Ketahui 8 cara untuk mencegah eutrofikasi dan penjelasan

Mengekalkan keseimbangan ekosistem akuatik hendaklah dilakukan dengan cara yang memastikan kemandirian organisma hidup terjamin dan kesan gangguan seperti air larian dapat dielakkan. Eutrofikasi ialah satu set proses semula jadi di tasik air tawar yang beransur tua dan menjadi kurang kondusif untuk pertumbuhan biojisim.

Contoh kesan ini ialah kematian mengejut beribu-ribu malah berjuta-juta ikan. Proses semula jadi dipercepatkan oleh aktiviti manusia moden, supaya proses eutrofikasi boleh berlaku hanya dalam beberapa dekad atau bahkan beberapa tahun.

Eutrofikasi boleh berlaku disebabkan oleh keadaan eutrofik zon air tawar, yang meningkatkan peluang untuk alga dan tumbuhan akuatik bersaiz mikro untuk tumbuh disebabkan ketersediaan fosfat yang berlebihan. Eutrofikasi menyebabkan badan air menjadi cetek lebih cepat, jadi cara untuk mencegah eutrofikasi adalah dengan meminimumkan jumlah bahan pencemar nutrien, mengurangkan penggunaan produk yang mengandungi sisa fosfat berlebihan dan merawat sisa mengikut konsep alam sekitar.

Bukan sahaja di sawah padi, eutrofikasi juga boleh berlaku di tasik dan laut. Dalam proses ini, bahan organik dan sebatian nutrien dalam air dipecahkan oleh bakteria menggunakan oksigen terlarut, yang memerlukan proses biokimia dan proses biodegradasi.

Akibatnya, paras oksigen terus menurun secara perlahan, menjejaskan bekalan oksigen di dalam air, menyebabkan ikan dan hidupan akuatik lain mati akibat kekurangan oksigen.

Bagaimana untuk mengelakkan eutrofikasi

Sosialisasi kerajaan dan penjagaan sosial terhadap alam sekitar harus sangat menyarankan petani menggunakan baja organik kerana penggunaan baja organik lebih bermanfaat untuk mengurangkan kes yang tidak diingini. Penggunaan baja organik dalam pertanian, seperti penggunaan kompos, adalah lebih berguna dalam mengurangkan pencemaran air dan tanah.

Walau bagaimanapun, kebanyakan petani lebih suka menggunakan baja mineral yang mengandungi fosfat dan nitrat, yang mencemarkan air jika dibawa oleh hujan. Selain itu, baja organik juga dapat memulihkan kandungan mineral dalam tanah, yang jika diteruskan, dapat memperbaiki struktur tanah dan mengurangkan pencemaran air oleh baja racun perosak.

Menggunakan parasitoid untuk mengawal perosak tumbuhan adalah lebih selamat untuk alam sekitar kerana populasi perosak tumbuhan berkurangan tanpa memerlukan sisa racun perosak untuk kekal di dalam tanah atau tumbuhan. Pertanian organik jenis ini telah mula berkembang di pelbagai negara maju supaya kita sebagai negara membangun dapat mencontohi apa yang dilakukan oleh negara maju.

Parasitoid juga boleh menjadikan tumbuhan lebih bernilai berbanding tumbuhan yang menggunakan baja racun perosak, dan hasil tanaman lebih selamat dan sesuai untuk dimakan.

  • Mengharamkan penggunaan bahan letupan dan racun

Memulihkan tasik dan sungai daripada hakisan boleh dimulakan dengan aktiviti menangkap ikan yang tidak menggunakan racun atau bahan letupan untuk menangkap tangkapan yang besar.

Penggunaan kedua-dua kaedah ini sering dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kerana penggunaan racun atau bahan letupan hanya membunuh organisma di sungai kerana sungai tercemar dan hasil tangkapan tidak segar.

Ikan yang sebenarnya tidak berbaloi untuk ditangkap kerana saiznya yang kecil turut ditangkap kerana menggunakan bahan letupan atau racun. Lebih baik menggunakan pukat untuk menangkap ikan dan membawa balik ikan kecil yang ditangkap.

  • Jangan buang sampah ke dalam sungai

Pembuangan sampah sembarangan di sungai juga boleh merosakkan ekosistem air sungai, kerana sisa boleh mencemarkan sungai, terutamanya daripada sisa isi rumah dan sisa yang dibuang oleh kilang.

Pembuangan sisa di tasik atau sungai pasti akan membawa kepada eutrofikasi, jika sisa tidak dirawat sebelum dilupuskan seperti yang disyorkan oleh Perkhidmatan Alam Sekitar.

Pembangunan perindustrian yang terletak di dalam sungai atau tidak perlu ada pelan AMDAL (Environmental Impact Analysis), kerana sudah tentu sangat penting untuk menjaga ekosistem air dan sekitar kilang agar tidak menimbulkan pelbagai masalah yang tidak diingini.

Dengan merancang AMDAL dengan teliti mengikut peraturan yang ditetapkan, keseimbangan ekologi dapat dikekalkan dan eutrofikasi dapat dielakkan.

Salah satu tindakan balas yang perlu ialah wujudnya dasar yang tegas untuk mengawal kadar pertumbuhan penduduk, kerana seiring dengan pertambahan penduduk, bahagian pencemaran alam sekitar juga meningkat, salah satunya adalah pelepasan fosfat ke kawasan pedalaman. persekitaran air supaya kerajaan dapat menyediakan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah penduduk.

  • Sekatan yang ketat untuk pengusaha perniagaan yang membuang sisa

Kerajaan harus menggalakkan usahawan untuk tidak membuang sisa ke dalam air dan jika didapati mereka telah membuang sisa ke dalam sungai tanpa sebarang proses rawatan sisa, untuk mengelakkan lebih banyak fosfat dsb. Pembebasan nutrien berbahaya daripada pelepasan ke dalam persekitaran air sungai.

  • TKegagalan menyuburkan tumbuhan pada musim hujan

Adalah lebih baik untuk tidak menyuburkan tanaman pada musim hujan kerana kebanyakan orang berpendapat bahawa jika anda membaja sebelum hujan lebat, air hujan akan membasuh baja ke dalam tanah dengan lebih baik.

Manakala tumbuhan memerlukan banyak nitrogen di dalam tanah, yang dipengaruhi oleh hujan yang tinggi.

Jika baja racun perosak digunakan sebagai baja tumbuhan, air hujan sebenarnya membasuh baja yang mengandungi terlalu banyak fosfat, yang boleh menyebabkan eutrofikasi akibat pengumpulan nutrien yang berlebihan dan mencetuskan letupan populasi alga.

Cloud Hosting Indonesia