Rujukan Bola

Pemacu dan halangan kepada globalisasi

Perkataan globalisasi mungkin biasa kepada semua orang. Hari ini, globalisasi mempunyai banyak definisi. Tetapi secara umumnya, globalisasi ialah proses mengintegrasikan masyarakat dengan pelbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, teknologi dan alam sekitar.

Globalisasi sendiri daripada perkataan “global” bermaksud meliputi seluruh dunia atau keseluruhannya. Kebangkitan globalisasi telah mewujudkan ikatan dan hubungan yang kukuh antara penduduk dunia. Contoh mudah globalisasi ialah kewujudan Internet.

Internet yang telah tersedia untuk orang ramai dari seluruh negara menyediakan ruang untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Malah, manusia boleh berkomunikasi dengan mudah berkat kewujudan Internet.

Walaupun globalisasi terus meningkat, tidak dapat dinafikan terdapat faktor yang mendorong dan turut membantutkan perkembangannya. Faktor-faktor ini juga dipengaruhi oleh perkembangan beberapa disiplin dalam masyarakat. Jadi, apakah pemacu dan halangan kepada globalisasi?

Faktor pendorong globalisasi

Globalisasi mudah terbentuk kerana motivasi dalam pelbagai bidang, antaranya ialah teknologi maklumat, telekomunikasi dan transformasi. Perkembangan pesat dalam pelbagai bidang ini boleh meningkatkan akses mudah globalisasi ke mana-mana negara. Apakah faktor pendorong globalisasi?

Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan maklumat mampu mempercepatkan globalisasi di dunia.

Negara yang mempunyai akses yang mencukupi kepada teknologi komunikasi dan maklumat boleh memanfaatkan kelebihan ini untuk aktiviti harian mereka. Contohnya untuk pembelajaran media di sekolah hinggalah kepada aktiviti pentadbiran.

Dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi, akses masyarakat kepada maklumat menjadi lebih mudah. Keperluan pengetahuan dan data untuk kehidupan seharian boleh diperolehi tanpa had.

  • Aktiviti ekonomi semakin berkembang

Perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat memberi impak yang besar kepada aspek lain. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi.

Sekiranya teknologi berkembang dengan pesat, aktiviti ekonomi tidak lagi berasaskan pertanian atau industri semata-mata. Sebaliknya, aktiviti ekonomi tidak bertimbangan (Ekonomi tanpa berat(dan tidak kelihatan)Ekonomi tidak ketara) memainkan peranan.

Produk ekonomi adalah dalam bentuk maklumat, perisian, produk media hiburan dan perkhidmatan berasaskan Internet. Selain itu, integrasi ekonomi ke dalam masyarakat dapat menghasilkan produk lain yang lebih berkualiti.

Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat, aktiviti ekonomi semasa boleh dijalankan dengan memindahkan data dan pengetahuan dalam masa nyata atau dalam talian.

Kerjasama yang baik antara negara boleh membawa kepada globalisasi yang sedang berkembang pesat. Setiap negara akan lebih terbuka kepada kerjasama dalam bidang yang berbeza.

Penyelarasan antara negara untuk menyelesaikan pelbagai cabaran hidup dapat menggalakkan perkembangan globalisasi.

Contohnya, negara A yang mempunyai sumber asli (SDA) boleh membantu negara B yang minima sumber asli ini. Dalam era globalisasi ini, kerjasama antara negara dapat mewujudkan sinergi yang baik pada masa hadapan.

Selain itu, beberapa aktiviti lain yang menjadi kerjasama antara negara termasuklah aktiviti eksport dan import, aktiviti pertukaran pelajar, kerjasama dalam sektor keselamatan, dan kerjasama dalam bidang politik seperti kontrak. Jika setiap negara terbuka kepada kerjasama, maka globalisasi boleh terus berkembang.

Salah satu faktor pendorong globalisasi ialah perkembangan pengangkutan. Dahulu, apabila tiada globalisasi, manusia hanya menggunakan pengangkutan yang mudah seperti bot atau kuda untuk melancong.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan, kini boleh melakukan perjalanan jauh dengan kapal dan kapal terbang.

Bukan itu sahaja, ketersediaan kenderaan lain seperti bas, kereta api dan kereta turut memberi kemudahan kepada masyarakat masa kini. Oleh itu, teknologi pengangkutan yang terus berkembang dapat menggalakkan globalisasi di dunia.

Faktor penghalang globalisasi

Selain faktor pendorong globalisasi, terdapat juga beberapa faktor penghalang yang timbul daripada beberapa perkara. Halangan kepada globalisasi boleh disebabkan oleh faktor dalaman masyarakat itu sendiri. Kemudian apakah faktor yang menghalang globalisasi?

  • Cara berfikir tradisional orang

Faktor pertama yang menghalang globalisasi ialah sikap masyarakat yang masih tradisional. Cara berfikir orang yang masih berpegang kepada budaya tradisional sukar menerima perubahan itu. Di samping itu, orang yang masih berpegang kepada tradisi lama biasanya terus bergelut dengan tabiat tradisional mereka.

Orang yang masih hidup dengan adat dan tradisi lama akan mendapati sukar untuk berubah. Kerana orang akan percaya bahawa adat lama ini boleh membawa kebaikan kepada nenek moyang mereka.

  • Sikap acuh tak acuh dan hampir kepada perubahan

Selain mentaliti tradisional masyarakat, sikap tidak peduli dan ketertutupan juga menjadi penghalang kepada globalisasi. Orang yang mempunyai sikap ini akan terus menentang kehadiran transformasi yang semakin meningkat.

Sikap tidak mempedulikan perubahan adalah sukar untuk membawa sesuatu bangsa ke tahap kemajuan. Pengaruh buruk sikap acuh tak acuh dan tertutup hanya menghalang negara daripada maju di dunia.

  • Kurang komunikasi dengan orang lain

Keadaan masyarakat yang jauh daripada masyarakat lain boleh menjadi penghalang kepada globalisasi. Biasanya orang yang kurang berhubung dengan komuniti lain kerana status terpencil mereka. Orang yang terasing biasanya terdiri daripada suku kaum di pedalaman negara atau kawasan yang masih sukar untuk dihubungi.

Orang yang kurang berhubung dan bekerjasama dengan masyarakat lain boleh menyukarkan perkembangan globalisasi. Ini membuatkan manusia tidak sedar akan kemajuan dunia yang begitu pantas.

Cloud Hosting Indonesia