Ketahui 8 contoh keruntuhan sosial

Istilah “pengasingan sosial” sememangnya tidak asing bagi masyarakat umum. Mengenai perbezaan pula, perpecahan sosial ialah perpecahan sesuatu kumpulan sosial disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Perpecahan sosial berlaku kerana kumpulan memihak kepada identitinya sendiri.

Bukan itu sahaja, malah golongan ini mendiskriminasi atau mendiskriminasi golongan lain. Ini boleh menyebabkan keretakan dalam masyarakat atau boleh dirujuk sebagai keruntuhan sosial.

Ciri-ciri keruntuhan sosial dapat dilihat dari tingkah laku atau sikap orang yang sering melanggar nilai dan norma. Nilai dan norma dalam masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik boleh membawa kepada kehidupan yang kurang harmoni. Interaksi negatif masyarakat seperti persaingan tidak adil, saling memfitnah, saling provokasi dan konflik antara kumpulan boleh membawa kepada situasi keruntuhan sosial.

Kerosakan sosial boleh memberi kesan besar kepada kehidupan orang ramai. Beberapa kesan yang berlaku termasuklah konflik sosial yang semakin meningkat, ketidakharmonian antara kumpulan, menggugat perpaduan masyarakat, hilangnya nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika perpecahan sosial dibiarkan berterusan, keretakan besar mungkin berlaku. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui contoh-contoh kerosakan sosial dan cuba menyelesaikannya.

Contoh keruntuhan sosial dalam kehidupan

Jurang dalam masyarakat boleh berlaku di kawasan yang berbeza. Bermula dari budaya, persekitaran sekolah, masyarakat dan keluarga. Contoh perpecahan sosial ini boleh menjadi pengajaran kepada masyarakat. Jadi, apakah beberapa contoh kerosakan sosial dalam kehidupan seharian? Di bawah ialah contoh pecahan sosial yang dikategorikan mengikut konteks dalam kehidupan orang ramai.

Bidang kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan, disebabkan kepelbagaian etnik dan kaum yang wujud, kemungkinan keruntuhan sosial adalah sangat tinggi. Jika saudara mara tidak menghormati antara satu sama lain, perpecahan sosial mungkin berlaku.

Di Indonesia sendiri, perpecahan sosial masih kerap berlaku disebabkan perbezaan atau diskriminasi. Lazimnya, kurangnya toleransi dan rasa hormat antara kumpulan etnik menjadi punca utama keruntuhan sosial. Peperangan antara etnik boleh merosakkan keharmonian negara, membawa kepada konflik yang berpanjangan.

Contoh keruntuhan sosial yang berlaku di Indonesia ialah konflik di Kalimantan Barat antara etnik Maduro dan Dayak. Selain itu, terdapat juga permusuhan antara masyarakat Bali dengan suku asli Lampung di Provinsi Lampung. Yang sering kedengaran dalam masyarakat ialah perpecahan antara etnik di Papua.

Persekitaran sekolah

Dalam persekitaran sekolah, perpecahan sosial masih berlaku kerana wujudnya kelompok-kelompok atau kelompok pelajar. Contoh keruntuhan sosial dalam persekitaran sosial ialah pergaduhan antara pelajar sekolah. Pergaduhan ini pastinya memberi kesan negatif kepada persekitaran sekolah dan masyarakat.

Dari segi sekolah dan pendidikan, konflik boleh merosakkan kemudahan sekolah dan mengurangkan kualiti aktiviti pembelajaran. Selain menjejaskan sekolah, konflik ini juga menimbulkan keresahan masyarakat sekitar kejadian.

Umum

Tambahan pula, contoh keruntuhan sosial dalam masyarakat termasuk kurang toleransi, protes atau demonstrasi, dan perbezaan antara masyarakat kerana berbeza pendapat.

Perpecahan sosial dalam masyarakat biasanya disebabkan oleh perbezaan pendapat dan wujudnya matlamat yang sama antara kumpulan.

Sebagai contoh, antara kumpulan A dan kumpulan B, yang mempunyai matlamat yang sama untuk ke tempat C, mereka mungkin mempunyai perbezaan dan bersaing untuk mencapai titik destinasi terlebih dahulu. Semasa proses kejayaan inilah konflik biasanya berlaku dan menyebabkan perpecahan sosial.

Keluarga

Bukan sahaja dalam masyarakat, keruntuhan juga boleh berlaku dalam lingkungan keluarga. Sekiranya ahli keluarga tidak berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain, perpecahan akan berlaku dalam keluarga.

Contoh keretakan keluarga termasuk: perceraian, keretakan hubungan ibu bapa-anak dan perebutan harta pusaka adik beradik.

Untuk tidak berpecah dalam lingkungan keluarga, interaksi dan komunikasi yang lebih intim harus diwujudkan antara ahli. Melalui detik-detik duniawi seperti perbincangan pertengahan makan malam, hubungan yang lebih erat dapat diwujudkan antara ahli.

Contoh keruntuhan sosial sepanjang sejarah Indonesia

Sepanjang sejarah perjuangan Indonesia, terdapat beberapa keruntuhan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di bawah adalah 4 rusuhan yang melibatkan keruntuhan sosial.

Pemberontakan PKI

Keruntuhan sosial ini berlaku kerana perbezaan ideologi antara komunis dan Pancasila. Konflik ini bermula dengan kecederaan Amir Siriuddin, yang disingkirkan daripada jawatan menteri. Selepas itu, Amir membentuk Barisan Demokrasi Rakyat (FDR), yang bertujuan untuk menggulingkan kabinet Muhammad Hatta ketika itu.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS berlaku akibat penentangan masyarakat Maluk terhadap pembentukan kerajaan kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat Maluku dengan tegas ingin membentuk kerajaan sendiri iaitu Republik Maluku Selatan.

Andy yang dihormati Pemberontakan

Pemberontakan yang diketuai oleh Andy Aziz berlangsung dari Mac hingga April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sayang Andy dan askarnya merusuh kerana tidak menyukai kedatangan APRIS (United States Armed Forces Indonesia). Selain itu, Andy Aziz cuba menjaga integriti Negara Indonesia Timur (NIT) dalam pemberontakannya.

Pemberontakan PRRI dan PERMESTA

Pemberontakan yang tercetus antara PRRI (Kerajaan Revolusi Republik Indonesia) dan PERMESTA berlaku kerana tentera Sulawesi dan Sumatera merasakan mereka dilayan secara tidak adil berbanding tentera Jawa.

Sehingga akhirnya pemberontakan itu disokong oleh rakyat yang kemudiannya dinamakan PERMESTA (Perjuangan Rakyat Semesta).

Cloud Hosting Indonesia