Rujukan Bola

Mengetahui 9 bentuk hubungan sosial

Dalam kehidupan, terdapat proses sosial yang mesti diikuti. Hubungan sosial adalah salah satu bentuk sebenar proses sosialisasi. Adakah anda sudah tahu maksud perhubungan sosial yang berlaku dalam masyarakat?

ialah hubungan sosial Perhubungan Ia dijalankan oleh individu dan kumpulan, yang merujuk kepada hubungan dinamik. Terdapat banyak contoh mudah yang menunjukkan hubungan sosial, termasuk persahabatan dengan rakan di dalam kelas.

Hubungan sosial mempunyai pelbagai bentuk. Adakah anda sudah tahu? Ini adalah bentuk hubungan sosial, termasuk:

Bentuk perhubungan sosial berpersatuan

Adakah anda tahu tentang hubungan masyarakat? Hubungan sosial ini merujuk kepada hubungan sosial yang saling membina. Berikut adalah beberapa bentuk pergaulan sosial yang dapat dilihat antaranya seperti berikut:

Akulturasi adalah rujukan yang membawa kepada budaya baru dan masyarakat menganggapnya baik kerana ia tidak menghapuskan budaya lama. Contoh akulturasi ialah interaksi sosial antara orang Betawi dengan orang Cina, yang mewujudkan budaya seperti Lenong.

Jangan lupa tentang tradisi angpau yang dilakukan oleh masyarakat Cina, kini masalah angpau juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Asimilasi ialah interaksi sosial yang merujuk kepada percampuran budaya antara satu sama lain. Proses ini menggunakan formula A + B = C. Di sini dapat dilihat bahawa pihak yang bertanggungjawab terhadap budaya telah bersetuju untuk mencampurkan budaya tanpa dominasi dan dominasi. bakinya.

Contoh nyata bentuk hubungan asimilasi ialah muzik Dang Dut, yang sering didengari sebagai sebahagian daripada asimilasi budaya Indonesia dan India. Bukan itu sahaja, seni khat yang banyak dipasarkan seperti di Indonesia adalah pengaruh budaya Arab.

Gabungan ialah interaksi sosial yang mewakili penyertaan beberapa elemen untuk mencapai matlamat masing-masing. Sifat perikatan boleh bersifat sementara atau kekal. Contoh yang boleh dilihat ialah KIH yang menyokong Joko Widodo bersama Joseph Kala pada 2014.

Tidak jauh dari maksud pemilihan, boleh dikatakan solidariti ialah proses pemilihan ahli baru melalui perundingan.

Contoh yang boleh diambil daripada kooptasi ialah memilih orang yang bertanggungjawab untuk pelajaran di dalam kelas. Bukan itu sahaja, malah satu lagi contoh ialah pemilihan ketua kelas, yang telah dipersetujui oleh pelajar kelas dan guru rumah.

Adaptasi adalah pelarasan kerana anda baru tiba di tempat yang berbeza daripada sebelumnya. Setiap orang pasti mengalami isu pematuhan dan ia adalah perkara biasa yang perlu diberi perhatian.

Contoh penyesuaian ialah apabila orang yang baru menyertai syarikat A menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu syarikat.

Kerjasama adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai visi dan tujuan yang sama.

Mendapat kerjasama dalam persekitaran sekeliling adalah sangat biasa dan diamalkan secara meluas oleh masyarakat. Contoh kerjasama ialah seseorang yang bekerja dengan rakan untuk mencipta kafe.

Bukan sahaja masalah perniagaan atau perniagaan, kerjasama boleh ditunjukkan dalam situasi rumah. Contohnya, suami isteri yang bekerjasama menjaga antara satu sama lain ketika sakit dan menjaga anak sehingga dewasa.

Bentuk hubungan sosial disosiatif

Adakah anda biasa dengan bentuk sosial disosiatif? Bentuk hubungan sosial disosiatif ialah interaksi yang, tidak seperti hubungan asosiatif, menunjukkan sifat menjatuhkan satu sama lain. Ini adalah bentuk hubungan sosial disosiatif yang mesti diiktiraf, termasuk yang berikut:

Konflik ialah interaksi sosial yang mempunyai tahap tertinggi hari ini dan mempunyai kesan negatif yang berbahaya kepada orang di sekeliling anda.

Malah orang yang tidak mengambil bahagian dalam konflik dapat merasakan kesannya yang sebenar. Umumnya, konflik berlaku kerana perbezaan pendapat antara dua pihak.

Contoh yang sering dihadapi bagi bentuk perhubungan disosiatif ialah pergaduhan yang berlaku kerana pelajar STM tidak menerima melihat rakan mereka dibuli.pembuli oleh STM yang lain

Bentuk perhubungan sosial ini berada pada tahap pertengahan. Apakah percanggahan? Konflik ialah interaksi sosial yang berlaku disebabkan oleh maklumat yang tertunda atau tidak pasti.

Malah, boleh dikatakan kerana hubungan yang tidak menyenangkan, kebencian dan niat jahat tercipta dalam fikiran.

Apakah contoh percanggahan? Contoh yang boleh dilihat ialah miskonsepsi yang berlaku pada generasi terdahulu dan generasi kini, boleh kita katakan perbezaan mentaliti antara generasi X, generasi Y dan generasi milenial.

Interaksi sosial ini adalah yang paling biasa dan bentuk hubungan sosial ini berada pada tahap yang paling rendah. Walaupun ia adalah yang paling rendah, ini tidak boleh dibenarkan.

Persaingan merupakan interaksi sosial yang berlaku oleh beberapa pihak dengan keinginan untuk bersaing antara satu sama lain untuk mencapai kejayaan. Sasaran. Malah, persaingan itu sendiri boleh dikatakan positif dan negatif, tetapi sesuaikan keadaan di lapangan, persaingan sihat atau tidak sihat.

Contoh yang sering ditemui dalam persaingan ialah iklan yang mengeluarkan produk orang lain. Anda sedang melihat iklan yang dilakukan antara Pepsi dan Coca-Cola.

Ini adalah bentuk hubungan sosial. Bentuk perhubungan sosial yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan sama ada positif atau negatif.

Cloud Hosting Indonesia