Rujukan Bola

Impuls dan Impuls: Formula dan Contoh Masalah

Kesan ialah daya yang diperlukan untuk membawa objek dari keadaan diam ke gerakan dalam tempoh masa tertentu. Kesan ialah kuantiti vektor. Impuls dirumuskan seperti berikut.

l = F.△P

Maklumat:

 • F = Daya (N)
 • t = perbezaan masa (s)
 • l = momentum (Ns)

Momentum ialah kecenderungan objek yang bergerak untuk terus bergerak pada kelajuan tetap. Momentum ialah kuantiti vektor yang merupakan arah halaju objek. Momentum boleh dirumus.

P = m. v

Maklumat:

 • P = momentum (kg.m/s)
 • m = jisim objek
 • v = halaju objek (m/s)

Momentum ialah kuantiti vektor. Penambahan momentum mengikut hukum penambahan vektor. Jika vektor paduan P1 dan P2 Jika sudut P, ​​persamaannya adalah seperti berikut.

P=P12+ hlm22+2.P1.P2 cos

Hubungan antara hentaman dan momentum, di mana kesan ialah perubahan dalam momentum objek, yang dinyatakan dalam persamaan:

l = P

F.△t = m.(VT – V0)

Maklumat:

 • l = momentum (Ns)
 • P = perubahan momentum (Ns)
 • VT = kelajuan akhir (m/s)
 • V0 = kelajuan awal (m/s)

Hukum kekekalan momentum

Jika dua objek berlanggar (contohnya, objek A dan B), jumlah momentum sebelum dan selepas perlanggaran kekal sama. Ini benar jika tiada kuasa luar bertindak ke atas sistem. Secara matematik, ia boleh ditulis:

Psebelum ini = hlmselepas

P1 + hlm2 = hlm1+ hlm2

Meter1v1 + m2v2 = meter1‘.v1‘ + m2‘.v2

Maklumat:

 • Psebelum ini = momentum sebelum perlanggaran
 • Pselepas = momentum selepas perlanggaran
 • Meter1 = jisim objek pertama
 • Meter2 = jisim objek kedua
 • v1 = kelajuan awal objek pertama
 • v2 = halaju awal objek kedua
 • v1‘ = halaju akhir objek pertama
 • v2‘ = kelajuan akhir objek kedua

Contoh 1

Dua perkaraA= 6 kg dan mb= 4 kg bergerak ke arah bertentangan dengan kelajuan 10 m/s-1 dan 10 milisaat-1 Sehingga perlanggaran berlaku dengan pekali perlanggaran 0.5, maka kelajuan objek A selepas perlanggaran…

Bincangkan :

MeterA= 6 kg

Meterb= 4 kg

VA = +10 m/s (arah bola ke kanan)

Vb = -10 m/s (arah bola ke kiri)

e = 0.5

Undang-undang Pemuliharaan Pergerakan:

MeterAVA + mbVb = meterAVA‘ + mbVbv

(6) (10) + (4) (-10) = (6) VA‘+(4)Vb

20 = 6 voltA‘ + 4 voltb

10 = 3 voltA‘ + 2 voltb‘——-> Persamaan 1

Pekali pengembalian dalam perlanggaran separa elastik ialah 0.5:

V = 0.5A‘-Vb‘/VA – Vb

0.5 = -VA‘-Vb‘/10-(-10)

10 = VA‘ + Vb

20 = -2 voltA‘ + 2 voltb‘——> Persamaan 2

Hapuskan persamaan 1 dan 2:

10 = 3 voltA‘ + 2 voltb

20 = -2 voltA‘ + 2 voltb/ -10=5VA

VA‘ = -2m/s (tanda negatif bermaksud arah bola selepas hentaman adalah ke kiri).

Cloud Hosting Indonesia