Keadaan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908

Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, iaitu sejak berdirinya VOC pada tahun 1602, keadaan bangsa Indonesia masih relatif rendah dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan, serta semangat nasionalisme.

Fenomena ini dicirikan dengan mudahnya memprovokasi dan mengadu rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia sendiri. Sebagai contoh, konflik antara kerajaan telah diwujudkan oleh penjajah Belanda, yang membawa kepada perselisihan, perang saudara, perpecahan perpaduan, dan akhirnya mereka dikuasai atau dijajah oleh Belanda.

Pemerintahan kolonial Belanda ke atas rakyat Indonesia yang berlanjutan dalam jangka masa yang sangat lama membawa akibat buruk kepada rakyat Indonesia dalam pelbagai aspek kehidupan. Berikut ini diberikan situasi masyarakat Indonesia sebelum tahun 1908 dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya.

1. Keadaan bangsa Indonesia dalam arena politik

Sistem politik adu domba (devide te impera) yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda mampu melemahkan, memperdaya malah menghancurkan kuasa pribumi rakyat Indonesia. Beberapa kerajaan besar yang memerintah satu demi satu di bahagian yang berlainan di Indonesia dapat dikuasai oleh Belanda.

Jawatan raja muda dianggap sebagai penjawat awam yang dibayar oleh kerajaan kolonial Belanda. Kewibawaan bupati telah jatuh di mata rakyat Indonesia, bahkan jabatan bupati telah digunakan untuk menindas dan memeras rakyat Indonesia.

Tingkah laku pemerintah anak negeri sentiasa diperhatikan dengan teliti sehingga sukar untuk mereka melakukan tindakan yang menyimpang daripada peraturan yang ditetapkan. Oleh itu, rakyat Indonesia ketika itu tidak mempunyai pemimpin yang boleh diharapkan untuk membimbing aspirasi mereka sebaliknya kehidupan politik menjadi buntu.

2. Keadaan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi

Penderitaan akibat dasar peras ugut yang dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia telah mencapai kemuncaknya semasa pelaksanaan sistem penanaman pkasa dan sistem ekonomi liberal.

Keuntungan daripada pelaksanaan sistem penanaman paksa dan dasar pintu terbuka tidak digunakan untuk kepentingan Indonesia, tetapi Belanda menggunakannya untuk membangunkan negara mereka di Eropah dan membayar hutang luar kerajaan kolonial Belanda.

Oleh itu, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda benar-benar membimbangkan, dengan banyaknya rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan mati kelaparan.

3. Keadaan bangsa Indonesia dalam arena sosial

Kehidupan sosial yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda termasuklah diskriminasi dan intimidasi kaum berdasarkan kumpulan yang ada dalam masyarakat dan etnik.

Penduduk kulit putih dan tanah jajahan Belanda tergolong dalam kumpulan yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi dan mempunyai hak istimewa.

Orang asli tergolong dalam golongan bawahan, yang lebih terbeban dengan kewajipan dan tidak diberi hak sebagai warganegara yang dilindungi undang-undang.

Tidak semua anak asli berpeluang dididik seperti anak penjajah Belanda. Begitu juga dalam kalangan kerajaan, tidak semua jawatan dipegang oleh orang asli.

Oleh yang demikian, wujudnya diskriminasi kaum dan segala bentuk ugutan sama ada secara langsung atau tidak langsung telah mewujudkan jurang pemisah antara orang Belanda dan orang asli.

4. Keadaan bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan

Budaya Barat (Eropah), yang dibawa ke Indonesia oleh penjajah Belanda, telah diiktiraf oleh masyarakat Indonesia dari abad ke-15. Budaya barat ini diterapkan dalam lingkungan hidup tradisional masyarakat Indonesia, seperti cara bergaul, gaya hidup, pakaian, bahasa dan sistem pendidikan.

Nasib orang asli diketahui oleh orang Belanda moden, termasuk Baron van Hovel dan Deus Dekker. Baron van Hovel meminta kerajaan kolonial memberi perhatian yang lebih kepada nasib orang asli.

Edward Doves Dekker menghadapi situasi yang sangat bertentangan dengan hati nuraninya, iaitu sikap sewenang-wenang, kezaliman Pameng, jenayah yang dilakukan oleh sekumpulan manusia yang mengganas rakyat, dll.

Usaha untuk memperbaiki keadaan tidak disokong sama ada oleh pihak atasan mahupun kerajaan. Di bawah nama samaran Multatuli, Eduard Douwes Dekker menulis sebuah buku bertajuk Max Havelaar di mana beliau mengkritik kerajaan kolonial Belanda.

Seorang lagi tokoh yang memperjuangkan kepentingan anak negeri ialah Van Donter, seorang Belanda yang sangat prihatin terhadap negara yang dijajah. Beliau meminta perhatian khusus untuk memajukan negara penjajah.

Pada tahun 1899, artikel bertajuk Debt of Honor oleh Van Deventer telah diterbitkan dalam majalah De Gids. Van Deventer turut mengambil bahagian dalam mencadangkan kepada kerajaan Belanda untuk mengamalkan dasar moral atau dasar timbal balik.

Beliau kemudian menerbitkan gagasan kemajuan koloni, yang terdiri dari tiga pokok pokok, sering disebut Trias politica Van Dekker, yaitu:

  • Pengairan, pembinaan dan pembaikan sistem pengairan dan empangan untuk tujuan pertanian.
  • Pihak Imigresen tentunya mengajak penduduk untuk berhijrah
  • Pendidikan bermaksud perluasan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran.

Akhirnya, penerapan dasar moral atau dasar timbal balik, kerana mereka berhutang kepada rakyat Indonesia. Tetapi pelaksanaan dasar moral ini sebenarnya hanya untuk kepentingan penjajah.

Tetapi anda penjajah tidak menyedari bahawa pendidikan telah melahirkan nasionalis muda yang tahu kepentingan persatuan dan kemerdekaan sehingga kelak anda akan muncul sebagai anak muda Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Cloud Hosting Indonesia