Kenali 3 jenis ramalan peta dan penjelasannya

Secara umumnya, Unjuran Peta ditakrifkan sebagai proses yang dilakukan untuk pergerakan latitud atau sistem selari dan Longitud atau meridian sebagai sfera kepada satah atau peta rata.

Unjuran peta ini ditakrifkan secara ringkas sebagai proses pemindahan atau pemetaan bentuk glob ke peta yang dilakukan dengan dimensi dan butiran yang tepat, proses pemindahan ini perlu dilakukan sama seperti objek sebelumnya, memahami bentuk permukaan Bumi. , luas permukaan bumi dan jarak antara satu titik koordinat dengan titik koordinat yang lain.

Pemindahan peta atau unjuran peta dapat dilakukan untuk seluruh permukaan bumi, sehingga pemilihan unjuran mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan, seperti bentuk, luas dan lokasi kawasan yang hendak dipetakan, serta ciri-cirinya. utama dan ciri-ciri yang harus dipelihara mengikut objek sebelumnya.

Unjuran peta mempunyai jenisnya yang tersendiri iaitu unjuran peta berdasarkan sifat utama, berdasarkan kedudukan paksi simetri, dan berdasarkan satah asal pelan.

Jenis unjuran peta yang lebih lengkap boleh diterangkan seperti berikut:

Berdasarkan sifat asal

Reka bentuk ini memfokuskan pada kawasan objek untuk hasil maksimum dan mencipta unjuran peta yang bergerak.

Reka bentuk ini memfokuskan kepada bentuk dan sudut pada peta yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimum.

Reka bentuk ini dilakukan dengan memusatkan jarak pada peta dengan jarak asal di atas tanah didarab dengan skala.

Berdasarkan kedudukan paksi simetri

Penonjolan ini dapat dilihat apabila paksi simetrinya bertepatan dengan paksi bumi.

Jika paksi simetri membuat sudut dengan paksi bumi, bonjolan ini kelihatan.

Jika paksi simetri berserenjang dengan paksi bumi, atau jika ia terletak di satah khatulistiwa, atau dalam bahasa lain ia dipanggil bonjolan khatulistiwa, tonjolan ini boleh dilihat.

Berdasarkan medan asal unjuran

1. Unjuran Zenithal (azimut)

Unjuran ini menggunakan satah rata sebagai unjuran, unjuran ini sepadan dengan sfera yang memfokuskan objek pada satu titik.

Terdapat tiga jenis rabung zenith iaitu rabung zenit biasa, rabung zenit peralihan dan rabung serong. Reka bentuk azimut mempunyai ciri-ciri tersendiri, iaitu:

  • Mempunyai longitud sebagai garis lurus berpusat pada kutub.
  • Ia mempunyai latitud yang digambarkan sebagai bulatan.
  • Sudut antara garis longitudinal hendaklah seperti garisan lain.
  • Jika unjuran berbentuk bulat, ia mampu menggambarkan keseluruhan permukaan bumi.

2. Unjuran kon

Unjuran ini ialah satu proses dengan memindahkan meridian dan selari daripada sfera ke kon, biasanya sesuai untuk latitud pertengahan, unjuran ini berbentuk bulat dengan meridian dalam bentuk jejari.

Unjuran ini juga terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu unjuran kon piawai, unjuran kon melintang dan unjuran kon condong.

3. Unjuran silinder atau tiub

Unjuran ini ialah satu proses di mana permukaan sfera yang skrinnya adalah silinder berbanding Bumi, jika unjuran bertemu dengan khatulistiwa, garis selari adalah garis mendatar dan semua meridian adalah garis menegak lurus.

Unjuran silinder ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri, termasuk ia boleh digunakan untuk memplot kawasan yang luas, menggambarkan kawasan sekitar khatulistiwa, dan kawasan kutub dilukis sebagai titik sebagai garis lurus.

Ini bermakna tonjolan silinder ini sesuai untuk menggambarkan kawasan khatulistiwa kerana orientasi kutub berlaku disebabkan oleh pengembangan dan pengembangan latitud.

3. Unjuran komposit

Ramalan ini sering disebut sebagai unjuran sewenang-wenangnyapelan ini sering digunakan untuk menerangkan peta yang ada di sekeliling dan boleh ditemui dalam kehidupan seharian, umumnya pelan komposit ini merupakan pelan atau rangka kerja peta yang boleh diperoleh secara pengiraan.

Ringkasnya, unjuran peta ialah satu proses di mana seseorang ingin memindahkan garisan darat yang boleh kita ukur dari glob, atau garisan darat yang dikira menggunakan skala tertentu, unjuran peta juga berguna dalam menggambarkan sesuatu bentuk. . Permukaan bumi dari segi kecerunan, bentuk dan jarak.

Ia berguna sebagai percubaan untuk menemui pengetahuan dari segi bentuk dan jarak peta di dunia daripada bentuk asalnya, serta penggunaan longitud dan latitud dalam unjuran, yang kami hanya gunakan untuk mengukur kawasan. Tempat pada peta

Cloud Hosting Indonesia