Imbangan Perbandingan

Salah satu perkara yang paling penting dalam laporan kewangan ialah lembaran imbangan perbandingan. Kunci kira-kira perbandingan ialah kaedah yang digunakan untuk membandingkan kunci kira-kira dalam tempoh tertentu dengan kunci kira-kira tempoh sebelumnya supaya arah aliran kewangan dapat dikenal pasti dari semasa ke semasa.

Dalam berikut, kita akan membincangkan keseimbangan perbandingan baik dari segi makna dan fungsi dan daripada lebih banyak contoh.

Memahami Keseimbangan Perbandingan

Imbangan perbandingan atau Kunci kira-kira perbandingan Laporan kunci kira-kira disediakan untuk membandingkan unsur-unsur penyata kewangan untuk tempoh tertentu berturut-turut.

Tujuan kaedah analisis perbandingan penyata kewangan ini adalah untuk mendapatkan gambaran keseluruhan hala tuju dan trend perubahan serta meramalkan kemungkinan yang akan berlaku dalam setiap komponen penyata kewangan pada masa hadapan.

Beberapa komponen kewangan yang boleh dibandingkan ialah imbangan duga, kunci kira-kira, aliran tunai, dsb.

Fungsi keseimbangan perbandingan

Beberapa fungsi laporan analisis kunci kira-kira perbandingan adalah seperti berikut:

 1. Untuk mengetahui perubahan dalam komponen penyata kewangan, sama ada dalam bentuk kenaikan atau penurunan, yang berlaku dalam dua atau lebih tempoh dibandingkan.
 2. Untuk mendapatkan data daripada analisis yang boleh digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan oleh pihak yang berkepentingan.
 3. Memberi gambaran keseluruhan kemajuan yang dicapai oleh pengurusan syarikat masing-masing secara berkala.
 4. Membantu pihak pengurusan syarikat mengetahui trend atau trend perubahan yang berlaku dalam syarikat.

Contoh penggunaan imbangan perbandingan

Dalam perakaunan kewangan, terdapat 4 jenis kaedah analisis penyata kewangan untuk syarikat. Empat kaedah ini ialah kaedah analisis dalaman, kaedah titik pulang modal, kaedah penyata kewangan saiz biasa dan juga kaedah perbandingan.

Penggunaan kunci kira-kira perbandingan biasanya digunakan dalam analisis penyata kewangan dengan kaedah perbandingan. Dalam kaedah penyesuaian itu sendiri, dua jenis pendekatan boleh digunakan, iaitu:

 1. Pendekatan berubah dari tahun ke tahun
  Dalam pendekatan jenis ini, imbangan perbandingan digunakan untuk membandingkan perubahan yang berlaku dari tahun ke tahun.
 2. Pendekatan siri arah aliran nombor indeks
  Di samping itu, pendekatan berangka indeks kepada arah aliran siri baki perbandingan tempoh tertentu akan digunakan sebagai indeks untuk perbandingan dengan laporan tahun-tahun lain.

Selain kaedah perbandingan, kunci kira-kira perbandingan juga digunakan dalam kaedah analisis trend, iaitu dengan membandingkan penyata kewangan beberapa tahun untuk menganalisis trend atau trend keadaan syarikat secara keseluruhan, supaya keadaan syarikat dalam masa depan boleh ditentukan.menjadi diramalkan.

Bagaimana untuk mencipta keseimbangan perbandingan

Untuk mencipta baki perbandingan, kami memerlukan data penyata kewangan untuk tempoh yang dibandingkan. Sebagai contoh, jika kita akan membandingkan penyata kewangan untuk 2020 dan 2021, kita memerlukan data daripada penyata kewangan syarikat untuk 2020 dan 2021.

Kaedah penyediaannya adalah seperti berikut:

 1. Buat beberapa baris dan lajur seperti di atas, yang terdiri daripada baris item kunci kira-kira atau komponen, baris amaun dalam tahun yang dibandingkan, baris kenaikan atau penurunan dalam rupee dan peratusan.
 2. Perhatikan semua item atau komponen penyata kewangan yang sedang dibandingkan pada baris paling kiri.
 3. Tuliskan nilai komponen penyata kewangan mengikut tahun.
 4. Tentukan penurunan atau peningkatan berbanding antara dua tahun dengan mengira perbezaan antara nilai pada 2021 dan 2020.
 5. Tentukan peratus peningkatan atau penurunan dengan membandingkan kenaikan atau penurunan dengan nombor asas, nilai pada tahun 2020, kemudian darab dengan 100%.
 6. Untuk nombor peratusan yang mempunyai lebih daripada 1 tempat perpuluhan, ia boleh dibundarkan kepada 1 atau 2 tempat perpuluhan.

Contoh soalan imbangan perbandingan dan perbincangannya

1. Di bawah adalah contoh kunci kira-kira perbandingan separa syarikat untuk 2 tahun semasa

Daripada jadual baki perbandingan di atas, tentukan peratusan peningkatan atau penurunan dalam komponen untung sebelum cukai

Bincangkan:

Diketahui keuntungan sebelum cukai pada tahun 2020 adalah Rp. 45,000,000 manakala keuntungan sebelum cukai pada tahun 2021 adalah Rp. 64,000,000.

Jadi ada kenaikan: Rp. 64,000,000 – Rp. 45,000,000 = Rp. 19,000,000

Peratusan kenaikan ialah:

(Rp. 19,000,000 / Rp. 45,000,000) x 100% = 42.2%

2. Di bawah adalah kunci kira-kira perbandingan syarikat selama 5 tahun.

Daripada data di atas, tentukan peratusan penurunan atau peningkatan keuntungan bersih syarikat!

Bincangkan:

Keuntungan telah meningkat dari tahun ke tahun dengan peratusan berikut:

2017-2018 = (11,500,000-10,000,000) / 10,000,000 x 100% = 15%

2018-2019 = (12,500,000 – 11,500,000) / 11,500,000 x 100% = 8.7%

2019-2020 = (13,000,000 – 12,500,000) / 12,500,000 x 100% = 4%

2020-2021 = (13,200,000 – 13,000,000) / 13,000,000 x 100% = 1.5%

3. Daripada jadual soalan nombor 2, analisa kebarangkalian keuntungan syarikat pada masa hadapan!
Bincangkan:

Daripada hasil pengiraan dalam jadual di atas, nampaknya peratusan kenaikan keuntungan syarikat semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan peningkatan dalam nilai keuntungan, yang meneruskan aliran menurun, sehingga jika tidak ada penilaian dan penambahbaikan, tidak ada kemungkinan kerugian pada tahun-tahun berikutnya bagi syarikat.

Perbincangan dan kesimpulan

Kunci kira-kira perbandingan ialah kunci kira-kira yang mengandungi laporan perbandingan antara elemen penyata kewangan syarikat untuk tempoh tertentu berturut-turut. Kunci kira-kira perbandingan ini telah disediakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan hala tuju dan trend perubahan serta meramalkan kemungkinan yang akan berlaku dalam setiap komponen penyata kewangan pada masa hadapan.

Terdapat beberapa fungsi penting kunci kira-kira perbandingan yang berguna untuk syarikat. Antaranya ialah menentukan tahap perubahan yang berlaku dalam tempoh tertentu dalam komponen penyata kewangan syarikat. Hasil analisis komponen penyata kewangan kemudiannya menunjukkan arah aliran atau kecenderungan keadaan kewangan syarikat, yang hasilnya boleh digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan dasar dan membuat keputusan pengurusan.

Aplikasi lembaran imbangan perbandingan itu sendiri biasanya digunakan dalam kaedah menganalisis penyata kewangan syarikat. Salah satu jenis kaedah yang memerlukan kunci kira-kira perbandingan sebagai bahan analisis data ialah kaedah perbandingan, sama ada dengan pendekatan perubahan tahun ke tahun atau pendekatan siri trend indeks berangka, serta kaedah analisis trend.

Cloud Hosting Indonesia