans dalam insurans tradisional sentiasa meningkat. Ia boleh ditingkatkan setiap tahun atau untuk tempoh tertentu (setiap 5 tahun).

Peningkatan premium insurans ini adalah berkaitan dengan kos insurans, yang meningkat setiap tahun apabila umur insured meningkat.

Apakah Pautan Unit?

Unit Link ialah insurans yang menggabungkan perlindungan dan pelaburan. Dalam pautan tunggal, premium diperuntukkan untuk perlindungan dan pelaburan.

Ciri utama insurans unit ialah pautan nilai tunai untuk diinsuranskan, yang merupakan hasil daripada meletakkan premium insurans dalam instrumen pelaburan yang dipilih.

Oleh itu, dalam pautan tunggal, jika tiada tuntutan, insured boleh menerima pulangan premium daripada keputusan peruntukan dalam instrumen pelaburan.

Perkara yang penting kepada bakal pembeli ialah cara pautan unit berfungsi.

Pada asasnya, cara pautan unit berfungsi ialah premium diperuntukkan kepada:

  1. Bayar kos insurans supaya insured dilindungi daripada manfaat jumlah insurans sekiranya berlaku kemalangan.
  2. Pembelian instrumen pelaburan dalam dana bersama di mana pulangan pelaburan kemudiannya boleh (1) dianggap sebagai nilai tunai oleh pemegang polisi dan (2) digunakan oleh syarikat insurans untuk membayar kenaikan kos insurans setiap tahun (sehingga insurans premium kekal) .

Memandangkan pulangan pelaburan tidak pasti, ia boleh naik atau turun, sesetengah bahagian pulangan pelaburan boleh untung atau rugi.

Terdapat risiko dalam melabur dalam bon tunggal.

Penanggung insurans harus tahu bahawa risiko pelaburan adalah 100% ditanggung oleh pemegang polisi. Syarikat insurans tidak menanggung risiko untuk melabur dalam satu pautan.

Oleh itu, Unit Link Insurance bukan produk simpanan, faedahnya tetap.

Terdapat unsur risiko pelaburan dalam bon unit, supaya bergantung kepada prestasi instrumen pelaburan yang dipilih, hasilnya boleh menjadi keuntungan, sama atau kerugian.

a. Kelebihan cantuman unit

Faedah insurans unit pautan ialah:

1. Premium tidak boleh ditolak, ada nilai tunai

Pihak yang diinsuranskan boleh menikmati pulangan pelaburan kemudian. Jadi, anda bukan sahaja mendapat manfaat perlindungan insurans, tetapi juga nilai tunai pulangan pelaburan.

2. Banyak untuk dijual

Produk insurans Unit Link adalah cara paling mudah untuk mendapatkannya. Semua ejen mesti terlebih dahulu memberikan satu pautan kepada bakal yang diinsuranskan.

Semua syarikat insurans mempunyai produk pautan unit semasa. Sangat mudah untuk mencari produk insurans jenis ini dalam syarikat insurans.

3. Ramai penunggang

Insurans Unit Link menawarkan banyak insurans tambahan atau rider. Mempunyai penunggang memberikan fleksibiliti kepada bakal yang diinsuranskan.

4. Pakej lengkap, insurans dan pelaburan

Unit Link memberikan kemudahan kepada pengguna. Tidak perlu bersusah payah melabur, anda boleh mendapatkan dua produk pada masa yang sama iaitu insurans dan pelaburan dalam satu pautan.

B. Kehilangan Pautan Unit

Beberapa kelemahan insurans unit pautan ialah:

1. Premium insurans yang mahal

Premium unit pautan lebih mahal kerana premium mesti diperuntukkan untuk pelaburan dan insurans. Berbanding dengan menggunakan faedah UP yang sama, premium insurans tradisional lebih murah.

2. Kelebihan perlindungan UP rendah

Dalam satu bon, pihak yang diinsuranskan akan mempunyai perlindungan yang kurang terjamin berbanding insurans tradisional. Pada masa yang sama, prinsip membeli insurans kami adalah mencari sokongan.

3. Diskaun

Unit Link menerima bayaran yang berkaitan dengan pelaburan. Beberapa yuran ditolak daripada premium untuk membayar komisen ejen, yuran pengurusan dan yuran pengurusan pelaburan.

Hasil daripada pengurangan kos, premium bersih yang boleh digunakan untuk membayar kos insurans dan pelaburan adalah kecil, menyebabkan keuntungan berkurangan.

4. Anda boleh membeli produk pelaburan yang sama secara terus dalam dana bersama dengan kos yang lebih murah

Kita boleh membeli produk pelaburan yang dijual pada pautan yang sama dengan jenis instrumen yang sama dalam dana bersama, tetapi dengan kos yang lebih rendah dan lebih fleksibel.

Kita boleh meniru pelaburan dalam bon unit dalam dana bersama. Pulangan pelaburan adalah sama dengan kos yang lebih rendah dalam dana pelaburan.

Mengapa pelaburan langsung dalam dana bersama lebih murah kerana tiada orang tengah dalam dana bersama.

Di bawah ialah perbandingan bon unit berbanding pelaburan dana bersama:

  • Pautan tunggal: Pelanggan? Agen insurans? Pengurus pelaburan dana bersama
  • Dana bersama: pelanggan? Agen insurans? Pengurus pelaburan dana bersama

5. Pulangan bersih pelaburan yang kecil

Akibatnya, bilangan yuran diskaun untuk komisen dan yuran untuk pautan tunggal bukanlah pulangan pelaburan yang optimum. Untuk produk instrumen yang sama, pulangan Unit Link adalah lebih rendah daripada pelaburan langsung dalam dana bersama.

6. Seolah-olah cuti premium hanya dibayar selama 10 tahun, walaupun tidak

Salah satu ciri yang dijual oleh ejen Link Unit ialah kebebasan bagi pemegang polisi untuk membayar premium selama 10 tahun sahaja.

Malah, bayaran premium insurans 10 tahun ini bergantung kepada pulangan pelaburan dalam pautan unit. Sebab pulangan itu akan digunakan untuk membayar premium insurans pada tahun ke-11 dan seterusnya.

Oleh itu, sama ada bayaran premium adalah percuma atau tidak bergantung pada hasil pelaburan. Jika pulangan pelaburan kurang baik, pemegang polisi tidak boleh menikmati faedah tanpa premium, jadi mereka masih perlu membayar premium.

Selain itu, kerana premium percuma diambil daripada hasil pelaburan, nilai tunai yang boleh dikeluarkan oleh insured akan menjadi lebih rendah.

Jadi, sebenarnya, premium percuma tidak wujud untuk sementara waktu kerana premium syarikat insurans masih dibayar dengan wang daripada pelaburan.

7. Seolah-olah premium unit pautan adalah tetap, walaupun tidak

Ciri lain yang sering dijual oleh ejen ialah premium unit tetap, manakala premium tradisional terus meningkat.

Kita mesti faham bahawa untuk menikmati faedah perlindungan daripada syarikat insurans, insured perlu membayar kos insurans (yuran insurans). Kos insurans meningkat dengan usia kerana risiko meningkat dengan usia.

Jika ya, mengapakah premium unit pemindahan boleh kekal?

Pulangan pelaburan dalam bon unit digunakan untuk menampung peningkatan kos insurans.

Selagi pulangan pelaburan adalah seperti yang dijangkakan, pemegang polisi akan baik-baik saja.

Walau bagaimanapun, apabila pulangan pelaburan merosot, yang sering berlaku sejak kebelakangan ini, di mana pulangan tidak sepadan dengan jangkaan, pemegang polisi mesti membayar premium yang meningkat.

Sifat premium insurans dalam bon unit adalah sama seperti premium dalam insurans tradisional. Ditto – Ditto untuk kos insurans yang sentiasa meningkat.

Dalam bon tunggal, premium boleh ditetapkan menggunakan wang pelaburan kepunyaan pemegang polisi.

8. Pendedahan kepada risiko pelaburan

Dengan membeli produk pelaburan, pemegang polisi terdedah kepada beberapa risiko yang berkaitan dengan instrumen kewangan.

Nilai tunai, bayaran premium dan premium percutian semuanya ditentukan oleh pulangan pelaburan yang tidak menentu.

9. Anda mesti memahami instrumen pelaburan

Pemegang polisi unit berpaut harus mengetahui kenderaan pelaburan di mana wang daripada premium yang mereka bayar diperuntukkan.

Adalah sangat penting untuk memahami alat pelaburan ini.

Kerana ia dikaitkan dengan risiko. Setiap instrumen mempunyai risiko dan pulangan yang berbeza.

Jika mereka tidak memahami instrumen pilihan, pemegang polisi boleh memilih instrumen yang tidak sepadan dengan profil risiko dan matlamat kewangan mereka.

Ingat, risiko melabur dalam satu pautan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang polisi. Syarikat insurans tidak menanggung risiko pelaburan.

10. Tawaran pautan tunggal berkenaan prestasi pelaburan tidak menggambarkan keadaan sebenar

Dalam cadangan pautan unit yang dibentangkan kepada pemegang polisi, prestasi pelaburan yang dibentangkan tidak sepadan dengan realiti.

Prestasi pelaburan dalam cadangan sentiasa ditunjukkan dalam graf yang mempunyai peningkatan dan pulangan yang positif.

Sementara itu, realitinya ialah pulangan pelaburan turun naik dan turun naik. Tiada pulangan yang sentiasa dalam trend positif.

Dan semakin tinggi pulangan, semakin tinggi risikonya. Iaitu, hasil yang tinggi mempunyai risiko yang tinggi.

Perbandingan insurans tradisional dan rangkaian unit

Harta bendaInsurans tradisionalPautan tunggal
Premium insuransMurahMahal
nilai tunaiTidakTerdapat
TerbakarYeahTidak
Jumlah insuranstinggirendah
Kosrendahtinggi
Cuti premiumTidakAda pulangan pelaburan
Ketidakpastian pelaburanTidakTerdapat
Premium tetapTidakAda pulangan pelaburan
risiko pelaburanTidakTerdapat
penganjurOJKOJK
Cloud Hosting Indonesia