Pendapatan – HaloEdukasi.com

Istilah pendapatan mungkin biasa bagi mereka yang banyak bekerja dalam bidang ekonomi, terutamanya perakaunan kewangan. Perkataan pendapatan biasanya terdapat dalam pelbagai penyata kewangan untuk merekodkan pendapatan.

Sila ambil perhatian bahawa pendapatan adalah berbeza daripada pendapatan. Untuk lebih memahami pendapatan dan bagaimana ia berbeza daripada pendapatan, mari lihat artikel berikut.

Definisi pendapatan

Dalam bahasa Indonesia, pendapatan boleh diertikan sebagai pendapatan. Pendapatan boleh ditafsirkan sebagai hasil daripada aktiviti operasi utama yang dijalankan oleh sesebuah syarikat.

Dalam penulisan penyata kewangan, pendapatan dimasukkan di bahagian atas penyata kewangan dan dimasukkan dalam pengiraan keuntungan syarikat.

Satu lagi definisi pendapatan telah dinyatakan oleh beberapa pakar seperti berikut:

 • Lam dan Lau (2014: 317) menyatakan bahawa pendapatan ialah aliran masuk kasar faedah ekonomi dalam tempoh semasa yang timbul dalam perjalanan biasa aktiviti entiti perniagaan, apabila aliran masuk dibuat dalam modal tambahan, selain daripada modal Berkaitan dengan pemegang saham. sumbangan. .
 • Institut Akauntan Indonesia (2015: 23.1) mendefinisikan pendapatan sebagai pendapatan daripada aktiviti biasa sesebuah entiti perniagaan dan dikenali dengan pelbagai nama seperti jualan, pendapatan perkhidmatan, faedah, dividen, royalti dan sewa.
 • Martani et al.(2016:204) mendefinisikan pendapatan sebagai pendapatan yang terhasil daripada aktiviti biasa sesebuah unit perniagaan dan merujuk kepada pelbagai istilah seperti jualan, pendapatan perkhidmatan, faedah, dividen dan royalti.
 • John J. Wilde mentakrifkan pendapatan atau hasil sebagai pertumbuhan atau peningkatan dalam aset hasil daripada aktiviti operasi syarikat dengan penekanan kepada aliran tunai.
 • Kiso, Warfield dan Wieganted (2011) menyatakan pendapatan ialah aliran kasar faedah ekonomi yang timbul daripada aktiviti operasi entiti perniagaan dalam tempoh yang membawa kepada peningkatan ekuiti, tetapi bukan daripada pelaburan.
 • Theodorus M. Tuanakotta (2000) menyatakan pendapatan ialah hasil yang diperolehi oleh syarikat yang merupakan sumber utama aktiviti operasi syarikat.

Pendapatan atau pendapatan yang diterima oleh syarikat boleh didapati daripada dua sumber seperti berikut:

 • Pendapatan operasi
  Pendapatan operasi ialah pendapatan daripada operasi perniagaan secara langsung daripada aktiviti perniagaan. Contohnya, pendapatan daripada penjualan barangan atau perkhidmatan.
 • Pendapatan bukan operasi
  Pendapatan bukan operasi ialah pendapatan selain daripada operasi perniagaan. Sebagai contoh, kita boleh merujuk kepada pendapatan daripada saham (dividen), faedah deposit daripada bank, dll.

Jenis pendapatan

Jumlah pendapatan

Jumlah Hasil (TR) ialah jumlah pendapatan atau hasil syarikat daripada jualan. Nilai jumlah pendapatan boleh berubah bergantung kepada jumlah barang yang dijual oleh syarikat.

Dalam pasaran persaingan sempurna, jumlah hasil dari titik asal ditunjukkan sebagai garis lurus kerana harga pasaran, termasuk semua variasi, adalah sesuatu yang tidak boleh dipengaruhi. Ini bermakna jumlah pendapatan akan sentiasa berkadar terus dengan bilangan barangan dan perkhidmatan yang dijual. Dengan kata lain, lebih banyak jualan barangan atau perkhidmatan, lebih banyak pendapatan yang diperolehi oleh syarikat.

Sementara itu, dalam pasaran yang tidak sempurna, jumlah hasil ditunjukkan sebagai garis melengkung dari titik permulaan, kerana harga barang boleh ditentukan oleh setiap firma. Pada mulanya, jumlah hasil boleh meningkat dengan ketara disebabkan oleh monopoli, tetapi pada titik tertentu pada keluk, jumlah hasil mula berkurangan disebabkan oleh persaingan dan sifat.

pendapatan marginal

Pendapatan akhir ialah pertambahan atau penurunan pendapatan hasil daripada penambahan atau penolakan unit pengeluaran. Hasil marginal digunakan untuk mengukur perubahan dalam hasil yang disebabkan oleh perubahan dalam kuantiti barangan atau perkhidmatan yang dijual. Hasil marginal boleh mewakili peningkatan dalam hasil apabila unit tambahan barangan atau perkhidmatan syarikat dijual.

Dalam pasaran persaingan sempurna, hasil marginal digambarkan sebagai malar dan sama dengan harga. Garisan keluk hasil marginal sepadan dengan keluk hasil purata atau keluk permintaan mendatar.

Purata pendapatan

Purata hasil ialah hasil seunit jualan keluaran. Boleh dikatakan purata pendapatan adalah harga produk itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi pendapatan

Beberapa faktor boleh mempengaruhi hasil atau pendapatan syarikat. Faktor utama yang mempengaruhi pendapatan, sudah tentu, penjualan barangan dan perkhidmatan
Penjualan barangan dan perkhidmatan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pendapatan sesebuah perniagaan. Semakin tinggi jualan barangan dan perkhidmatan, semakin tinggi pendapatan syarikat

Tahap jualan barangan dan perkhidmatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya harga barangan dan perkhidmatan, kepelbagaian produk yang ditawarkan, diskaun, perkhidmatan dan iklan.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pendapatan syarikat ialah kadar faedah dan kadar pertukaran. Perubahan dalam kadar faedah akan menjejaskan pendapatan bukan operasi syarikat.

Formula pendapatan

Terdapat sekurang-kurangnya 3 jenis formula yang boleh digunakan untuk menentukan pendapatan syarikat iaitu jumlah hasil, hasil purata dan hasil marginal.

Jumlah formula pendapatan

Pendapatan kasar adalah formula paling asas yang digunakan dan akan menjadi asas untuk mengira jenis pendapatan lain. Untuk menentukan jumlah hasil, harga jualan setiap unit produk didarabkan dengan jumlah bilangan produk yang dijual. Formulanya ialah:

TR = P x Q

TR = jumlah hasil

P = harga atau harga

Q = kuantiti atau bilangan produk yang dijual

Formula pendapatan purata

Purata hasil ialah jumlah hasil dibahagikan dengan bilangan produk yang dijual. Formula pengiraan adalah seperti berikut:

AR = TR:Q

AR = pendapatan purata

TR = jumlah hasil

Q = kuantiti atau bilangan produk

Formula hasil marginal

Hasil marginal bermaksud hasil tambahan daripada jualan setiap unit tambahan barang. Formula yang digunakan untuk mengira pendapatan akhir adalah seperti berikut:

MR = TR:Q

MR = hasil marginal

TR = Jumlah Hasil Tambahan

Q = lebihan barang yang dijual

Bagaimana untuk menambah pendapatan

Untuk menambah pendapatan syarikat, sudah tentu apa yang perlu dilakukan ialah menambah jumlah jualan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh syarikat. Apabila jualan meningkat, keuntungan syarikat juga meningkat, iaitu pendapatan yang diterima oleh syarikat juga meningkat.

Beberapa cara yang boleh dilakukan oleh syarikat untuk meningkatkan jualan adalah seperti berikut:

 • Tentukan matlamat dan strategi yang lebih jelas untuk mencapainya.
 • Bina hubungan baik dengan pelanggan
 • Pengiklanan atau pemasaran dengan pelbagai jenis media pemasaran yang tersedia
 • Menyediakan perkhidmatan pelanggan yang baik, sebelum dan selepas transaksi
 • Beri diskaun dan produk percuma
 • Tentukan strategi pemasaran yang betul

Perbezaan antara pendapatan dan hasil

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pendapatan tidak sama dengan pendapatan. Dalam bahasa Indonesia, pendapatan ditakrifkan sebagai pendapatan, manakala pendapatan adalah pendapatan. Inilah perbezaan antara pendapatan dan hasil:

 1. Berdasarkan pemahaman
  Dalam perniagaan, ia adalah hasil yang syarikat terima daripada penjualan produk dan perkara lain. Manakala pendapatan pula ialah keuntungan bersih yang diperolehi oleh syarikat.
 2. mengikut sumber
  Berdasarkan sumber, selain daripada jualan, pendapatan juga boleh diterima daripada sumber lain seperti faedah deposit, pelaburan dan sebagainya. Ini sementara pendapatan hanya dikira daripada hasil perniagaan atau operasi syarikat.
 3. Berdasarkan kaedah pengiraan
  Cara mengira pendapatan ialah kita tambah komponen kos atau komponen pendapatan. Pengiraan pendapatan adalah lebih kompleks dan merangkumi lebih banyak komponen.

Contoh soalan dan perbincangan pendapatan

 • Diketahui bahawa fungsi permintaan ialah Q = P – 0.25. Kemudian tentukan jumlah hasil (TR) apabila permintaan terhadap barang tersebut ialah 4 unit.

jawapan:

Q = 6-0.25 P

4 = 6-0.25 P

0.25 P = 4-6

P = 2: 0.25 P = 4

Maka TR = PxQ = 16 x 4 = 64.

Perbincangan dan kesimpulan

Pendapatan ialah hasil yang diperolehi oleh syarikat hasil daripada aktiviti operasi syarikat dalam tempoh masa tertentu. Pendapatan syarikat boleh diperolehi daripada aktiviti operasi langsung atau daripada aktiviti bukan operasi.

Dalam ekonomi, terdapat tiga jenis pendapatan, iaitu jumlah pendapatan atau jumlah pendapatan, pendapatan purata atau pendapatan purata dan pendapatan marginal atau pendapatan akhir. Setiap jenis pendapatan mempunyai formula pengiraan yang berbeza.

Untuk menambah pendapatan syarikat, caranya ialah dengan meningkatkan jualan syarikat. Sila ambil perhatian bahawa pendapatan tidak sama dengan pendapatan. Perbezaan antara pendapatan dan pendapatan boleh dilihat dari beberapa aspek antaranya dari segi makna, sumber, serta kaedah pengiraan dan komponen yang terlibat di dalamnya.

Cloud Hosting Indonesia