Rujukan Bola

Hutang: definisi, jenis, ciri dan cara menganalisis

Dalam dunia perniagaan, satu perkara dan satu lagi biasanya berkaitan. Salah satunya ialah harta pusaka dan hutang yang mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kelancaran sesebuah perniagaan.

Namun begitu, hutang bukan sahaja dalam bentuk pinjaman. Anda mungkin membuat spekulasi tentang bentuk liabiliti lain. Jika benar, siaran ini akan menerangkan sepenuhnya perkara ini dan liabiliti.

Definisi tanggungjawab

Hutang adalah obligasi yang mesti dibayar oleh syarikat kepada pihak yang berkepentingan dengan menghasilkan sumber ekonomi industri.

Secara purata, syarikat mengambil liabiliti untuk menyokong operasi perniagaan mereka. Oleh itu, pengembangan dan pertumbuhan syarikat boleh dilakukan dalam masa yang lebih singkat.

Jenis tanggungjawab

Terdapat beberapa jenis hutang yang sering ditanggung oleh usahawan, dikumpulkan mengikut tempoh pembayaran.

Hutang mudah atau hutang jangka pendek adalah jenis hutang yang mesti dibayar dalam tempoh yang singkat (kurang dari setahun) dan tidak memberi tekanan kepada perniagaan. Berikut adalah contoh hutang mudah:

 1. Akaun Belum Bayar
 2. sekuriti hutang
 3. Yuran yang perlu dibayar
 • Liabiliti bukan semasa

Berbeza dengan hutang mudah, hutang tidak mudah, juga dikenali sebagai hutang jangka panjang, adalah hutang dengan tempoh pembayaran balik lebih daripada satu tahun.

 1. Bon Kena Bayar
 2. Tanggungjawab pencen
 3. Cukai tertunda jangka panjang

Jenis hutang yang terakhir ialah hutang luar jangka, iaitu hutang luar biasa pada masa hadapan yang hanya berlaku kepada sesetengah pemilik perniagaan dan dalam keadaan tertentu. Beberapa contoh liabiliti yang mungkin adalah:

 1. Failkan tuntutan mahkamah di mahkamah
 2. Waranti produk

Ciri-ciri tanggungjawab

Seperti yang sedia maklum, hutang adalah sesuatu yang mesti dibayar oleh pemilik syarikat dan berbeza dengan perbelanjaan.

Untuk memisahkannya lagi daripada perbelanjaan, liabiliti mempunyai ciri tersendiri seperti berikut:

 1. Semua jenis pinjaman digunakan untuk menambah pendapatan individu atau perniagaan dan mesti dibayar balik dalam tempoh masa tertentu.
 2. Peristiwa atau urus niaga yang telah berlaku yang memerlukan entiti tidak menerima pakai polisi untuk mengelakkan penyelesaian.
 3. Mesti dilengkapkan menggunakan perkhidmatan, warisan atau pemindahan seperti yang ditentukan atau atas permintaan.

Faedah disediakan

Beberapa faedah menggunakan tanggungjawab ini untuk syarikat adalah seperti berikut:

1. Sudut pengurusan syarikat

Selepas menjalankan analisis hutang, pihak pengurusan boleh mengenal pasti keputusan untuk mempertimbangkan mengambil hutang / mengurangkan hutang / tidak mengambil hutang tambahan dalam konteks operasi syarikat.

Tugas utama pengurusan hutang adalah untuk melaksanakan analisis kecairan, iaitu untuk mengoptimumkan keuntungan, meminimumkan risiko dan memastikan kecairan yang mencukupi tersedia.

2. Dari perspektif pemegang saham

Pemegang saham boleh menggunakan analisis hutang dalam membuat keputusan hutang. Pengeluaran hutang biasanya dibiayai daripada sumber luar, kerana faedah ke atas kebanyakan hutang adalah jumlah tetap.

Langkah-langkah analisis liabiliti

Terdapat beberapa cara yang boleh anda pilih untuk menentukan sama ada perniagaan anda mempunyai terlalu banyak hutang/berhutang, termasuk:

 • nisbah hutang kepada ekuiti

Nisbah ini mengukur liabiliti jangka pendek dan jangka panjang. Jika nisbah hutang kepada ekuiti melebihi 40-50%, bermakna anda sebagai pemilik perniagaan perlu mengurangkan hutang dengan cepat.

Sebagai contoh, seperti ini, baki ekuiti ialah Rs 240 juta dan hutang (jumlah liabiliti jangka pendek dan panjang) ialah Rs 150 juta. Ini menunjukkan nisbah 60%. Setiap pemilik perniagaan wajib mengurangkan hutang.

 • Nisbah hutang kepada aset

Caranya ialah dengan mengukur peratusan jumlah hutang (jangka panjang dan jangka pendek) berbanding jumlah aset perniagaan. Dalam kes ini, ia dikatakan selamat jika terdapat cukup baki untuk dijual untuk membayar hutang perdagangan jika diperlukan.

Sementara itu, nisbah hutang kepada warisan hendaklah kurang daripada 50%. Sebabnya ada beberapa karya yang tidak boleh dijual mengikut nilainya di kunci kira-kira. Sebagai contoh, akaun belum terima (wang yang terhutang kepada perniagaan oleh pelanggan) tidak boleh dikutip.

Contoh tanggungjawab korporat

Hutang adalah komponen perakaunan yang tidak begitu sukar untuk difahami, jadi anda boleh mengira jumlahnya dengan mudah. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan kawalan hutang, di bawah adalah contoh hutang syarikat.

Penyata kewangan liabiliti PT. WIRAJAYA TBK.

02 Februari 2022

Kewajipan jangka pendek

 • Akaun belum bayar pihak ketiga: 105,980,775
 • Tuntutan lain yang perlu dibayar oleh pihak ketiga: 859,657
 • Cukai kena bayar: 799,999
 • Yuran yang belum dibayar: 50,956,390
 • Pinjaman bank: 48,900,000
 • Hutang jangka masa panjang:-
 • Sewa kewangan: 67,345,098
 • Liabiliti jangka pendek lain: 5991

Jumlah liabiliti semasa: 274,847,910

Tanggungjawab jangka panjang

 • Liabiliti faedah pekerja: 49,553,900
 • Nota Kanan: 32,456,988
 • Pinjaman bank: 85,688,900
 • Sewa kewangan: 151,990,800

Jumlah liabiliti jangka panjang: 319,690,588

Jumlah hutang: 594,538,498

Ia adalah mengenai maklumat tentang kewajipan perniagaan yang anda boleh fahami dan pelajari untuk menjalankan perniagaan anda dengan lancar. Liabiliti adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan, terutamanya untuk syarikat baru.

Namun, jika pengurusan hutang tersusun dengan baik, anda tidak perlu risau syarikat akan muflis kerana ia mempunyai liabiliti.

Cloud Hosting Indonesia