Nisbah tunai: definisi dan contoh masalah

Perolehan ekonomi merupakan salah satu perkara terpenting dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Kewujudan putaran ekonomi ibarat pelita dan ia masuk menyinari di pinggir keperluan manusia. Apabila melihat ekonomi, wang sememangnya perkara pertama yang terlintas di fikiran.

Malah, peredaran wang dan ekonomi tidak boleh dipisahkan dan sentiasa berkait antara satu sama lain. Sama seperti ekonomi berkisar pada wang, wang mengambil rakan kongsinya. Wang termasuk nisbah kewangan. Salah satu nisbah kewangan ialah nisbah tunai. Dalam berikut, nisbah tunai dibincangkan.

Definisi Rasio KAmerika Syarikat

Wang adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa wang, keperluan dan kehendak harian tidak dapat dipenuhi. Bercakap tentang wang, salah satu pasangan dalam nisbah itu ialah. Nisbah dan wang berjalan seiring dan biasanya dikenali sebagai nisbah kewangan.

Nisbah tunai adalah sebahagian daripada nisbah kewangan sedia ada. Secara umumnya, nisbah boleh diertikan sebagai perbandingan antara satu kata nama dengan kata nama yang lain. Wang tunai mengandungi maksud bekas yang digunakan untuk peredaran wang.

Oleh itu, nisbah juga dikenali sebagai nisbah tunai Ini boleh ditafsirkan sebagai perbandingan antara wang itu sendiri dengan wang lain. Dalam dunia perakaunan, nisbah tunai bermaksud nisbah atau perbandingan antara semua dana atau wang yang dimiliki dan simpanan yang disimpan.

Maksudnya, nisbah tunai memegang konsep ini sebagai alat atau rujukan yang digunakan untuk membandingkan wang tetap dan wang simpanan.

Fungsi Rasio KAmerika Syarikat

Wang tidak pernah hilang dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Wang sentiasa berputar di sekitar ekonomi dan sentiasa ada di tangan ekonomi.

Dalam wang itu sendiri dan ekonomi, terdapat ukuran perbandingan untuk mengekalkan kewujudan wang itu sendiri, yang dikenali sebagai nisbah kewangan. Salah satu jenis nisbah kewangan ialah nisbah tunai atau nisbah tunai nisbah tunai.

Kewujudan nisbah tunai ini boleh dianggap sebagai salah satu nisbah terpenting bagi keadaan wang itu sendiri. Sudah tentu, nisbah kecairan memainkan peranan penting. Nisbah tunai memainkan peranan utama sebagai imej kecairan.

Iaitu, nisbah tunai operasi menyediakan ukuran sebarang hutang yang perlu dibayar. Tidak perlu dikatakan bahawa sebarang hutang yang terhutang memerlukan tindakan untuk membayar atau melunaskan hutang itu juga.

Perbandingan boleh digunakan untuk membayar atau membayar hutang sedia ada iaitu nisbah kecairan. Dengan nisbah tunai, hutang yang perlu dibayar atau dibayar balik mudah dilihat atau dianggarkan dengan membandingkan nisbah tunai ini.

Formula Rasio KAmerika Syarikat

Nisbah tunai adalah salah satu nisbah bagi satu siri nisbah kewangan. Kehadiran salah satu daripada nisbah ini mewujudkan kemudahan dan kelancaran untuk sebarang kecairan dalam pembayaran atau penyelesaian hutang.

Nisbah tunai mempunyai formula tersendiri. Nisbah tunai boleh dikira dengan melihat perbandingan antara tunai dan simpanan. Di samping itu, nisbah tunai juga membandingkan liabiliti tertunggak. Nisbah tunai mempunyai formula berikut.

Formula Nisbah Tunai = (Tunai + Kesetaraan Tunai): Liabiliti Semasa

  • Tunai bermaksud dana yang dipegang dan/atau dimiliki. Tunai juga boleh diertikan sebagai semua dana atau wang yang boleh dipegang dan boleh digunakan sebagai alat pembayaran.
  • Kesetaraan tunai boleh ditafsirkan sebagai simpanan atau deposit dalam bentuk wang dan boleh dibayar secara tunai.
  • Hutang semasa merujuk kepada semua hutang yang mesti dibayar atau dibayar balik.

Contoh Rasio KAmerika Syarikat

Nisbah tunai penting dalam mengetahui perihal tunai dan hutang yang dibayar. Kewujudan nisbah tunai atau nisbah tunai Ia boleh digunakan untuk menentukan jumlah kecairan yang ada.

Boleh dikatakan nisbah tunai digunakan sebagai wadah untuk mengira jumlah hutang yang mesti dibayar atau dibayar. Contoh nisbah tunai termasuk nisbah cepat dan nisbah semasa.

  1. Nisbah Pantas: Ia adalah nisbah yang digunakan untuk memerhatikan kecairan jangka pendek. Nisbah cepat adalah berfungsi, iaitu sebagai ukuran keupayaan untuk membayar atau membayar balik hutang dan bersifat tepat.
  2. Nisbah semasa: Ia adalah perbandingan yang digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan keberkesanan semua dana dalam membayar hutang. Nisbah semasa juga boleh memberikan gambaran tentang kaedah yang digunakan untuk mengatasi hutang. Maksudnya, nisbah ini berkaitan dengan perbandingan antara semua dana dan obligasi hutang yang mesti dibayar balik.

Faktor Pubah Rasio KAmerika Syarikat

Nisbah tunai dalam julat wang adalah sangat penting. Kewujudan salah satu daripada jenis nisbah kewangan ini juga mempunyai faktor yang boleh mengubah nisbah tunai itu sendiri.

Faktor-faktor yang dibincangkan termasuk, antara lain, keadaan ekonomi dan/atau keadaan, risiko dan peraturan setiap syarikat.

  1. Keadaan atau status ekonomi

Bercakap tentang wang dan nisbah kewangan tidak boleh dipisahkan daripada faktor yang satu ini. Faktor keadaan atau situasi ekonomi sangat mempengaruhi nisbah tunai yang ada. Jika keadaan atau keadaan ekonomi baik, sudah tentu nisbah kecairan akan menjadi baik. Sebaliknya, jika keadaan atau keadaan ekonomi tidak baik, hutang akan meningkat dan nisbah kecairan akan meningkat.

2. Risiko

Risiko kewangan harus dielakkan. Sekiranya risiko tinggi diterima, nisbah kecairan boleh ditingkatkan bersama-sama dengan penggunaan dana untuk pelaburan berisiko tinggi. Sudah tentu, ini boleh menjejaskan nisbah kecairan.

3. Peraturan setiap syarikat

Satu syarikat pastinya akan mempunyai pandangan yang berbeza tentang nisbah kecairannya daripada yang lain. Ini juga boleh menjejaskan nisbah kecairan. Lebih banyak syarikat boleh mengawal aliran dananya, lebih banyak hutangnya boleh dibayar dengan betul.

Contoh Soal dan PBincangkan Rasio KAmerika Syarikat

Nisbah tunai ialah perbandingan antara tunai dan simpanan dengan melihat nisbah hutang kepada ekuiti. Di bawah ialah contoh soalan nisbah tunai.

  1. Aset syarikat ialah 87 juta rupee. Daripada aset ini, tunai atau tunai dipegang ialah Rs.25 juta. Manakala pelaburan dalam bentuk simpanan ialah Rs.17 juta. Hutang semasa syarikat ialah 90 juta rupee. Tentukan nisbah kecairan syarikat.

Bincangkan:

Wang tunai = 25 juta toman

Simpanan = IDR 17 juta

Hutang semasa = 90 juta Rials

Nisbah Tunai = (Tunai + Kesetaraan Tunai): Liabiliti Semasa

= (Rp 25 juta + 17 juta): Rp 90 juta

= 42 juta IDR:90 juta toman

= 0.46

Oleh itu, nisbah kecairan syarikat ialah 0.46 atau bersamaan dengan 46%. Nisbah kecairan syarikat tidak begitu tinggi.

2. Aset sebuah restoran ialah 15 juta rupee. Aset tunai berjumlah Rs.3.5 juta dan simpanan di bank berjumlah Rs.2.5 juta. Hutang semasa ialah Rs.10 juta. Apakah nisbah tunai restoran?

Tunai = IDR 3.5 juta

Simpanan = 2.5 juta IDR

Liabiliti semasa = IDR 5.7 juta

Nisbah Tunai = (Tunai + Kesetaraan Tunai): Liabiliti Semasa

= (Rp 3.5 juta + 2.5 juta): Rp 10 juta

= IDR 6 juta : IDR 10 juta

= 0.6

Oleh itu, nisbah tunai restoran adalah 0.6 kali atau bersamaan dengan 6%. Nisbah tunai restoran boleh dikatakan rendah.

3. Bangunan hartanah senilai Rp120 juta. Daripada aset ini, wang tunai ialah 15 juta rupee dan simpanan ialah 48 juta rupee. Hutang semasa ialah 127 juta. Tentukan nisbah tunai.

Tunai = 15 juta toman

Simpanan = 48 juta IDR

Liabiliti semasa = IDR 127 juta

Nisbah Tunai = (Tunai + Kesetaraan Tunai): Liabiliti Semasa

= (Rp 15 juta + 48 juta): Rp 127 juta

= IDR 63 juta: IDR 127 juta

= 0.49

Oleh itu, nisbah tunai bangunan ialah 0.49 kali atau bersamaan dengan 49%. Boleh dikatakan nisbah tunai bangunan itu tidak rendah mahupun tinggi.

Hasilnya PBincangkan

Sama seperti ekonomi berkisar pada wang, wang mengambil rakan kongsinya. Wang termasuk nisbah kewangan. Salah satu nisbah kewangan ialah nisbah tunai.

Nisbah tunai operasi menyediakan ukuran bagi sebarang hutang yang perlu dibayar balik. Tidak perlu dikatakan bahawa sebarang hutang yang terhutang memerlukan tindakan untuk membayar atau melunaskan hutang itu juga.

Kewujudan salah satu daripada jenis nisbah kewangan ini juga mempunyai faktor yang boleh mengubah nisbah tunai itu sendiri. Faktor-faktor yang dibincangkan termasuk, antara lain, keadaan ekonomi dan/atau keadaan, risiko dan peraturan setiap syarikat.

Cloud Hosting Indonesia