Rujukan Bola

Litar Elektrik: Definisi, Jenis dan Formula

Bagi menyokong kehidupan seharian manusia pada zaman moden seperti sekarang ini, sudah tentu ia tidak dapat dipisahkan daripada alat elektronik yang memerlukan sumber elektrik.

Lalu bagaimanakah litar elektrik dapat membantu proses kerja objek yang digunakan oleh manusia?

Berikut adalah perbincangan lengkap tentang litar elektrik yang bermula dengan pemahaman tentang jenis, komponen, formula, contoh masalah, dan perbezaan antara litar elektrik siri dan selari.

Biasa dengan litar elektrik

Litar elektrik ialah laluan atau susunan komponen elektronik yang dipasang sebagai peranti yang boleh menghantar elektrik daripada sumber elektrik kepada peranti yang sedang digunakan.

Elektron yang tersusun mengalir dalam bahan pengalir elektrik yang dipanggil konduktor.

Konduktor yang digunakan biasanya diperbuat daripada kuprum, yang boleh mengalirkan arus elektrik.

Jenis-jenis litar elektrik

Terdapat dua jenis litar elektrik iaitu litar bersiri dan litar selari yang apabila digabungkan membentuk litar kompleks.

Dalam berikut, kami menerangkan jenis litar elektrik.

Litar bersiri ialah litar elektrik yang laluan rintangannya diletakkan selari atau bersebelahan antara satu sama lain.

Dalam litar elektrik siri yang kuat, arus mengalir daripada sumber tenaga elektrik (cth, bateri) yang terletak dalam perintang, yang kemudiannya melalui perintang lain dalam kabel.

Litar bersiri
Litar elektrik bersiri

Dalam litar bersiri, setiap arus dalam perintang akan mempunyai nilai yang sama kerana tiada arus yang mengalir di tempat lain.

Litar selari ialah litar elektrik yang rintangannya disusun sebagai bercabang atau bertingkat.

Dalam litar selari, elektrik mengalir dari bateri ke perintang yang titiknya tidak selari, ada yang menghala ke bawah atau ke arah lain.

litar selari
Litar elektrik selari

Iaitu, dalam litar ini, arus elektrik terganggu dan kekuatan arus mempunyai nilai yang berbeza, setiap cawangan menerima arus yang tidak sama.

Komponen litar elektrik

Litar elektrik mempunyai komponen yang terdiri daripada perintang, kapasitor, induktor, diod, dan transistor.

Berikut adalah komponen litar elektrik dan penjelasan ringkasnya.

Perintang ialah komponen elektronik yang menjalankan fungsi atau bertindak sebagai penghalang kepada arus elektrik.

Perintang boleh menghalang arus yang dibawa oleh elektrik, oleh itu ia sering dipanggil rintangan elektrik.

Perintang mempunyai nilai rintangan yang berbeza mengikut bahan yang diperbuat daripadanya. Semakin tinggi nilai perintang, semakin banyak arus yang boleh dikendalikan.

Satu lagi komponen litar elektrik ialah kapasitor, kapasitor (C) ialah komponen elektronik yang berguna untuk menyimpan arus elektrik.

Aliran elektron tersimpan boleh dilepaskan semula suatu hari nanti. Bilik simpanan elektrik mempunyai kapasiti dan mempunyai unit Farad.

Satu lagi komponen litar elektrik ialah induktor, induktor ialah komponen elektronik yang berguna untuk menyimpan daya magnet.

Konduktor boleh menyimpan medan magnet, sering dipanggil induktansi, yang mempunyai unit seni (H).

Satu lagi komponen litar elektrik ialah diod. Diod mempunyai fungsi untuk mengawal arus elektrik ke arah yang seimbang.

Keupayaan untuk membetulkan elektrik diod ini sering menjadikan diod untuk digunakan sebagai pengawal arus elektrik.

Komponen terakhir litar elektrik ialah transistor, yang bertanggungjawab untuk menguatkan, mengawal dan menjana isyarat elektrik.

Transistor sering disebut sebagai komponen elektrik yang mempunyai sifat semikonduktor kerana fungsinya hampir sama.

Formula litar elektrik

Formula berikut digunakan untuk mengira litar elektrik.

Apabila terdapat litar elektrik bersiri di mana arus mengalir melalui lampu 1, 2 dan 3 dengan arus yang sama, jumlah arus elektrik adalah sama, secara matematik ia boleh ditulis dengan formula berikut:

sayaJumlah = saya1 = saya2 = saya3 =…

Sementara itu, jika voltan kepunyaan lampu 1, 2 dan 3 adalah berbeza, tetapi jika ditambah bersama adalah sama dengan voltan punca, formula berikut boleh digunakan secara matematik:

VJumlah = V1 + V2 + V3 +…

Untuk mengira jumlah rintangan dalam litar bersiri, anda boleh menggunakan persamaan berikut:

RJumlah = R1 + R2 + R3 +…

Dalam litar elektrik selari yang mempunyai arus elektrik yang berbeza, ia boleh dikira secara matematik menggunakan persamaan berikut:

sayaJumlah = saya1 + saya2 + saya3 +…

Voltan kepunyaan litar selari dengan saiz yang sama boleh dikira menggunakan formula berikut:

VJumlah = V1 = V2 = V3 =…

Di samping itu, anda boleh menggunakan formula berikut untuk mencari rintangan dalam litar elektrik selari:

Formula penghalang selari

Contoh masalah

Lihat gambar di bawah dan hitung arus elektrik dalam litar!

Masalah kuasa
Mengenai arus elektrik

Jelas daripada soalan di atas bahawa:

R1 = 2 ohm
R2 = 2 ohm
R3 = 2 ohm
V = 3V

Untuk mencari selari (R).
Rp = 1 ohm
Rtot = 2 + 1 = 3 ohm
V = I x R
I = V/R
I = 1A

Perbezaan antara litar bersiri dan selari

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang perbezaan antara litar elektrik siri dan selari.

  • Litar siri dan selari mempunyai aplikasi yang berbeza, dalam litar bersiri perintang disambungkan antara satu sama lain supaya jika satu perintang hilang, rintangan yang lain juga hilang. Semasa dalam litar elektrik selari, arus boleh dipisahkan oleh suis yang berbeza.
  • Dalam litar elektrik selari, ia diletakkan dalam satu baris, manakala dalam litar bersiri ia diletakkan dalam satu baris.
  • Salah satu perbezaan antara litar elektrik siri dan selari ialah penggunaan wayar dan suis yang berbeza, dalam litar siri, suis diletakkan di tengah, manakala dalam litar selari, suis boleh diputuskan.

Ini adalah perbincangan lengkap tentang litar elektrik, daripada pemahaman, jenis, komponen, formula, contoh masalah, dan perbezaan antara litar elektrik siri dan selari. Semoga perbincangan ini dapat memberi manfaat.

Cloud Hosting Indonesia