Pelan pemasaran: objektif – contoh dan cara menciptanya

Dalam dunia perniagaan, rancangan pemasaran adalah perkara yang sangat penting untuk dilakukan. Tanpa pelan pemasaran yang baik, tiada matlamat dan objektif jualan akan dapat dicapai dengan memuaskan.

Pada kesempatan ini, kami membincangkan beberapa perkara berkaitan pelan pemasaran antaranya pemahaman, objektif, langkah, contoh dan cara membina pelan pemasaran itu sendiri.

Definisi pelan pemasaran

Dari segi bahasa, rancangan pemasaran ditakrifkan sebagai rancangan pemasaran. Secara umum, pelan pemasaran merujuk kepada semua garis panduan komprehensif yang memberikan gambaran keseluruhan usaha pemasaran produk atau perkhidmatan syarikat.

Untuk menjadi jelas, berikut ialah beberapa definisi pelan pemasaran daripada pakar:

 • Kurosky dan Sussman mendefinisikan rancangan pemasaran sebagai dokumen yang merangkumi analisis situasi pemasaran semasa dalam bentuk analisis peluang dan risiko, objektif pemasaran, strategi pemasaran, kemudian pelan tindakan dan anggaran hasil.
 • Malcolm MacDonald mentakrifkan perancangan pemasaran sebagai proses pengurusan yang membawa kepada perancangan pemasaran. Perancangan yang dikehendaki ialah urutan logik dan satu set aktiviti yang merujuk kepada objektif pemasaran dan merumuskan rancangan untuk mencapai objektif.
 • Adzaniah Dinda mentakrifkan pelan pemasaran sebagai satu strategi untuk mencapai misi atau matlamat syarikat.

Sila ambil perhatian bahawa terdapat tiga komponen Pelan pemasaran Ia digunakan untuk mencapai matlamat syarikat, iaitu demografi sasaran, matlamat syarikat dan strategi pemasaran. sementara MeterPelan pemasaran itu sendiri secara amnya termasuk yang berikut:

 • ringkasan eksekutif
 • penyelidikan pasaran
 • pertandingan
 • Strategi pelan pasaran
 • Anggaran rancangan pemasaran
 • Objektif pemasaran
 • Memantau hasil rancangan pemasaran

Objektif rancangan pemasaran

Tujuan penyediaan pelan pemasaran secara umumnya adalah untuk memberi panduan yang akan memudahkan pencapaian matlamat syarikat terutamanya yang berkaitan dengan pemasaran dan jualan. Secara lebih khusus, objektif pelan pemasaran adalah:

 • Untuk mencari maklumat tentang perubahan yang berlaku dalam pasaran dan persaingan perniagaan.
 • Untuk mewujudkan perhubungan dan rangkaian yang lebih luas
 • Dalam usaha meningkatkan keuntungan perniagaan secara efektif dan efisien.

Langkah pelan pemasaran

Terdapat beberapa langkah dalam menyediakan pelan pemasaran yang perlu anda ketahui. Langkah-langkah ini adalah seperti berikut:

1. Mengumpul maklumat dan menganalisis keadaan perniagaan

Langkah pertama dalam fasa rancangan pemasaran adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat, yang kemudiannya digunakan untuk menjalankan analisis SWOT.Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Hasil analisis ini akan digunakan untuk memetakan peluang, menemui kelemahan syarikat, dan mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi syarikat.

2. Tentukan sasaran pasaran

Selepas menganalisis situasi perniagaan, langkah seterusnya ialah menentukan sasaran pengguna produk atau perkhidmatan perniagaan. Dengan menentukan sasaran pasaran, diharapkan pemasaran akan disasarkan dengan betul dan mampu meningkatkan jualan dengan berkesan dan cekap.

3. Buat strategi pemasaran

Langkah seterusnya ialah membangunkan strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis dan pasaran sasaran yang telah ditetapkan. Penyediaan strategi ini perlu dilakukan dengan pemikiran yang mungkin kerana secara umumnya strategi pemasaran ini akan digunakan dalam jangka masa panjang.

4. Pembentukan pasukan eksekutif

Selepas strategi pemasaran disediakan dengan teliti, langkah seterusnya ialah membentuk pasukan eksekutif yang akan bertanggungjawab melaksanakan strategi pemasaran yang disediakan. Setiap ahli pasukan mesti memahami strategi dengan baik. Tidak salah menjalankan eksperimen dan latihan untuk menguji pasukan yang telah dibentuk.

5. Sediakan bajet yang tepat

Langkah terakhir ialah menyediakan belanjawan pemasaran yang terperinci. Belanjawan yang disediakan hendaklah disesuaikan dengan strategi pemasaran yang dijalankan.

Contoh rancangan pemasaran

Berikut adalah contoh rancangan pemasaran perniagaan nugget ayam

Konsep perniagaan

Perniagaan akan dijalankan dari mulut ke mulut (word of mouth) di luar talian dan juga dalam talian. Nugget ayam dijual dalam berat yang berbeza pada harga yang berpatutan.

strategi pemasaran

 • penyelidikan pasaran
  Penyelidikan dilakukan untuk mencari minat pasaran, pesaing serta kaedah pemasaran yang sesuai.
 • Penjenamaan produk dan perniagaan
  Menentukan nama jenama produk nugget untuk dipasarkan. Penjenamaan ini boleh dalam bentuk jenama, logo, tag line dan pembungkusan yang digunakan.
 • Lakukan Pembukaan Lembut
  Pembukaan lembut bertujuan untuk memperkenalkan perniagaan kepada pengguna. Pada pembukaan perisian, beberapa promosi dan tawaran serta diskaun boleh dilakukan untuk menarik minat pengguna.
 • Mencipta media sosial
  Pada masa ini, pemasaran dalam talian telah menjadi salah satu kaedah pemasaran yang berkesan dan boleh mencapai pasaran yang lebih luas. Untuk itu pembinaan media sosial harus dilakukan. Gunakan media sosial yang mempunyai banyak minat mengikut sasaran pasaran untuk produk yang ditawarkan.

Kos pemasaran

 • Kajian pasaran: Rp. 500,000
 • Jenama: Rp. 1,000,000
 • Pembukaan lembut: Rp. 1,000,000
 • Pengiklanan di media sosial: Rp. 1,500,000
 • Jumlah kos: INR 4,000,000

Objektif pemasaran

 • Menjadi salah satu produk makanan sejuk beku yang paling boleh dipercayai
 • Menjual 50 pakej sepanjang tempoh promosi

Cara Membuat Rancangan Pemasaran

Berikut ialah cara membuat rancangan pemasaran:

 • Kenal pasti perniagaan dan selaraskannya dengan misi dan visi syarikat.
 • Kenal pasti pesaing perniagaan sedia ada, pesaing langsung dan tidak langsung.
 • Tentukan kekuatan dan kelemahan perniagaan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
 • Menentukan sasaran pasaran atau sasaran pengguna produk yang akan ditawarkan.
 • Tentukan corak kitaran pembelian yang membawa pelanggan kepada produk yang dijual oleh syarikat.
 • Kenal pasti cadangan jualan unik atau Cadangan jualan unik (USP).
 • Membangunkan strategi pemasaran dengan konsep AIDA (Kesedaran, Minat, Keinginan dan Tindakan).
 • Juga tentukan penunjuk kejayaan strategi pemasaran dengan KPI (Penunjuk prestasi utama).
 • Tentukan saluran pemasaran untuk digunakan.
 • Definisi strategi SEOPengoptimuman enjin carian)
 • Tentukan jumlah dana yang akan digunakan.

Perbincangan dan kesimpulan

Salah satu kunci kepada perniagaan yang berjaya ialah mencipta pelan pemasaran yang baik. Pelan pemasaran ialah pelan pemasaran yang merangkumi strategi pemasaran yang direka untuk meningkatkan pemasaran dan jualan. Sekurang-kurangnya, terdapat tiga komponen Pelan pemasaran Ia digunakan untuk mencapai matlamat syarikat, iaitu demografi sasaran, matlamat syarikat dan strategi pemasaran.

Untuk mencipta pelan pemasaran yang baik, terdapat beberapa langkah yang mesti diambil. Langkah-langkah ini termasuk mengumpul maklumat dan menganalisis keadaan perniagaan, menentukan pasaran sasaran, merangka strategi pemasaran, membentuk pasukan pelaksanaan dan menyediakan belanjawan terperinci.

Cloud Hosting Indonesia