Nisbah aktiviti: definisi dan contoh masalah

Wang merupakan perkara yang penting dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Wang wujud untuk menghiasi ekonomi dalam kehidupan manusia. Kewujudan wang itu sendiri mampu memenuhi keperluan kehidupan seharian. Bercakap tentang wang, satu perkara yang tidak kurang pentingnya ialah nisbah kewangan.

Nisbah kewangan memberikan gambaran keseluruhan keadaan atau keadaan wang itu sendiri. Salah satu jenis nisbah kewangan ialah nisbah aktiviti. Di bawah ialah nisbah aktiviti.

Definisi Rasio AAktiviti

Wang tidak boleh jauh dari kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Kewujudan wang itu sendiri boleh dikatakan selari dengan kehadiran manusia. Pandangan mendalam tentang wang memberikan perspektif yang kompleks.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan wang ialah nisbah kewangan. Hubungan antara nisbah kewangan dan wang itu sendiri tidak boleh dipisahkan dan terikat bersama. Nisbah kewangan boleh digunakan sebagai rujukan untuk menggambarkan perbandingan antara satu imej dengan imej yang lain.

Dalam nisbah kewangan, salah satu jenisnya ialah nisbah aktiviti. Nisbah aktiviti boleh ditafsirkan sebagai perbandingan aktiviti yang berlaku pada kelajuan wang itu sendiri. Nisbah aktiviti dalam bidang perakaunan boleh ditujukan kepada mereka yang menunjukkan gambaran aktiviti wang.

Maksudnya wang yang ada boleh diukur mengikut keadaan atau keadaan aktiviti kewangan berbanding dengannya. Oleh itu, boleh dianggap bahawa nisbah aktiviti adalah salah satu nisbah yang digunakan untuk memberi gambaran tentang aktiviti wang atau aset, baik pergerakan wang masuk dan keluar daripadanya.

destinasi Rasio AAktiviti

Nisbah aktiviti termasuk dalam satu siri nisbah kewangan. Kewujudan nisbah aktiviti juga merupakan perhiasan margin ekonomi dan tentunya wang itu sendiri. Nisbah aktiviti boleh ditafsirkan sebagai nisbah yang memberikan gambaran keseluruhan pergerakan wang.

Seperti namanya, yang mengandungi perkataan “aktiviti”, status kewangan dan/atau status boleh diukur dengan membandingkan wang keluar dan wang masuk. Kehadiran dan bukannya aktiviti mempunyai tujuan. Sudah tentu, tujuan utama mempunyai nisbah aktiviti adalah untuk melihat gambaran keseluruhan perbandingan.

Dalam hal ini, perbandingan adalah berkaitan dengan keadaan wang, modal, atau kekayaan. Iaitu, apabila nisbah aktiviti digunakan, nisbah satu Sejarah wang dengan Sejarah Mata wang lain dilihat. Nisbah aktiviti juga mempunyai tujuan lain, seperti akses kepada wang yang dibelanjakan.

Iaitu, dengan nisbah aktiviti, keberkesanan wang yang ada dan/atau miliknya dapat dilihat. Dengan cara ini, aktiviti boleh membawa faedah dan bukannya wang yang ada dan/atau milik mereka.

menaip Rasio AAktiviti

Hubungan dan wang adalah dua perkara yang tidak akan hilang dengan mudah. Nisbah aktiviti adalah salah satu jenis nisbah kewangan.

Nisbah ini memberi tumpuan kepada aktiviti berkaitan wang, sama ada masuk dan keluar. Nisbah aktiviti dibahagikan kepada empat jenis, termasuk nisbah pusing ganti jumlah aset, nisbah pusing ganti aset semasa, nisbah pusing ganti modal kerja dan nisbah pusing ganti akaun belum terima.

  1. Jumlah nisbah pusing ganti aset

Nisbah aktiviti jenis ini merupakan salah satu nisbah yang digunakan untuk melihat perbandingan aset atau modal yang ada dengan hasil yang diperoleh. Nisbah ini boleh ditafsirkan sebagai nisbah yang memberikan gambaran keseluruhan aktiviti aset atau modal. Iaitu, adalah mungkin untuk menggunakan aset atau dana sedia ada dan menjana pulangan yang boleh digunakan semula. Boleh dikatakan nisbah aktiviti jenis ini menunjukkan nisbah antara modal atau aset yang digunakan dan pulangan. Jumlah nisbah pusing ganti aset mempunyai formula yang dikira dengan mengira nisbah antara jualan bersih dan purata jumlah aset.

Formula Nisbah Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Bersih: Jumlah Aset/Purata Modal

2. Nisbah pusing ganti aset semasa

Nisbah ini memberikan gambaran keseluruhan nisbah aset semasa di bawah pemilikan. Aset semasa yang disasarkan boleh bermakna pendapatan atau aset/modal yang memberikan hasil. Untuk mengira nisbah ini, perbandingan antara jualan bersih dan aset semasa digunakan.

Formula nisbah pusing ganti aset semasa = jualan bersih: purata aset semasa

3. Nisbah pusing ganti modal kerja

Perbandingan ini digunakan untuk menentukan modal kerja yang digunakan, yang boleh memberikan hasil jualan. Ini bermakna modal yang digunakan boleh dipulangkan kemudian berdasarkan jualan yang dibuat.

Formula untuk nisbah pusing ganti ialah modal kerja = jualan: modal kerja purata

4. Nisbah pusing ganti akaun belum terima

Nisbah ini digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan penghutang yang boleh diterbalikkan kemudian. Ini bermakna sebarang hutang yang diberikan akan dikembalikan dalam bentuk wang. Nisbah ini boleh dikira dengan membandingkan kos barang yang dijual dengan akaun belum bayar.

Formula nisbah pusing ganti belum terima = kos barang dijual: akaun belum bayar

Contoh masalah Rasio Aaktiviti dan PBincangkan

Nisbah aktiviti adalah penting untuk persekitaran ekonomi dan kewangan itu sendiri. Di bawah adalah contoh soalan.

  1. Sebuah syarikat A mempunyai modal permulaan Rs.2,000,000. Dalam satu bulan jualan, Syarikat A memperoleh keuntungan sebanyak Rs 4,500,000. Tentukan nisbah pusing ganti modal kerja Syarikat A.

Bincangkan:

Modal = 2,000,000 IDR

Jualan = 4,500,000 IDR

Nisbah Pusing Ganti Modal Kerja = Jualan: Modal Kerja Purata

= 4,500,000 IDR : 2,000,000 IDR

= 2.5

Oleh itu, nisbah pusing ganti modal kerja syarikat A untuk sebulan ialah 2.5 kali.

2. Butik pakaian B memperoleh 10,560,000 rupee dalam sebulan. Pemiutang dagangan butik pakaian B ialah Rs 5,237,700. Apakah nisbah pusing ganti hutang butik pakaian B?

Bincangkan:

Kos barang dijual = 10,560,000 Tomans

Akaun Belum Bayar = IDR 5,237,700

Nisbah pusing ganti akaun belum terima = kos barang dijual: akaun belum bayar

= 10,560,000 IDR : 5,237,700 IDR

= 2

Oleh itu, nisbah pusing ganti akaun belum terima butik pakaian B ialah 2 kali ganda.

Hasilnya PBincangkan

Bercakap tentang wang, satu perkara yang tidak kurang pentingnya ialah nisbah kewangan. Nisbah kewangan memberikan gambaran keseluruhan keadaan atau keadaan wang itu sendiri. Salah satu jenis nisbah kewangan ialah nisbah aktiviti.

Sesuai dengan namanya, nisbah aktiviti, yang mengandungi perkataan “aktiviti,” memberikan gambaran keseluruhan keadaan atau keadaan dan bukannya perbandingan kewangan yang boleh diukur, kedua-dua wang keluar dan wang masuk.

Apabila nisbah aktiviti digunakan, nisbah satu Sejarah wang dengan Sejarah Mata wang lain dilihat. Nisbah aktiviti juga boleh memberikan akses kepada wang yang dibelanjakan. Iaitu, dengan nisbah aktiviti, keberkesanan wang yang ada dan/atau miliknya dapat dilihat.

Nisbah aktiviti dibahagikan kepada empat jenis, termasuk nisbah pusing ganti jumlah aset, nisbah pusing ganti aset semasa, nisbah pusing ganti modal kerja dan nisbah pusing ganti akaun belum terima.

Cloud Hosting Indonesia