Komunikasi perniagaan antara budaya: definisi, faedah dan halangan

Komunikasi memainkan peranan yang besar dalam pembangunan perniagaan. Sesuatu perniagaan akan mencapai kejayaan jika disokong oleh kemahiran komunikasi yang baik. Komunikasi perniagaan antara budaya memerlukan syarikat peka terhadap perbezaan budaya.

Komunikasi perniagaan antara budaya boleh merapatkan perbezaan budaya orang yang berkomunikasi. Perbezaan budaya ini termasuklah kepercayaan, nilai, cara berkelakuan dan konteks budaya. Ahli perniagaan perlu memahami budaya apabila mengembangkan perniagaan mereka ke wilayah yang berbeza.

Budaya adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi. Oleh itu, budaya merupakan salah satu faktor yang boleh menyebabkan halangan komunikasi. Ini paling jelas dalam komunikasi perniagaan silang budaya. Memahami perbezaan budaya adalah kemahiran penting.

Memahami komunikasi perniagaan silang budaya

Komunikasi perniagaan antara budaya ialah komunikasi perniagaan yang berlaku antara pengguna dan pemasar produk. Kedua-dua pemasar dan pengguna mempunyai perbezaan budaya. Dalam hubungan antara kedua-dua pihak, sekurang-kurangnya terdapat satu aspek asas budaya yang berbeza, seperti bahasa, agama, norma sosial, nilai, pendidikan dan gaya hidup.

Komunikasi yang berlaku boleh berbentuk lisan atau bukan lisan. Komunikasi ini dilakukan dengan mengambil kira faktor budaya di sesebuah wilayah, wilayah atau negara. Peristiwa silang budaya yang berlaku bukan sahaja antara negara dan budaya asing, tetapi juga antara wilayah atau wilayah dalam sesebuah negara.

Komunikasi perniagaan antara budaya memerlukan syarikat atau organisasi untuk lebih peka terhadap penghormatan budaya. Penghormatan ini adalah berdasarkan fakta bahawa pengguna mempunyai hak terhadap budaya mereka sendiri. Menghormati budaya pengguna boleh menentukan kejayaan pemasar.

Kepentingan komunikasi perniagaan antara budaya

Komunikasi antara budaya ialah proses komunikasi yang berlaku disebabkan perbezaan latar belakang budaya di kalangan orang dalam sesebuah perniagaan. Komunikasi perniagaan antara budaya adalah penting kerana ia adalah sejenis jambatan antara orang yang berbeza budaya.

Kejayaan pemasaran produk bergantung pada komunikasi perniagaan silang budaya. Komunikasi perniagaan silang budaya ini boleh dicapai dengan menghormati nilai budaya dan hak pengguna. Komunikasi perniagaan antara budaya bukan sahaja memerlukan penggunaan bahasa yang diterima di peringkat antarabangsa, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang budaya asing.

Kelebihan komunikasi perniagaan antara budaya

Kewujudan komunikasi perniagaan antara budaya akan membawa faedah dalam bentuk berikut:

  • Menyatukan perbezaan budaya

Komunikasi perniagaan antara budaya mempunyai kelebihan untuk merapatkan perbezaan budaya dalam mana-mana syarikat atau dalam mana-mana perniagaan yang sedang berjalan. Kemahiran komunikasi perniagaan antara budaya menjadikan interaksi berjalan lebih lancar dan lebih baik.

Apabila komunikasi perniagaan silang budaya adalah baik, rundingan menjadi lebih mudah. Kerana keupayaan komunikasi ini menunjukkan keupayaan syarikat anda dan syarikat lain untuk lebih yakin menerima tawaran kerjasama.

  • Membuka peluang kerjasama yang hebat

Fungsi komunikasi antara budaya adalah untuk membiasakan syarikat memahami budaya syarikat domestik dan asing yang berbeza. Dengan pemahaman ini, sesebuah syarikat boleh membuka peluang kerjasama dengan syarikat lain.

Halangan kepada komunikasi perniagaan antara budaya

Dalam komunikasi silang budaya, terdapat banyak perkara yang menjadi halangan, antaranya:

Salah faham adalah halangan terbesar kepada komunikasi antara budaya. Ini boleh berlaku kepada orang dari latar belakang budaya dengan kepercayaan dan nilai yang pelbagai.

Norma ialah peraturan untuk menentukan sama ada sesuatu tindakan itu boleh diterima atau sesuai dari segi budaya. Norma dan peranan boleh menghalang komunikasi apabila orang dari budaya lain gagal memahami norma tempatan.

  • Kepercayaan dan nilai

Kepercayaan dan nilai sangat berbeza bergantung pada latar belakang budaya orang. Kepercayaan dan nilai ini perlu diketahui oleh setiap pihak agar komunikasi antara budaya dapat dilaksanakan dengan mudah.

Stereotaip ialah penilaian berdasarkan maklumat palsu. Ini adalah faktor terbesar dalam perselisihan pendapat tentang budaya orang lain. Terlalu banyak stereotaip budaya boleh menyebabkan kebimbangan dan kekurangan komunikasi.

Bagaimana untuk mengatasi halangan komunikasi perniagaan antara budaya?

Untuk mengatasi halangan komunikasi perniagaan antara budaya, adalah lebih baik untuk menganjurkan latihan untuk meningkatkan kecekapan dalam jenis komunikasi ini. Matlamatnya adalah untuk mencapai pelbagai matlamat syarikat sambil menghormati nilai, norma dan kepercayaan orang atau pihak lain.

Kecekapan komunikasi antara budaya

Kecekapan komunikasi antara budaya ialah keupayaan untuk mengambil bahagian dalam kumpulan aktiviti untuk berkomunikasi. Kebolehan ini digabungkan dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap. Kompetensi komunikasi antara budaya disokong oleh 3 tunjang iaitu:

  • Sensitiviti antara budaya
  • Kesedaran antara budaya
  • Kemahiran antara budaya

Kecekapan antara budaya boleh dipertingkatkan dengan cara berikut:

  • Mengajar ilmu antara budaya

Latihan ini adalah sejenis pengiktirafan dan pengakuan terhadap perbezaan antara budaya. Perbezaan ini termasuklah nilai, kepercayaan, persepsi dan tafsiran. Latihan ini menyedarkan orang ramai tentang kewujudan antara budaya dalam dunia pekerjaan atau perniagaan.

Halangan bahasa adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam komunikasi perniagaan antara budaya dalam kumpulan berbilang budaya. Latihan bahasa mengurangkan tahap kesukaran berkomunikasi dengan budaya asing.

  • Pelaksanaan dasar yang saling menguntungkan

Walaupun mereka mempunyai budaya yang berbeza, syarikat atau organisasi harus melaksanakan dasar yang saling menguntungkan untuk pekerja yang mempunyai budaya yang sama dan pekerja dengan budaya yang berbeza.

Cloud Hosting Indonesia