Kajian Insurans Pendidikan BRI 2022 Kekuatan, Kelemahan

Semakan Insurans Pendidikan BRI Danasiswa Syariah 2022. Apakah kebaikan dan keburukan?

Kelebihan insurans pendidikan BRI Danasiswa Syariah ialah ia berasaskan Syariah dan mudah diperolehi kerana ia ditawarkan dalam rangkaian cawangan Bank BRI dan membantu ibu bapa menyediakan bajet pendidikan.

Tetapi kelemahan insurans pendidikan BRI kerana prestasi pelaburan tidak boleh sentiasa mencapai matlamat dana pendidikan, silapnya ia dianggap simpanan dan bukan produk perbankan sehingga tiada rungutan dari BRI dan diskaun Ada. adalah banyak dalam kos. Dalam premium insurans yang dibayar

Semakan penuh insurans pendidikan BRI Danasiswa Syariah:

Apakah Insurans Pendidikan BRI?

Pada asasnya, Bank BRI tidak menyediakan perkhidmatan insurans pendidikan secara langsung. Produk insurans pendidikan yang disebutkan dalam kes ini adalah produk insurans yang tergolong dalam salah satu subkategorinya yang dipanggil BRI Life.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa istilah Insurans Pendidikan BRI merupakan jaminan atau program perlindungan daripada BRI Life untuk beberapa risiko yang boleh menjejaskan kelestarian pendidikan penerima.

Jenis produk insurans pendidikan BRI

Sehingga Mei 2022, hanya terdapat satu jenis produk insurans pendidikan BRI iaitu produk Danasiswa Syariah BRI Life. Supaya insurans pendidikan BRI dalam artikel ini merujuk sepenuhnya kepada produk insurans.

Danasiswa Syariah adalah program insurans yang direka untuk menyediakan pembiayaan pendidikan anak-anak, yang boleh dirancang dari peringkat tadika hingga universiti.

Terma dan Syarat Insurans Pendidikan BRI

Beberapa terma dan syarat berkaitan produk Danasiswa Syariah termasuk yang berikut:

1. Umur kemasukan

Pelanggan boleh mendaftar untuk program insurans Danasiswa Syariah apabila mereka berumur sekurang-kurangnya 17 tahun dan paling lama 55 tahun.

2. Tempoh bayaran premium

Tempoh pembayaran boleh tetap atau bujang.

Dengan kata lain, pelanggan insurans diberi pilihan untuk membayar premium pendidikan BRI secara bulanan, suku tahunan, separuh tahunan, tahunan atau sekali gus (bujang).

3. Tempoh insurans

Tempoh insurans maksimum ialah 22 tahun tolak umur anak.

Contohnya, jika anda memohon insurans pendidikan apabila anak anda berumur 10 tahun, tempoh insurans anda akan dihadkan kepada 12 tahun (22 tahun tolak 10 tahun).

Polisi ini akan diisytiharkan ditamatkan apabila semua prosedur TPD telah diterima sepenuhnya.

Faedah Insurans Pendidikan BRI

Danasiswa Syariah menawarkan beberapa manfaat insurans yang menjanjikan, termasuk:

 1. Faedah Dana Latihan Berperingkat (TDP).
 2. Pampasan sekiranya peserta meninggal dunia, akibat kemalangan atau sakit.
 3. Pampasan sekiranya peserta tambahan (anak) meninggal dunia semasa polisi masih sah.
 4. Dalam kes perletakan jawatan, terdapat faedah dalam bentuk nilai tunai.
 5. Pengecualian daripada pembayaran caruman sekiranya peserta didiagnosis penyakit serius.

Bagaimana untuk membeli insurans pendidikan BRI

BRI Life menawarkan dua pilihan kepada pelanggan yang ingin membeli produk insurans pendidikan Danasiswa Syariah, melalui beli-belah tradisional dan beli-belah dalam talian. dalam talian.

a. Cara beli insurans pendidikan BRI terus

Langkah-langkah yang anda akan lalui semasa membeli Insurans Pendidikan Danasiswa Syariah BRI Life ialah:

 1. Kunjungi cawangan BRI Life terdekat atau wakil sah, kemudian tanya pegawai berkenaan mekanisme insurans dan syarat yang perlu dipenuhi.
 2. Mengikut maklumat pegawai BRI Life, lengkapkan semua peralatan yang diperlukan, kemudian beli produk insurans Danasiswa Syariah.
 3. Lakukan langkah-langkah yang perlu mengikut bimbingan dan bantuan pegawai yang berkenaan.

b. Bagaimana untuk membeli insurans pendidikan BRI dalam talian

Langkah-langkah untuk membeli insurans pendidikan BRI Life Danasiswa Syariah adalah:

 1. Buka halaman borang pembelian Danasiswa Syariah melalui salah satu daripada dua cara berikut:
 2. Buka laman https://brilife.co.id, kemudian pilih menu “Produk Perlindungan”. Teruskan dengan memilih produk “Dana Syariah” di bahagian “Dana Pendidikan”. Tatal ke bawah dan ketik butang “Hubungi Kami”; Ataupun
 3. Hanya ketik di sini.
 4. Lengkapkan borang dengan betul dan lengkap, termasuk maklumat berikut:
  1. nama;
  2. nombor telefon;
  3. E-mel;
  4. produk insurans terpilih;
  5. Tarikh lahir;
  6. waktu panggilan tersedia;
  7. tempat tinggal
  8. mesej tambahan;
  9. Status Pelanggan Sama ada anda pelanggan BRI atau tidak. Dan
  10. Bersedia menghubungi mengenai maklumat lanjut dari BRI Life.
 5. Sahkan teks dengan menaip kod yang ditunjukkan di bahagian bawah borang.
 6. Selepas memastikan tiada ralat dalam caj, ketik pada butang “Serah”.
 7. Tunggu pegawai BRI Life menghubungi anda untuk maklumat lanjut. Selesaikan proses pembelian produk insurans pendidikan Danasiswa Syariah mengikut bimbingan dan bantuan pegawai BRI Life.

Bagaimana untuk menuntut Insurans Pendidikan BRI

Sebelum membincangkan cara mengemukakan tuntutan, berikut adalah syarat-syarat untuk mengemukakan dokumen tuntutan insurans BRI Life Danasiswa Syariah yang perlu anda sediakan terlebih dahulu:

 1. Salinan fotostat polisi asal dengan pindaan terkini (lampiran polisi);
 2. Borang tuntutan kematian yang diisi dengan betul dan lengkap oleh waris.
 3. Sijil kematian yang dikeluarkan oleh hospital (sekiranya insured meninggal dunia kerana sakit).
 4. surat iringan daripada pemegang polisi sekiranya insured meninggal dunia;
 5. Sijil asal daripada pihak berkuasa (polis/doktor) untuk risiko kematian;
 6. sijil kematian daripada organisasi yang diberi kuasa (kerajaan tempatan);
 7. Fotokopi Visum Et Repertum sekiranya insured meninggal dunia dalam keadaan luar tabii, contohnya pembunuhan.
 8. Salinan sijil daripada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sekiranya tertanggung meninggal dunia di luar negara;
 9. Advokasi benefisiari (jika benefisiari dimaklumkan);
 10. Asal sijil insurans berkaitan dan salinan kad pengenalan (KTP);
 11. salinan sijil pembayaran premium insurans; Dan
 12. Dokumen tambahan lain yang difikirkan perlu oleh BRI Life.

Langkah-langkah untuk mengemukakan tuntutan insurans pendidikan BRI Life Syariah untuk Danasiswa:

 1. Hubungi ejen/pegawai BRI Life secara terus atau melalui media komunikasi tertentu seperti panggilan telefon.
 2. Lengkapkan semua syarat untuk mengemukakan tuntutan Danasiswa Syariah seperti yang dijelaskan di atas, kemudian serahkan ke pejabat BRI Life.
 3. BRI Life akan mengesahkan sama ada semua kelengkapan permohonan yang dikemukakan telah diterima.
 4. BRI Life menganalisis peruntukan tuntutan insurans.
 5. Keputusan perjawatan akan dimaklumkan oleh pegawai BRI Life selepas selesai membuat analisis pasca penyerahan tuntutan.
 6. Jika permohonan diterima, wang akan dibayar melalui pindahan wang melalui bank.

Berapakah premium insurans pendidikan BRI?

Kos insurans pendidikan BRI dibayar dalam bentuk premium insurans dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan pelbagai faktor seperti umur peserta, umur anak-anak, tempoh pembayaran premium insurans, tempoh insurans dan faktor-faktor lain.

Faedah Insurans Pendidikan BRI

Beberapa faedah menggunakan insurans pendidikan:

1. Pendaftaran mudah

Disebabkan dijual melalui rangkaian Bank BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI Education Insurance mudah diakses oleh rakyat Indonesia terutama yang tidak tinggal di kota besar.

Akses kepada produk kewangan, seperti insurans pendidikan, menjadi lebih mudah dengan tersedia di Bank BRI.

2. produk Islam

Tidak banyak produk insurans pendidikan berlandaskan Syariah. Insurans pendidikan yang lebih konvensional Insurans pendidikan BRI adalah insurans Syariah yang halal kerana diintegrasikan ke dalam BRI Life oleh sistem Syariah.

3. Bantuan penyediaan belanjawan pendidikan

Persediaan anak sekolah bukan sahaja penting, malah mencabar ibu bapa. Kerana kos pendidikan sentiasa meningkat setiap tahun.

Kewujudan insurans pendidikan membantu ibu bapa menyediakan bajet pendidikan sejak kecil. Persediaan awal mengurangkan beban kewangan ibu bapa.

Kelemahan Insurans Pendidikan BRI

Beberapa kelemahan insurans pendidikan BCA:

1. Tiada simpanan. Tidak dijamin

Walaupun dijual di Bank BRI, Education Insurance bukanlah akaun simpanan. Insurans pendidikan tidak dijamin oleh LPS.

Iaitu, meletakkan wang dalam insurans pendidikan boleh mengalami kerugian akibat pelaburan terpilih.

2. Tidak mencapai matlamat tabung pendidikan

Matlamat untuk mencapai dana pendidikan yang disasarkan mungkin tidak dapat dicapai dengan insurans pendidikan. Ini boleh disebabkan oleh ROI yang rendah, pengurangan kos yang tinggi.

3. Banyak diskaun

Bilangan pihak yang terlibat dalam insurans pendidikan, seperti bank dan syarikat insurans, menyebabkan banyak diskaun dan komisen.

Yuran dan komisen mengurangkan bahagian pembayaran premium yang diperuntukkan untuk melabur dalam dana pendidikan. Akibatnya, pulangan lebih rendah disebabkan diskaun kos yang besar.

4. Umur minimum untuk kemasukan

Umur minimum untuk kanak-kanak membeli insurans adalah ketika mereka berada di tadika, manakala produk insurans pendidikan lain memudahkan pembelian dari umur 15 hari.

5. Liputan pendek

Julat umur kemasukan adalah agak pendek, di mana umur kemasukan untuk produk insurans pendidikan lain seperti EduLife adalah 18-60 tahun.

Pusat Panggilan BRI Life

Di bawah adalah senarai pusat panggilan BRI Life yang boleh anda hubungi sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah berkenaan produk insurans Danasiswa Syariah atau produk insurans lain:

 1. Telefon: 150087 atau (012) 5261258;
 2. Whatsapp: 0811-935-0087 (melalui sahaja untuk berbual)
 3. E-mel: [email protected]; Ataupun
 4. laman web: https://brilife.co.id.
Cloud Hosting Indonesia