Identiti jenama: definisi – elemen dan contoh aplikasinya

Salah satu perkara yang perlu diambil kira dalam strategi pemasaran sesuatu produk ialah penciptaan identiti jenama atau identiti jenama. Apakah identiti jenama dan bagaimana ia berbeza daripada imej jenama? Berikut adalah penjelasannya.

Tentukan identiti jenama

Secara umumnya, identiti jenama ialah cara sesuatu jenama atau jenama diterangkan kepada pengguna. Identiti jenama ialah cara jenama mengenal pasti dirinya.

Identiti jenama ialah unsur-unsur yang boleh dilihat pada sesuatu jenama bermula daripada reka bentuk, logo, label, warna dan perkara-perkara lain yang mewakili identitinya dan membezakannya daripada jenama lain di mata pengguna. Dalam erti kata lain, identiti jenama ialah apa yang membolehkan pengguna mengenal pasti atau mengenali secara langsung sesuatu jenama atau jenama.

Untuk menjadikan identiti jenama ini lebih mudah difahami, berikut ialah beberapa pendapat pakar tentang identiti jenama.

 • Golder (2005) menyatakan identiti jenama ialah satu set aspek yang membentuk perwakilan jenama, latar belakang jenama, prinsip jenama, matlamat dan cita-cita jenama itu sendiri.
  Golder juga menyatakan bahawa identiti jenama adalah apa yang syarikat hantar ke pasaran, di mana ia berada dalam kawalan syarikat dan syarikat menentukan nilai dan jangkaan jenama.
 • Susanto dan Wijanarko (2004) menyebut identiti jenama sebagai susunan perkataan, tanggapan dan set bentuk dan sejumlah persepsi pengguna tentang jenama.
 • Kreiner dan Dirlow (2003) mendefinisikan identiti jenama sebagai konsep asas yang digunakan untuk pelbagai teori tentang jenama.

Faedah identiti jenama

Berhubung dengan strategi pemasaran dan jualan produk, identiti jenama mempunyai beberapa kelebihan, termasuk yang berikut:

 • Bantu cipta imej jenama yang betul
 • Bezakan produk dengan produk pesaing
 • Bantu cipta kestabilan
 • Membantu membangunkan jenama atau personaliti jenama
 • Membantu pelanggan mengenal pasti produk dengan lebih mudah
 • Membantu meningkatkan jualan dan keuntungan syarikat.

Elemen identiti jenama

Elemen identiti jenama terdiri daripada elemen visual dan bukan visual.

elemen visual

Elemen visual dalam identiti jenama ialah:

 • Nama jenama atau nama dagangan
 • Logo jenama
 • Slogan
 • Gaya tipografi jenama atau gaya fon unik dan reka bentuk teks
 • Penggunaan warna
 • Imej atau set imej visual

Unsur bukan visual

Unsur bukan visual dalam identiti jenama ialah:

 • Personaliti jenama atau personaliti jenama
 • Persatuan jenama yang berkaitan dengan jenama
 • Suara jenama, iaitu pilihan perkataan, sikap dan nilai jenama.

Contoh pelaksanaan identiti jenama

Penggunaan identiti jenama dalam jenama terkenal berikut adalah contoh:

 • Coca Cola
  Coca-Cola ialah contoh jenama minuman ringan dengan identiti jenama yang kukuh. Salah satunya adalah untuk mengaitkan warna merah dan putih dan perasaan gembira dengan jenama.
 • epal
  Syarikat IT ini menggunakan logo epal gigitan yang tersendiri. Selain itu, beberapa produknya juga menggunakan pengecam jenama yang diawali dengan “i”.
 • McDonald’s
  Salah satu rangkaian restoran terbesar di dunia mempunyai identiti jenama yang tersendiri, dalam bentuk warna merah dan kuning, slogan “I love it” dan maskot Ronald McDonald.

Bagaimana untuk mencipta identiti jenama

Memandangkan kepentingan peranan identiti jenama untuk pembangunan perniagaan, penciptaan identiti jenama tidak boleh dilakukan secara rawak. Berikut ialah beberapa langkah yang boleh diambil untuk mencipta identiti jenama untuk produk:

1. Buat kajian pasaran

Langkah pertama ialah menjalankan kajian pasaran untuk memastikan apakah sasaran pasaran bagi produk yang ditawarkan. Dalam pelaksanaannya sekurang-kurangnya terdapat 4 perkara yang perlu dipastikan dalam kajian pasaran iaitu:

 • Tentukan apa yang penonton mahu.
 • Memahami visi dan misi syarikat dalam pembuatan produk.
 • Cadangan nilai dan persaingan produk dalam pasaran
 • Buat analisis SWOT.

2. Beri perhatian kepada reka bentuk dan format logo

Selepas memahami keperluan produk, langkah seterusnya ialah membuat reka bentuk logo, templat, label dan banyak lagi yang boleh menerangkan identiti produk. Dalam kes ini, adalah sangat penting untuk memberi perhatian kepada konsistensi dalam semua bidang perniagaan untuk mewujudkan jenama yang kukuh dan harmoni.

3. Mengintegrasikan jenama melalui bahasa yang berkaitan dalam media sosial

Pada masa kini, pemasaran melalui media sosial telah menjadi amalan biasa. Begitu juga, untuk mencipta identiti jenama, kandungan media sosial harus dipertimbangkan kerana media sosial mencerminkan jenama itu sendiri.

Kandungan media sosial di sini boleh dalam bentuk menggunakan imej atau foto atau menggunakan bahasa yang harus disesuaikan dengan sasaran pasaran produk berkenaan.

4. Pantau jenama untuk mengekalkan identiti jenama

Langkah seterusnya dalam mencipta identiti jenama ialah memantau jenama atau jenama secara kerap, menggunakan Google Analitis, tinjauan, melihat komen di media sosial, dsb. Pemantauan ini perlu dilakukan untuk memahami cara khalayak anda berinteraksi dengan jenama anda. Selain itu, dengan melakukan pemantauan secara berkala, ia dapat memberikan gambaran untuk semakan lanjut dalam pelaksanaan strategi masa hadapan.

Perbezaan antara identiti jenama dan imej jenama

Bagi sesetengah orang, mungkin sukar untuk membezakan antara identiti jenama dan imej jenama. Berikut ialah beberapa perbezaan antara identiti jenama dan imej jenama:

 • Identiti jenama ialah himpunan beberapa elemen yang dicipta atau dicipta oleh syarikat untuk membentuk imej jenama kepada pengguna. Manakala imej jenama pula merujuk kepada pendapat atau persepsi pengguna tentang sesuatu jenama.
 • Identiti jenama ialah tentang cara syarikat ingin mempersembahkan jenamanya kepada pengguna, manakala imej jenama ialah imej yang dimiliki pengguna terhadap sesuatu jenama.
 • Identiti jenama merangkumi elemen visual dan bukan visual, manakala imej jenama ialah elemen nilai subjektif (bukan visual) untuk jenama.
 • Syarikat mempunyai kawalan sepenuhnya dalam mencipta identiti jenama, tetapi tidak mempunyai kawalan ke atas imej jenama produknya.
 • Identiti jenama aktif manakala imej jenama adalah pasif.
Cloud Hosting Indonesia