Ketahui 11 faktor yang menyebabkan globalisasi

Dalam KBBI, globalisasi ialah proses memasuki dunia. Dalam konteks yang luas, perkataan globalisasi berasal daripada perkataan Ia adalah universal yang masuk akal global. Globalisasi pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Theodore Levitt pada tahun 1985.

Gambaran kecil tentang maksud globalisasi, adakah anda mempunyai gambaran globalisasi? Imej globalisasi dalam bentuk seorang yang tidak boleh menolak untuk dimaklumkan oleh program televisyen adalah contoh.

Dari sini, tahukah anda faktor-faktor yang menyebabkan globalisasi? Banyak faktor yang mempengaruhi globalisasi, termasuk:

Perkembangan teknologi maklumat

Proses globalisasi berlaku pada hari ini disebabkan oleh kemajuan teknologi maklumat di dunia. Kehadiran teknologi maklumat memudahkan interaksi di seluruh negara.

Walaupun teknologi maklumat telah menjadi bahagian penting dalam globalisasi, terdapat beberapa perkara yang ditakuti sepenuhnya oleh dunia kerana perkembangan pesat teknologi maklumat dan kesannya terhadap globalisasi. Bukan itu sahaja, aspek positif pembangunan IT ialah mudah untuk melakukan lebih banyak aktiviti.

Secara ringkasnya, terdapat banyak peranan kewujudan teknologi maklumat yang salah satunya perdagangan elektronik. kewujudan perdagangan elektronik Berkat perkembangan teknologi maklumat, memudahkan ramai orang untuk membeli dan menjual barangan baik di Indonesia mahupun di luar negara.

Hubungan kerjasama

Faktor yang menyebabkan globalisasi ialah hubungan kerjasama yang lebih luas antara negara.

Memandangkan setiap negara tidak mampu hidup bersendirian, kerjasama antara negara amat diperlukan. Kerjasama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesebuah negara.

Terdapat pelbagai jenis kerjasama antara negara, termasuk kerjasama pelbagai hala, kerjasama dua hala, dan kerjasama antarabangsa.

Wujudnya hubungan kerjasama dapat memudahkan aktiviti sesebuah negara dan membangunkan sesebuah negara untuk kemajuan yang lebih tinggi. Dengan keadaan ini, ia boleh membawa kepada globalisasi.

Mentaliti masyarakat yang semakin berkembang

Faktor yang menyebabkan globalisasi ialah pemikiran masyarakat sesebuah negara membangun. Malah, ia adalah faktor dalaman.

Apabila mentaliti manusia berkembang ke arah kritikal, ia menjejaskan globalisasi. Semakin kritikal fikiran orang, semakin berkembang dunia.

Terdapat banyak perkara yang perlu diketahui tentang dunia apabila orang ingin mengembangkan sesuatu yang lebih jauh.

Siaran akhbar

Kebebasan akhbar atau media massa merupakan salah satu faktor globalisasi. Oleh kerana wujudnya akhbar atau media massa, ia memudahkan penyampaian maklumat penting tentang sesuatu perkara.

Kebebasan akhbar dan media massa mampu menghantar semua jenis maklumat antara negara. Dengan keadaan ini, perkembangan pesat globalisasi menjadi mudah.

Tingkatkan ilmu

Sains amat penting untuk kehidupan masa kini dan sains mempengaruhi perkembangan globalisasi dunia. Oleh itu, faktor globalisasi sains telah menjadi titik penting.

Dengan ilmu, manusia akan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Bukan itu sahaja, orang yang sedar akan membangunkan minda dalam kehidupan seharian.

Masyarakat yang sedar akan berusaha untuk mengembangkan potensinya dan membuka peluang untuk kemajuan selanjutnya.

Ekonomi “Ekonomi Tanpa Warat”

Kewujudan globalisasi adalah disebabkan oleh keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang kepada Ekonomi tanpa berat. sudah dengan Ekonomi tanpa berat? Perkara di sini ialah ekonomi tanpa berat.

Oleh itu, ekonomi tanpa berat ialah ekonomi yang bertukar maklumat dan perkhidmatan melalui Internet. Keadaan ini pastinya dilakukan oleh beberapa negara atau negara yang sudah mempunyai hak paten. Isu pengedaran dilakukan melalui Internet.

Etika kerja dalam masyarakat

Faktor lain yang menyebabkan globalisasi ialah etika kerja masyarakat sekeliling. Sekiranya etika kerja tinggi dan baik, ia boleh membawa globalisasi pada masa hadapan secepat mungkin.

Apa yang berkesan dalam globalisasi ini ialah orang yang minat bekerja, mempunyai etika kerja yang baik dan tidak suka sifat malas.

Pematuhan terhadap undang-undang yang berlaku

Kepatuhan kepada undang-undang mempercepatkan globalisasi. Memandangkan undang-undang itu sendiri mampu mengawal manusia dalam negara. Pematuhan undang-undang yang tinggi memudahkan untuk mengawal selia kehidupan sosial dalam masyarakat.

Pembangunan pengangkutan

Perkembangan pengangkutan mewujudkan keadaan yang menunjukkan globalisasi. Perkembangan ini bukan sahaja untuk pengangkutan darat, tetapi juga untuk pengangkutan laut, udara dan bawah tanah.

Salah satu sebab perkembangan pengangkutan ialah kehadiran metro dengan keupayaan terbaik.

Kemudahan berhijrah

Faktor globalisasi ialah kemudahan migrasi manusia, faktor ini adalah faktor luaran. Malah ramai yang berhijrah dari satu negara ke negara lain.

Terdapat banyak sebab untuk berhijrah, termasuk pendidikan tinggi, bekerja di syarikat asing, bercuti, dll.

Penghijrahan mudah kini kelihatan di Indonesia. Ini dapat ditunjukkan dengan keadaan Bali, pelancong asing mudah menghabiskan percutian mereka di Bali.

Peranan institusi antarabangsa

Punca globalisasi ialah peranan institusi antarabangsa seperti PBB, WHO, WTO, ASEAN dan institusi kerajaan lain yang mempengaruhi dunia.

Dengan peranan institusi antarabangsa, negara-negara di dunia berpeluang untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan membincangkan masalah yang berlaku di negara tertentu.

Inilah punca globalisasi dan hampir semua faktor yang menyebabkannya adalah faktor eksternalisasi.

Cloud Hosting Indonesia