Ekonometrik: definisi, tujuan dan formula

Ekonometrik secara linguistik bermaksud ukuran ekonomi (e)Pengukuran ekonomi). Ekonometrik dalam erti kata yang luas ialah aplikasi kuantitatif model statistik dan matematik menggunakan data untuk membangunkan teori atau menguji hipotesis dalam ekonomi untuk meramalkan arah aliran masa depan daripada data sejarah.

Pakar menyatakan pendapat mereka tentang apa itu ekonometrik:

 • Jan Tinbergen Ekonometrik ialah analisis kuantitatif fenomena ekonomi sebenar yang berasaskan pembangunan berserta teori dan pemerhatian berkaitan kaedah inferens yang sesuai.
 • Gerhard Teitner – Ekonometrik ialah hasil kajian pandangan tertentu tentang peranan ekonomi, yang merangkumi penggunaan statistik matematik pada data ekonomi untuk memberikan sokongan empirikal untuk model yang dibina dengan ekonomi matematik dan mendapatkan keputusan berangka.
 • Laser CEV – Ekonometrik ialah kajian saintifik yang mengkaji hubungan kuantitatif antara pembolehubah ekonomi dengan bantuan kaedah statistik.
 • Arthur S. Goldberger Ekonometrik ialah kajian sains sosial di mana gabungan teori ekonomi, statistik dan inferens matematik digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi.
 • J. Skampiter Ekonometrik ialah aplikasi kaedah khas dalam ekonomi dalam semua bidang yang berusaha untuk mendapatkan hasil Keputusan berangka dan membuktikan kesahihan teori ekonomi.
 • PA Samuelson dan TC Koopmans Ekonometrik ialah analisis yang bersifat kuantitatif dan terbit daripada fenomena ekonomi yang dipercayai nyata berdasarkan perkembangan serentak teori dan pemerhatian yang dikaitkan dengan kaedah inferens yang sesuai.
 • Michael D. Intriligator Ekonometrik ialah cabang ekonomi yang mengkaji dan memerhati anggaran empirikal hubungan ekonomi.
 • T Haulmo – Ekonometrik menggunakan kaedah objektif penyelidikan yang pada asasnya terletak dalam hubungan antara teori ekonomi dan pengukuran sebenar data menggunakan teori dan teknik inferens statistik sebagai penghubung.
 • E Malinvaud Ekonometrik ialah kajian beberapa andaian yang cukup spesifik dan realistik untuk memanfaatkan potensi manfaat data yang tersedia.
 • Catur Sogianto Ekonometrik ialah sains yang menggabungkan teori ekonomi dengan statistik ekonomi dengan tujuan untuk memerhati sokongan empirikal undang-undang skema berdasarkan teori ekonomi. Menggunakan gabungan ekonomi, matematik dan statistik, ekonometrik mengubah undang-undang ekonomi tertentu menjadi realiti.
 • Sihrul Ekonometrik ialah kajian yang menggunakan teknik pemodelan dan analisis komputer untuk menjelaskan hubungan antara tonggak utama kuasa ekonomi seperti pekerjaan, modal, kadar faedah, dan dasar kerajaan dalam erti kata matematik, kemudian mengkaji semula kesan perubahan. Menggunakan senario ekonomi

Formula ekonometrik

Formula ekonometrik

Tujuan ekonometrik

Objektif pembelajaran ekonometrik adalah seperti berikut:

 1. Analisis Struktur – Analisis struktur digunakan sebagai anggaran model ekonometrik dalam bentuk berstruktur dengan tujuan untuk mengukur kuantiti kuantitatif antara hubungan pembolehubah ekonomi. Analisis struktur juga mengkaji perbandingan beberapa teori tentang sesuatu fenomena. Analisis struktur ekonometrik untuk memahami kriteria kuantitatif, menguji dan mengesahkan hubungan ekonomi. Contohnya, mengukur hubungan antara inflasi dengan kadar pengangguran sesebuah negara.
 2. Ramalan – Peramalan ialah penggunaan anggaran model ekonometrik untuk meramal nilai kuantitatif pelbagai pembolehubah di luar data yang diperhatikan. Ramalan adalah berdasarkan tindakan sebenar, contohnya, pembekalan bahan mentah dan buruh dalam syarikat berdasarkan ramalan jualan untuk tempoh seterusnya.
 3. Penilaian Dasar – Penilaian dasar ialah penilaian pengiraan model ekonometrik untuk memilih pilihan daripada beberapa dasar. Pendekatan boleh dilakukan dengan cara yang berbeza, pendekatan eksplisit adalah untuk memaksimumkan fungsi objektif dengan memilih dasar tertentu. Pendekatan lain ialah menggunakan simulasi berbeza bagi pilihan dasar yang berbeza dan meramalkan secara bersyarat nilai masa depan pembolehubah yang berkaitan.

Tiga matlamat utama model ekonometrik adalah saling berkaitan. Analisis struktur menggunakan anggaran model ekonometrik.

Peramalan menggunakan analisis struktur Penilaian dasar menggunakan model ekonometrik dengan ramalan bersyarat atau seperti yang diketahui. Ramalan bersyarat. Dalam model ekonometrik, pembolehubah di sebelah kiri persamaan biasanya dipanggil pembolehubah endogen dan pembolehubah di sebelah kanan persamaan biasanya dipanggil pembolehubah eksogen.

Bidang ekonometrik

Ekonometrik adalah gabungan tiga sains iaitu teori ekonomi, ekonomi matematik, statistik ekonomi dan statistik matematik.

Ekonometrik ialah satu bentuk analisis dan penyelidikan ekonomi yang dirumus atau dikira secara matematik dan digabungkan dengan ukuran empirikal fenomena ekonomi yang berlaku. Ekonomi matematik mengaplikasikan teori ekonomi secara matematik, tanpa mengira saiznya atau bukti empirikal teori yang diperolehi.

Teori ekonomi membuat hipotesis yang kebanyakannya bersifat kualitatif. Sebagai contoh, teori mikroekonomi menyatakan bahawa, perkara lain yang kekal malar, penurunan harga sesuatu barang dijangka akan meningkatkan kuantiti yang diminta bagi barang tersebut.

Iaitu, teori ekonomi digunakan sebagai hipotesis hubungan negatif atau songsang antara harga dan kuantiti yang diminta sesuatu komoditi. Borang statistik digunakan dalam mengumpul, memproses dan mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk graf dan jadual.

Cloud Hosting Indonesia