Delta sungai: proses dan jenis yang dibentuk mengikut definisi

Tanah ini mempunyai pelbagai ciri semula jadi yang unik yang kadangkala membawa faedah yang berbeza. Salah satu ciri semula jadi tanah ialah sungai, iaitu sumber semula jadi air tawar dalam bentuk aliran terbuka dengan saiz geometri, iaitu bahagian yang mempunyai lembah yang curam. Cerun lembah boleh berubah pada bila-bila masa bergantung kepada magnitud aliran, bahan dasar dan batuan.

Sungai ini masih mempunyai ciri-ciri semula jadi yang lain, salah satunya ialah delta sungai. Di bawah adalah ringkasan pelbagai perkara tentang delta sungai daripada pemahaman kepada jenis dan contoh.

Apakah delta sungai?

Delta Sungai mempunyai istilah lain, Koala atau kadang-kadang hanya dikenali sebagai Delta. Secara umumnya, delta atau koala ini merupakan kawasan yang didiami oleh muara sungai.

Manakala menurut Boggs (1987), delta sungai ialah mendapan yang terbentuk akibat kesan sedimen fluvial yang memasuki perairan dengan arus yang perlahan.

Reinke dan Singh juga menggambarkan delta sungai sebagai jisim sedimen, kedua-duanya tenggelam dan tenggelam, yang terletak di dalam badan air, yang boleh dalam bentuk laut atau tasik, tetapi terutamanya disebabkan oleh aktiviti sungai.

Sementara itu, Allen menjelaskan bahawa delta adalah bahagian pantai yang mengalir ke laut. Allen berkata bahawa delta terbentuk akibat pemendapan sungai ke dalam tasik, tanah lembap dan kawasan lautan di mana kekuatan isipadu sedimen lebih besar daripada kapasiti pengedarannya.

Faktor pembentukan delta sungai

Pada asasnya, bentuk delta ialah segitiga. Jadi relief darat ini dipanggil delta kerana ia kelihatan seperti simbol. Lokasinya di muara sungai dan tempat pertemuan antara perairan lain.

Pada asasnya, bentuk delta sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk proses sungai, proses ombak dan terakhir dinamik pasang surut. Bentuk delta akan menjadi tajam jika faktor gelombang dan faktor sungai secara kasar seimbang, seperti yang kita lihat di delta Sungai Ebro, Sepanyol. Manakala, jika faktor fluvial dan pasang surut terdapat, delta menjadi berbentuk kipas seperti yang berlaku kepada Delta Sungai Mahakem.

Walau bagaimanapun, tidak semua delta sungai adalah gabungan dua faktor, ia hanya boleh dikuasai oleh satu faktor. Secara umumnya, faktor yang mempengaruhi bentuk delta adalah seperti berikut.

Penguasaan gelombang

Delta yang didominasi ombak adalah yang terbentuk oleh sungai yang menghubungkan terus ke laut melalui saluran yang umumnya dikelilingi oleh tanah bervegetasi rendah dan kawasan berpaya. Sebagai contoh, kita boleh menyebut Delta Nil dan Delta Sungai Senegal.

Penguasaan pasang surut

Delta ini biasanya terbentuk di kawasan yang air pasang. Sebagai contoh, kita boleh menyebut delta sungai Gangga dan Brahmaputra di India.

Penguasaan Delta Gilbert

Delta Gilbert ialah delta yang terbentuk oleh sungai yang mengalir ke tasik air tawar. Lazimnya, tasik sedemikian adalah lebih curam daripada dataran rata biasa delta yang dikuasai ombak dan delta yang dikuasai air pasang. Sedimen Gilbert Delta adalah kasar. Contoh delta ini ialah sungai di pergunungan.

delta muara

Delta muara ialah delta yang tidak mengalir ke laut tetapi membentuk muara dalam bentuk lagun tertutup dan mempunyai habitat air masin. Contoh sungai ini ialah Sungai Kuning di China.

Klasifikasi delta sungai

Delta sungai secara amnya dibahagikan kepada beberapa klasifikasi berdasarkan bentuknya dan menurut pakar. Di bawah adalah penjelasan mengenai klasifikasi delta sungai.

Secara amnya

Delta sungai secara amnya dibezakan dengan bentuknya, iaitu seperti berikut.

Luben delta ialah delta yang kelihatan seperti kaki burung. Oleh itu, delta jenis ini juga dipanggil delta kaki burung Delta ini mempunyai banyak cabang aliran air yang memanjang ke laut. Contoh delta sungai tersebut ialah Delta Sungai Mississippi.

Delta Cuspite ialah sejenis delta yang juga dikenali sebagai delta busur. Bentuknya seperti kipas atau segitiga yang wujud di delta sungai Nil dan Mahakem. Delta ini terbentuk hasil daripada proses pengaliran dari badan air yang stabil yang membawa sedimen dan oleh ombak yang menyebarkan sedimen.

Delta muara adalah delta yang terletak di muara, yang panjang dan sempit. Sebagai contoh, kita boleh menyebut Delta Sungai Amazon dan Delta Sungai Mutiara.

Delta terbalik atau Delta terbalik Ia adalah delta yang rangkaian pengedarannya diterbalikkan. Contohnya ialah Delta Sungai Sacramento-Sun di California.

Fisher membahagikan delta kepada dua jenis iaitu seperti berikut.

  • Konstruktif Tinggi ialah delta dengan proses fluvial dan bekalan sedimen yang seterusnya mengawal pembentukan delta.
  • Pemusnah atas, iaitu delta, iaitu delta yang dikuasai oleh proses pembentukan asal marin.

Proses pembentukan delta

Delta terbentuk melalui proses hakisan yang dijalankan dari hulu ke hilir sungai. Batu-batu di sekelilingnya terhakis oleh aliran sungai dan diangkut dan kemudian dimendapkan. Bahan yang diangkut dan mendap dipanggil sedimen.

Walau bagaimanapun, tidak semua sedimen dimendapkan kecuali di sungai dengan aliran muara yang rendah, jumlah bahan yang sangat besar diangkut, laut yang mengalir ke dalamnya mempunyai ombak yang tenang dengan morfologi pantai yang sedikit, sungai sering tidak terdedah kepada aktiviti tektonik. Bahan sedimen tidak menjejaskan aktiviti marin.

Proses pembentukan delta juga boleh disebabkan oleh penurunan mendadak dalam aliran air. Penurunan aliran boleh berlaku disebabkan oleh perbezaan ketinggian secara tiba-tiba.

Morfologi delta sungai

Morfologi ialah bentuk permukaan atau relief bumi atau geosfera, yang terbentuk hasil daripada proses semula jadi dan berkaitan dengan aktiviti manusia. Morfologi delta sungai boleh ditafsirkan sebagai sub-alam sekitar, iaitu seperti berikut.

Dataran delta ialah bahagian delta di mana ia berada kosong atau dekat dengan tanah.Oleh itu, delta ini menerima lebih banyak sedimen daripada tanah berbanding sungai. Kawasan ini umumnya terdiri daripada saluran aktif dan tidak aktif yang dipisahkan oleh perairan cetek. Dataran delta ini akhirnya akan bertukar menjadi paya.

Ciri-ciri dataran delta ialah kehadiran proses pengedaran dan cawangan antara dua, dan kebanyakannya mempunyai bahan halus seperti arang batu. Kemudian dataran delta dibahagikan kepada dua bahagian: Dataran delta atas Dan Dataran delta bawah

Dataran delta atas Ia adalah bahagian yang terletak di atas kawasan pengaruh pasang surut yang ketara. sementara itu Dataran delta bawah Ia adalah bahagian yang memanjang dari air surut terendah dari paras laut ke paras laut maksimum semasa air surut.

Kawasan hadapan delta merupakan bahagian delta sungai yang paling banyak mengalami proses pemendapan. Bahagian hadapan delta berada di kawasan yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan aktiviti marin. Proses pembentukan jabatan ini sangat lama jika dibandingkan dengan jabatan lain.

Ciri-ciri bahagian hadapan delta ialah terdapat banyak pasir. Bahagian hadapan delta terdiri daripada beberapa kawasan, salah satunya ialah pantai cetek yang memanjang ke dataran delta.

Morfologi delta ketiga ialah Peruvian Delta, iaitu kawasan antara delta hadapan dan sedimen kerak marin, dan merupakan delta paling jauh. Kawasan ini lebih dekat dengan kawasan laut.

Bahagian ini tidak terjejas oleh aktiviti pasang surut kerana lokasinya di luar bahagian hadapan delta dan menurun ke lantai lembangan.

Bahan-bahan dalam Pro Delta adalah bahan yang sangat halus yang mengendap dalam sistem ampaian.

Kelebihan delta sungai

Kehadiran delta sungai membawa banyak faedah kepada manusia, yang boleh disebutkan di bawah.

  • Penciptaan tamadun manusia akibat delta sungai digunakan sebagai pusat pengeluaran pertanian dan tempat tinggal penduduk.
  • Ia melindungi pantai dan menjejaskan bekalan air minuman.
  • Sebagai habitat bagi spesies yang berbeza.
  • Delta sungai boleh digunakan sebagai tarikan pelancong, loji kuasa, sumber pengairan, dll.
Cloud Hosting Indonesia