Rujukan Bola

Faktor yang menekan dan menghalang pembudayaan

Selain asimilasi, perubahan sosial ialah akulturasi dalam kumpulan sosial. Akulturasi berasal daripada perkataan tepat yang bermaksud berkembang dan “berkembang bersama”.

Terdapat pelbagai konsep perubahan sosial, salah satunya ialah akulturasi. Secara etimologi, istilah akulturasi berasal daripada bahasa Latin akulturasi yang bermaksud “tumbuh dan berkembang bersama”. Secara umumnya, akulturasi ialah dua atau lebih budaya yang bercampur dan mempengaruhi satu sama lain, tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur dalam budaya tersebut.

Akulturasi boleh berlaku kerana interaksi antara kumpulan sosial dengan budaya yang berbeza. Pada pandangan pertama, konsep akulturasi adalah sama dengan asimilasi, walaupun kedua-duanya melibatkan perubahan sosial, tetapi akulturasi tidak menghilangkan unsur-unsur budaya lama, sebaliknya, asimilasi mewujudkan produk budaya baru daripada percampuran dua atau lebih budaya yang berbeza.

Jika dilihat dari sudut antropologi, akulturasi ialah proses memasukkan budaya asing ke dalam masyarakat, budaya asing itu diserap secara selektif oleh sesetengah anggota masyarakat, tetapi sebahagian anggota masyarakat yang lain turut menolak budaya asing tersebut.

Ahli sosiologi Amerika Arnold M. Rose berpendapat bahawa akulturasi ialah penerimaan budaya daripada kumpulan sosial yang lain.

Akulturasi dalam masyarakat sebagai satu proses mencampurkan budaya asli dengan budaya asing mudah dilihat dalam pelbagai bidang seperti gaya pakaian, masakan, seni bina dan sebagainya. Terdapat 3 jenis akulturasi iaitu:

Akulturasi yang berlaku di sesuatu kawasan disebabkan kumpulan sosial yang mempunyai beberapa budaya yang berbeza tinggal di kawasan yang sama atau berdekatan antara satu sama lain. Corak budaya kemudian dipelajari secara rawak oleh masyarakat.

Akulturasi yang berlaku kerana unsur paksaan dari satu budaya ke budaya yang lain. Lazimnya, peristiwa sebegini berlaku kerana penjajahan atau rampasan kuasa.

Akulturasi yang berlaku kerana sikap menghormati budaya lain dalam sesebuah masyarakat.

Faktor yang mendorong pembudayaan

Akulturasi dalam sesebuah masyarakat boleh berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang menyokong proses ini. Berikut adalah faktor yang menggalakkan pembudayaan.

Sikap toleransi dan toleransi setiap orang banyak mempengaruhi sikap toleransi masyarakat terhadap budaya lain. Komunikasi dan interaksi dalam masyarakat yang terdiri daripada konteks budaya yang berbeza memerlukan toleransi terhadap budaya yang berbeza.

Pendidikan merupakan faktor yang menyumbang kepada pembudayaan. Dengan membuka wawasan dan pengetahuan, ia juga membuka minda moden kepada budaya asing.

Dalam masyarakat yang heterogen, terdapat orang dan kumpulan yang berbeza yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Dengan begitu banyak perbezaan antara manusia, lebih mudah bagi orang ramai untuk mengetahui budaya yang berbeza.

  • Berorientasikan masa depan

Orang yang mempunyai visi masa depan akan memudahkan untuk mencapai pembudayaan budaya, kerana matlamat bersama memerlukan kerjasama individu dan kumpulan dalam sesebuah masyarakat.

  • Sistem komuniti terbuka

Sistem sosial menentukan sama ada pembudayaan budaya akan berlaku, yang boleh menyumbang kepada perkembangannya. Jika sesebuah masyarakat mempunyai sistem terbuka, iaitu membuka diri kepada pengaruh budaya lain, pembudayaan mungkin berlaku dengan mudah.

  • Punca ketidakpuasan hati masyarakat

Timbulnya rasa tidak puas hati masyarakat terhadap satu aspek kehidupan sosial boleh menggalakkan penyesuaian budaya. Kerana pada dasarnya, manusia mempunyai keinginan untuk maju dengan kehidupan mereka. Masyarakat akan mudah memahami akulturasi budaya yang boleh meningkatkan aspek kehidupan mereka.

Faktor yang menghalang pembudayaan

Walaupun terdapat banyak faktor dalam masyarakat yang menggalakkan akulturasi, terdapat juga beberapa faktor yang boleh menghalang akulturasi dalam sesebuah masyarakat.

Sains yang tidak berkembang dalam masyarakat boleh menghalang pembudayaan budaya. Selain mentaliti tradisional masyarakat, faktor teknologi yang kurang berkembang dalam masyarakat boleh menyukarkan akses kepada budaya lain.

Faktornya ialah kepentingan yang lebih besar seseorang atau kumpulan yang berkuasa dalam sesebuah masyarakat. Faktor ini lebih tertumpu kepada kepentingan peribadi dan sifat mementingkan diri sendiri atau politik.

Orang atau kumpulan dalam masyarakat yang mempunyai prasangka buruk terhadap sesuatu yang baru, sukar untuk mereka menyesuaikan diri. Secara automatik orang atau kumpulan menutup diri mereka untuk menerima perkara baharu.

Jika budaya yang berbeza dianggap tidak sesuai dengan ideologi kumpulan tersebut, budaya baharu tersebut akan ditolak. Perkara yang berkaitan dengan ideologi akan menyukarkan penerimaan perubahan, kerana ia seolah-olah merosakkan ideologi yang sedia ada.

  • Sistem komuniti tertutup

Sistem yang mentadbir masyarakat boleh menghalang atau memperlahankan berlakunya pembudayaan budaya. Sebagai contoh, masyarakat di negara komunis yang mempunyai sistem tertutup seperti Korea Utara, dengan sistem tertutup milik masyarakat, tidak mudah untuk menerima budaya baru atau budaya yang berbeza, dan pembudayaan budaya tidak mungkin.

Oleh itu, penjelasan mengenai akulturasi budaya dan faktor-faktor yang menyokong dan menghalang berlakunya akulturasi budaya dalam masyarakat. Pada asasnya, penyesuaian budaya yang merangkumi perubahan sosial akan mewujudkan masyarakat yang lebih baik pada masa hadapan.

Cloud Hosting Indonesia