Rujukan Bola

Niche Market: Definisi – Kelebihan dan Contoh

Terdapat banyak strategi yang boleh digunakan oleh a Jenama atau syarikat untuk meningkatkan jumlah jualan produk mereka, salah satu cara paling mudah ialah dengan menyasarkan pasaran yang lebih khusus. atau dikumpulkan mengikut pendapatan, umur, jantina atau pembahagian lain.

Ia dianggap lebih berkesan kerana syarikat boleh memahami dengan mudah pelbagai bentuk keperluan dan kehendak pengguna tanpa perlu melakukan penyelidikan yang meluas. Produk yang dihasilkan oleh syarikat ini akan lebih menepati jangkaan pengguna.

Hanya beberapa kategori yang diperincikan dan secara khusus mewakili keperluan dan kehendak pengguna. Pasaran yang menyasarkan pengguna tertentu seperti ini sering dirujuk sebagai pasaran khusus kedudukan, tempat yang sesuai Ataupun pasaran khas.

Definisi pasaran khusus

Pasaran khusus ialah pasaran sasaran yang lebih khusus. Jenis pasaran sasaran ini digunakan untuk membantu syarikat bekerja dengan lebih berkesan dan cekap. Dengan mentakrifkan sasaran pasaran yang lebih spesifik dan spesifik, syarikat akan lebih mudah menghasilkan produk yang mencerminkan kehendak dan keperluan pengguna.

Selain itu, sasaran pasaran atau pengguna mereka sudah pun kecil, tidak mustahil syarikat mengeluarkan produk yang menarik minat pengguna. Walau bagaimanapun, syarikat mesti menentukan keutamaan pasaran mereka, sama ada produk mereka adalah untuk kelas masyarakat pertengahan, bawahan atau atasan.

Sebelum itu, kumpulan ini secara khusus dibahagikan dan dikumpulkan semula, sama ada berdasarkan jumlah keperluan, angka penggunaan, jumlah pendapatan dan kawasan lain.

Inilah yang membantu syarikat mencipta produk yang betul-betul sesuai dengan sasaran mereka.

Kelebihan pasaran khusus

Selain membantu syarikat mencipta produk yang mencerminkan kehendak dan keperluan setiap pengguna, pasaran khusus sebenarnya mempunyai beberapa faedah lain. Berikut adalah faedah pasaran khusus yang perlu anda ketahui.

  • Mempunyai matlamat yang jelas

Ini kerana ia disokong oleh sasaran dan pembahagian pengguna yang jelas, memudahkan syarikat mendapatkan butiran keperluan dan kehendak pengguna.

Bukan itu sahaja, dengan pengguna atau sasaran pasaran yang agak kecil kerana sifatnya yang khusus, ia juga akan menjejaskan fokus syarikat untuk menambah baik setiap produk keluarannya.

Syarikat harus memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti produk dan perkhidmatan hanya selepas mereka berjaya menjalankan penyelidikan dan mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna.

  • Tingkatkan jualan

Oleh kerana produk yang ditawarkan kepada pasaran mempunyai kualiti yang bersesuaian dengan tahap keperluan dan kehendak pengguna, maka akan sangat mudah bagi pengguna untuk membuat keputusan muktamad untuk membeli produk tersebut.

  • Persaingan tidak begitu sengit

Membahagikan pengguna atau pasaran yang lebih khusus membantu syarikat mengelakkan persaingan perniagaan yang sengit.

Memandangkan pengguna sasaran adalah lebih kecil, supaya tidak terdapat banyak pesaing komersial berhubung dengan produk tersebut, mungkin terdapat hanya satu atau dua syarikat yang terlibat dalam produk yang sama.

Ini berbeza apabila skop pasaran lebih luas, kerana ia meningkatkan peluang banyak syarikat untuk mencapai pelanggan mereka dan meningkatkan jualan produk mereka.

Bagaimana untuk menentukan pasaran khusus

Terdapat beberapa cara seseorang boleh menentukan pasaran tertentu sebelum menggunakannya.

  • Mencari pasaran khusus yang betul

Sudah tentu, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah mencari pasaran yang sesuai dengan konteks produk anda dan matlamat syarikat. Inilah yang mendorong syarikat mencari kata kunci lain yang berkaitan dengan konteks produknya.

Niche market ini boleh dicari dan dikenal pasti melalui sambungan internet dengan mencari kata kunci produk dalam enjin carian Google atau mencarinya melalui proses pengumpulan data secara penyelidikan atau penyelidikan.

Penyelidikan ini menyokong data, maklumat atau pendapat yang telah dikumpul oleh syarikat.

Penyelidikan data ini boleh dikaitkan dengan tahap persaingan produk di pasaran, tahap keghairahan pengguna terhadap produk dan data sokongan lain.

Data dan maklumat inilah yang memudahkan syarikat membentuk produk mereka mengikut kehendak dan keperluan pengguna sasaran mereka.

Langkah terakhir yang boleh dilakukan oleh syarikat ialah melancarkan produknya supaya nanti mereka mengetahui sejauh mana minat pengguna terhadap produk tersebut dan cara memberi maklum balas kepada produk tersebut.

Data dan maklumat yang berkaitan dengan ini boleh digunakan kemudian sebagai bahan untuk penilaian dan pembangunan produk untuk kemudiannya memenuhi keperluan dan permintaan pengguna.

Contoh pasaran khusus

Mengikut penerangan di atas, produk yang dipasarkan kemudian mestilah mempunyai sasaran pengguna yang sesuai atau boleh dikatakan relevan dengan konteks atau hanya berkaitan dengan produk, seperti:

  • Produk yang berkaitan dengan makanan haiwan kesayangan, peralatan, dandanan dan butiran lain keperluan haiwan kesayangan harus disasarkan khusus kepada pemilik haiwan kesayangan. Walau bagaimanapun, ia masih boleh ditentukan semula berdasarkan jenis haiwan.
  • Produk yang berkaitan dengan peralatan penggambaran, peralatan rakaman bunyi, pencahayaan, penstabil dan keperluan lain tembak Yang lain, sudah tentu, jika ia adalah matlamat, ia sangat sesuai Pencipta kandungan yang sering menghasilkan kandungan yang menarik dalam rangkaian sosial mereka.
Cloud Hosting Indonesia