Rujukan Bola

Konteks komunikasi: definisi, jenis dan kepentingan

Konteks komunikasi ialah kemudahan memahami proses dalam komunikasi yang lebih kompleks. Terdapat banyak jenis konteks dalam komunikasi, daripada intrapersonal kepada antara budaya.

Konteks yang dimaksudkan di sini adalah situasional, bermakna proses komunikasi akan dikekang oleh beberapa faktor. Bermula dengan bilangan orang yang berkomunikasi, maklum balas, jarak antara orang yang berkomunikasi dan saluran yang digunakan.

Memahami konteks komunikasi

Menurut Richard West dan Lynn H. Turner dalam Introduction to Communication Theory: Analysis and Application (2007), konteks komunikasi boleh ditakrifkan sebagai tempat atau persekitaran di mana komunikasi berlaku.

Bidang komunikasi bukan sahaja berguna untuk kemudahan manusia, tetapi juga untuk mempelajari proses komunikasi. Tetapi ia menjadi salah satu bidang pengkaji dan ahli teori untuk menganalisis sesuatu fenomena.

Jenis konteks komunikasi

Terdapat pelbagai bidang komunikasi, daripada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi dalam kumpulan kecil, komunikasi dalam organisasi, komunikasi dalam khalayak/pertuturan, komunikasi massa dan komunikasi antara budaya.

Dalam buku Hafid Kangara bertajuk Introduction to Communication Studies (2016), konteks komunikasi interpersonal ialah proses komunikasi yang berada dalam diri seseorang atau proses komunikasi dengan dirinya.

Contohnya, komunikasi interpersonal apabila membandingkan sesuatu dan membuat keputusan berdasarkan orang.

Konteks komunikasi interpersonal ialah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang berlaku secara langsung.

Sebagai contoh, komunikasi interpersonal antara pesakit dan doktor, ibu bapa dan kanak-kanak, adik-beradik, guru dan pelajar, serta profesor dan pelajar.

  • Komunikasi dalam kumpulan kecil

Konteks komunikasi ialah hubungan antara beberapa orang yang telah bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama.

Menurut beberapa pakar, komunikasi dalam kumpulan kecil merangkumi bidang komunikasi interpersonal. Kerana ahli yang terlibat secara langsung bersemuka sehingga semua peserta yang terlibat diletakkan di kedudukan yang sama.

Contohnya, komunikasi dalam kumpulan kecil seperti kuliah, mesyuarat, perbincangan, aktiviti pembelajaran, kuliah, hingga kerja berkumpulan.

  • Komunikasi dalam organisasi

Konteks komunikasi dalam organisasi berlaku lebih meluas berbanding komunikasi dalam kumpulan kecil. Komunikasi dalam organisasi ialah pelbagai konteks komunikasi yang berlaku daripada komunikasi interpersonal kepada awam.

Menurut Andre Hardiana dalam buku tersebut Strategi dan kecekapan komunikasi organisasi (2016), komunikasi dalam organisasi ialah proses komunikasi yang berlaku secara langsung untuk menggerakkan aktiviti yang diselaraskan dalam kalangan pekerja bagi mencapai matlamat organisasi.

Contohnya, komunikasi organisasi antara pihak atasan dan bawahan atau komunikasi antara jabatan.

Komunikasi awam ialah penyebaran maklumat daripada seorang kepada ramai orang. Konteks komunikasi merujuk kepada proses penyampaian mesej penceramah dalam situasi bersemuka kepada khalayak yang lebih besar.

Apabila berkomunikasi di khalayak ramai, lebih kurang tiga matlamat yang ingin dicapai oleh penutur iaitu memberi maklumat, memujuk/memujuk dan menghiburkan, contohnya ucapan atau syarahan.

Bidang komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlaku secara langsung antara komunikator institusi dan massa melalui cara mekanikal seperti surat khabar, radio, filem, dan televisyen.

Contohnya, komunikasi massa yang berlaku dalam siaran berita televisyen atau pemesejan video.

Konteks komunikasi antara budaya ialah proses komunikasi yang berlaku antara individu dengan individu atau kumpulan dengan kumpulan daripada latar belakang budaya yang berbeza.

Berbeza dengan bidang komunikasi sebelumnya, komunikasi antara budaya adalah satu-satunya bidang komunikasi yang membincangkan budaya.

Contohnya, komunikasi antara budaya antara Jawa dan Medan, serta komunikasi antara Indonesia dan Amerika.

Kepentingan konteks komunikasi

Pembelajaran komunikasi juga mempunyai pelbagai kelebihan dan faedah yang dirasai apabila bergaul dalam masyarakat. Komunikasi memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia sama ada secara sosial mahupun peribadi.

Oleh itu, mempelajari teori komunikasi dan aplikasinya sangat penting bagi kita. Komunikasi amat berkesan dalam menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan sosial, peribadi dan profesional serta memperbaiki hubungan dalam masyarakat.

Banyak masalah dalam kehidupan sosial berlaku akibat kegagalan dalam komunikasi, seperti konflik artis, konflik politik, dll.

Oleh itu, semakin seseorang itu menarik diri daripada komunikasi, dia tidak dapat berkomunikasi, jadi orang itu tidak boleh mempunyai hubungan yang baik dengan sesamanya.

Selepas itu, banyak faedah yang kita perolehi apabila belajar sains komunikasi antaranya dapat berkomunikasi dengan berkesan bagi mengelak perselisihan faham dan mendapat banyak perhubungan.

Lebih-lebih lagi, dalam dunia pekerjaan, kemahiran komunikasi diperlukan dan jarang dimiliki oleh semua orang. Inilah sebabnya sains komunikasi sangat penting untuk kita pelajari.

Kemudian sains komunikasi juga mempunyai definisi, iaitu situasi yang membolehkan seseorang secara sedar menyampaikan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi penerima. Kemudian terdapat beberapa definisi komunikasi daripada pakar, termasuk Frank Dens, Infante, Little John, Weinberg dan Wilmot.

Cloud Hosting Indonesia