Peraturan untuk menulis angka bererti dan keputusan pengiraan

Angka bererti (AP) ialah nombor yang diperoleh daripada hasil pengukuran. Angka bererti terdiri daripada angka tepat dan angka ragu (tafsir).

Peraturan penulisan

Dalam menentukan angka bererti, perlu mengetahui peraturan menulis angka bererti dalam fizik:

 • Nombor bukan sifar
 • Sifar antara nombor bukan sifar.
 • Sifar pada akhir nombor perpuluhan. Contoh :
  • 25,000 (2AP, sifar mengekor tidak signifikan).
  • 4600.00 (6AP, semua nombor adalah angka bererti kerana terdapat titik perpuluhan (,) jadi sifar di belakang adalah angka bererti).
  • 160,000 (3AP, sifar di belakang tanda khas tidak signifikan).
 • Sifar di sebelah kanan integer (nombor garis bawah diragui)
 • titik sifar sifar sifar Contoh :
  • 0.00750 (3AP, titik sifar sifar sifar bukan angka bererti).
  • 8000055 (7AP, semua angka adalah angka bererti).

Keputusan pengiraan operasi mengikut angka bererti

1. Penambahan dan penolakan hanya boleh menganggarkan satu nombor.

Contoh :

18.58 + 5.279 = 23859

Nombor 23859 dibundarkan ke atas untuk meninggalkan hanya satu digit, 23.86.

2. Pendaraban dan pembahagian dengan jumlah angka bererti berdasarkan nombor yang mempunyai angka bererti paling sedikit.

Contoh :

2.41 (3AP) x 1.7 (2AP) = 4.097

Oleh kerana bilangan angka bererti sekurang-kurangnya 2, ini bermakna hasil darab hanya akan dibundarkan kepada 2AP. Jadi 4097 hendaklah dibundarkan kepada 4.1.

3. Menaikkan dan menarik punca dengan menambah digit bererti ialah nombor yang sama dinaikkan kepada kuasa atau punca.

Contoh :

144 = 12

Memandangkan 144 mengandungi 3AP, mencari punca juga mesti mengandungi 3AP, jadi 12 mesti ditukar kepada 12.0 untuk menjadi nombor dengan 3AP.

Untuk membulatkan peraturan apabila:

 • Nombor kurang daripada 5
 • dibulatkan ke bawah/pudar
 • Nombor yang lebih besar daripada 5 dibundarkan ke atas (nombor pertama ditambah satu).
 • Nombor 5 selepas nombor genap. Bulat atau pudar
 • Nombor 5 selepas nombor ganjil. Dibundarkan (nombor utama ditambah dengan satu).
Cloud Hosting Indonesia