Pemasaran Gabungan: Definisi – Jenis dan Contoh

Pemasaran adalah aktiviti atau peringkat pasca produksi yang sangat memerlukan strategi yang baik. Strategi ini boleh mempengaruhi cara pemikiran pengguna supaya kelak mereka membuat keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Oleh itu, perkara yang berkaitan dengan strategi pemasaran ini harus benar-benar dipertimbangkan dalam pelaksanaannya.

Secara khususnya, apa yang perlu dipastikan ialah objektif pemasaran atau pemasaran yang digunakan adalah mengikut segmentasi pengguna yang ingin ditangani, mengikut ciri-ciri produk, dan yang paling penting ialah strategi pemasaran yang diterapkan dapat mencapai pelanggan.menyerap. Rasa ingin tahu dan minat terhadap produk

supaya ianya boleh mendatangkan faedah kepada syarikat nanti. Satu jenis strategi pemasaran yang digunakan secara meluas pada masa kini ialah strategi pemasaran yang mempromosikan perkhidmatan gabungan, atau yang sering disebut sebagai pemasaran gabungan.

Jadi, apakah sebenarnya pemasaran gabungan? Di bawah ialah perkara yang anda perlu tahu tentang pemasaran gabungan.

Memahami pemasaran gabungan

Secara umumnya, pemasaran afiliasi adalah strategi pemasaran yang sering disebut sebagai pemasaran afiliasi. Pemasaran gabungan yang mana ditakrifkan sebagai proses menawarkan atau mempromosikan produk yang menggunakan atau menggunakan perkhidmatan yang dipanggil ahli gabungan.

Kedua-dua perkhidmatan ahli gabungan profesional atau hanya perkhidmatan gabungan yang datang daripada sukarelawan dengan minat khusus. Kaedah pemasaran jenis ini sedikit berbeza dengan jenis strategi pemasaran yang lain, di mana strategi ini lebih banyak digunakan apabila penjual tidak mahu melakukan pemasaran sendiri untuk produknya atau penjual memerlukan bantuan pihak lain untuk melakukan pemasaran. ia. kepada produk mereka sendiri, jadi memerlukan perkhidmatan daripada pihak lain.

Namun, dalam melaksanakan strategi ini, ia tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, tetapi mereka yang ingin memasarkan produk juga perlu mengetahui sasaran pengguna produk yang mereka promosikan. Supaya nanti boleh pilih media mana yang lebih sesuai digunakan.

Matlamat Pemasaran Gabungan

Terdapat beberapa matlamat pemasaran gabungan yang harus diiktiraf.

 • Membawa jualan yang mampan tidak lain dan tidak bukan jika strategi pemasaran affiliate ini digunakan secara konsisten agar nanti perniagaan atau produk yang ditawarkan boleh mempunyai jualan yang agak mampan.
 • Ia mempunyai risiko yang rendah, boleh kita katakan jika ini adalah strategi pemasaran yang mempunyai tahap risiko yang agak rendah dalam pelaksanaannya. Risiko yang paling ditekankan di sini ialah kemungkinan kegagalan atau kejayaan dan tidak merugikan pihak yang terlibat.
 • Mengurangkan kos pemasaran, seperti yang kita tahu, perkhidmatan gabungan adalah perkhidmatan untuk memasyarakatkan atau mengeluarkan produk kepada masyarakat umum. Oleh itu, boleh dikatakan pelaksanaan strategi pemasaran ini tidak mengurangkan atau membebankan kos pemasaran yang telah pun dilaksanakan.

Jenis pemasaran gabungan

Di bawah adalah penjelasan tentang pelbagai jenis pemasaran gabungan yang perlu difahami.

 • Affiliate marketing influencer, boleh dikatakan influencer mempunyai pengaruh yang besar dalam menyebarkan maklumat atau pun mempengaruhi orang lain, jadi untuk strategi pemasaran jenis ini, boleh dikatakan perkhidmatan profesional boleh digunakan. Salah satunya menggunakan khidmat influencer.
 • Blogger, selain influencer, blogger juga boleh menjadi salah satu pihak yang boleh memberi impak yang besar dalam meningkatkan penukaran jualan sesuatu produk. Sama ada produk itu produk atau perkhidmatan.
 • Media Massa Sudah tentu, dalam era digital ini, media massa mengawal hampir segala-galanya. Hampir semua kepentingan mendapat manfaat daripada media massa ini. Salah satunya disediakan untuk kepentingan penyebaran maklumat atau meningkatkan minat pengguna atau orang luar terhadap produk tersebut.

Bagaimanakah pemasaran gabungan berfungsi?

Cara strategi ini berfungsi ialah individu atau pihak yang ingin memanfaatkan strategi pemasaran ini terlebih dahulu perlu mendaftarkan diri mereka dengan platform atau pemasaran e-dagang yang ingin diceburi. Hanya selepas itu mereka akan menerima pautan. Manakah antara pautan ini digunakan untuk menjemput pihak lain, khususnya pengguna, untuk membeli produk yang kami pasarkan.

Dan sudah tentu dengan pelbagai kemajuan teknologi dan media sosial seperti ini, terdapat banyak peluang untuk pemasar mengembangkan pautan gabungan mereka.

Dan setiap pelanggan atau pengguna yang membeli produk dalam pautan memberikan komisen atau pendapatan kepada mereka yang mengedarkan pautan affiliate.

Petua untuk melaksanakan pemasaran gabungan

Terdapat pelbagai cara atau strategi yang boleh digunakan untuk melicinkan pelaksanaan strategi pemasaran affiliate ini.

 • Memilih syarikat gabungan yang betul untuk melaksanakan strategi pemasaran jenis ini. Kerana jenis affiliate yang dipilih itulah yang nanti akan mempengaruhi hasil pelaksanaan strategi pemasaran ini.
 • Mempunyai strategi atau rancangan yang betul.

Contoh pemasaran gabungan

Boleh dikatakan strategi pemasaran ini telah digunakan secara meluas sejak kebelakangan ini, terutamanya apabila ramai orang mula bercakap tentang pasaran yang secara kreatif menggunakan strategi pemasaran ini untuk membantu penjual mereka mempersembahkan produk mereka, iaitu program yang dikaitkan dengan kedai digunakan. Program affiliate Shopee ini menawarkan pelbagai produk untuk dipilih.

Kelebihan dan kekurangan pemasaran gabungan

Berikut adalah kebaikan dan keburukan melaksanakan pemasaran affiliate yang perlu anda ketahui.

Faedah pemasaran gabungan

Di bawah adalah faedah pemasaran gabungan yang membuatkan banyak syarikat menganggap strategi ini sebagai usaha pemasaran.

 • Penembusannya yang tinggi menjadikan penggunaannya sangat menarik
 • Kos pemasaran atau kos operasi yang minimum untuk pelaksanaannya.
 • Anda tidak memerlukan kemahiran khusus untuk menjadi pemasar
 • Aplikasi pemasaran gabungan adalah sangat fleksibel, dengan kata lain, ia boleh disesuaikan dengan keperluan dan ciri jenama.

Kelemahan pemasaran gabungan

Berikut adalah keburukan pemasaran gabungan yang menghalang sesetengah orang daripada menggunakannya.

 • Terdapat ramai pesaing yang menggunakan kaedah atau strategi yang sama
 • Pangkalan pelanggan yang tidak mudah dibina
 • Mempunyai pendapatan yang diakui kurang terjamin
 • Ini biasanya jenis kerja yang dilakukan oleh pekerja bebas.
Cloud Hosting Indonesia