Memahami Pengurus Pelaburan Reksa Dana: Tugas, Tanggungjawab, Mengapa Ia Penting

Dalam reksa dana, terdapat satu pihak yang peranannya kritikal iaitu Pengurus Pelaburan (MI). Bukan sahaja penentuan prestasi, tetapi MI juga sangat penting dalam memastikan kesahihan dan keselamatan dana pelaburan. Pelabur harus memahami tugas dan tanggungjawab MI.

Artikel ini adalah sebahagian daripada Panduan asas pelaburan untuk usaha sama.

Tugas pengurus pelaburan apa-apa?

Ingat bahawa dana bersama ialah koleksi dana daripada pelabur berbeza yang diuruskan bersama dalam satu portfolio pelaburan. Kena ada pihak yang menguruskan portfolio, barulah MI dilantik.

Tugas fungsional pengurus pelaburan

    Peranan pengurus pelaburan
Peranan pengurus pelaburan

Pengurus pelaburan ialah pihak yang menguruskan pelaburan dana bersama.

MI menjalankan proses pelaburan berdasarkan polisi pelaburan yang diluluskan oleh pelabur dalam prospektus dana bersama.

Pilih saham, bon, deposit dan sekuriti dan tentukan saham yang hendak dibeli. Kemudian, bila stok perlu dijual, bila bon perlu dilepaskan, berapa banyak wang tunai yang perlu disimpan, dsb.

Sehingga boleh dikatakan pelabur dana pelaburan meletak jawatan dan menyerahkan segala keputusan pelaburan sepenuhnya kepada pengurus pelaburan. Oleh itu, prestasi dana pelaburan sangat dipengaruhi oleh kepakaran MI dalam membina dan memproses portfolio pelaburan.

MI dikehendaki mengira dan melaporkan jumlah pelaburan dana bersama kepada pelabur setiap hari. Ya, saham setiap hari, kerana pelabur perlu tahu pada bila-bila masa di mana nilai pelaburan dalam dana bersama. MI hendaklah mengira mengikut kaedah yang dipersetujui supaya keputusan pengiraan adalah tepat dan adil.

Berdasarkan laporan ini, pelabur menilai prestasi dana bersama. Baca cara yang betul untuk menilai prestasi dana bersama.

Siapa yang bayar MI? Pada asasnya, semua pelabur membayar perkhidmatan MI melalui pengurangan kekayaan dana bersama.

Yuran MI dikira berdasarkan peratusan tertentu aset yang akan diuruskan dan disenaraikan dengan jelas dalam prospektus dana bersama yang boleh dibaca oleh semua bakal pelabur sebelum membeli dana bersama.

Bagaimana dan keperluan untuk menjadi pengurus pelaburan

MI tidak dibenarkan beroperasi tanpa lesen daripada pihak berkuasa pasaran modal, BAPPAM (kini dipindahkan ke Lembaga Perkhidmatan Kewangan). Memandangkan ia bertanggungjawab menguruskan dana awam, proses pelesenan dikawal sepenuhnya.

Pihak Berkuasa Pasaran Modal akan memastikan bahawa MI mempunyai kepakaran, pengalaman dan modal untuk menguruskan portfolio dana bersama sebelum memberikan lesen. Jangan benarkan MI “palsu” dipilih yang tidak mempunyai keupayaan dan kapasiti, yang akhirnya akan membawa kepada penyelewengan dana pelabur.

Oleh itu, adalah penting bagi pelabur, sebelum membeli dana bersama, untuk memastikan bahawa MI sudah mempunyai lesen Bapepam.

Penilaian pengurus pelaburan

Malangnya, di sebalik peranannya yang penting, masih terdapat ramai pelabur dana bersama yang tidak menilai latar belakang MI. Apa yang anda lihat hanyalah balasan. Apa pulangannya, lebih besar lebih baik dan lebih banyak diburu. Terlupa atau lalai untuk menyemak kesahihan institusi yang menguruskan pelaburan.

Akibatnya, ramai pelabur terlibat dalam pelaburan “palsu”, juga dikenali sebagai penipuan. Pengurus itu melarikan diri dan pelabur tidak dapat berbuat apa-apa mengenainya. Malah, risiko ini boleh dikurangkan dengan memastikan MI adalah sah sebelum mula melabur.

Pelabur harus memberi perhatian kepada perkara berikut:

  • Pelesenan – Perkara yang paling penting ialah dana bersama diuruskan oleh MI yang mempunyai lesen daripada pihak berkuasa pasaran modal, iaitu Bapepam atau Lembaga Perkhidmatan Kewangan. MI mesti boleh beroperasi secara sah sebagai pengurus pelaburan di Indonesia. Bagaimana untuk memastikan institusi MI mempunyai lesen yang sah daripada Bapepam atau OJK? Lihat sahaja prospektus dana bersama, kebenaran biasanya disenaraikan di sana.
  • Pengalaman – Mempunyai pengalaman yang mencukupi sebagai pengurus pelaburan. Pelabur boleh mendapatkan maklumat ini dalam prospektus dana bersama di bawah subseksyen MI. Terdapat penerangan yang cukup lengkap tentang pemilik, tempoh aktiviti, pengalaman menguruskan dana pelaburan setakat ini, dan kepakaran serta pengalaman pasukan pengurusan pelaburan.
  • Semakan silang – Semakan silang dengan sumber bebas lain iaitu tapak rujukan pasaran modal iaitu Bappam dan Ojki adalah perlu. Terdapat senarai MI yang sudah berlesen. Semak maklumat dalam brosur dengan maklumat di pihak berkuasa. Ia juga diumumkan di web bahawa MI telah menerima amaran atau sekatan kerana melanggar peraturan. Memastikan bahawa MI menguruskan dana bersama kami tidak pernah atau mungkin akan disetujui oleh pengawal selia pasaran modal.
Aspek pengurus pelaburan
Aspek pengurus pelaburan

Kami berharap kini jelas mengapa penting bagi pelabur untuk mengetahui dan memahami siapa pengurus pelaburan dengan dana bersama mereka sebelum membeli dana bersama. Jadi, jangan hanya fokus pada prestasi, pastikan profesionalisme dan legaliti MI juga tidak kurang pentingnya.

Jika anda ingin mengetahui tentang mutual fund, anda boleh belajar kursus mutual fund atau memesan mutual fund dengan hanya 100k IDR.

eBook Panduan Dana Bersama Percuma

Cloud Hosting Indonesia