Cukai sasaran: definisi – contoh

Tahukah anda terdapat beberapa jenis cukai di Indonesia, yang diklasifikasikan mengikut cara pengumpulannya, sifatnya, dan organisasi yang memungutnya. Berdasarkan kaedah kutipan, cukai dibahagikan kepada dua kategori: cukai langsung dan cukai tidak langsung.

Sementara itu, cukai dibahagikan kepada dua kategori, cukai subjektif dan cukai objektif, berdasarkan sifatnya. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan secara khusus apa itu cukai objektif, apakah contohnya, dan apakah perbezaan antara cukai objektif dan cukai subjek. Mari kita lihat perbincangan berikut.

Takrif cukai objektif

Cukai objektif ialah cukai atau cukai yang memfokuskan pada nilai subjek cukai, seperti cukai nilai tambah atau cukai nilai tambah ke atas barang bercukai.

Cukai objektif adalah sejenis cukai yang tidak tertumpu kepada status pembayar cukai atau pembayar cukai, tetapi yang difokuskan ialah sifat subjek cukai itu sendiri.

Cukai objektif ini hanya menumpukan pada subjek cukai, yang terdiri daripada objek, syarat, tindakan, kepada peristiwa yang membuat cukai perlu dibayar ditentukan sebagai subjek cukai.

Kadar yang dikecualikan daripada cukai langsung biasanya bergantung pada dasar undang-undang yang digunakan untuk kriteria pendapatan tertentu. Berikut ialah beberapa ukuran cukai objektif.

  • Cukai ini bertujuan untuk individu dan pertubuhan perniagaan yang menggunakan dan melaksanakan objek bercukai.
  • Kutipan cukai berkait rapat dengan proses pemindahan aset dari Indonesia ke luar negara.
  • Kutipan cukai adalah berdasarkan kekayaan, pemilikan barangan mewah dan aset milik negara lain.

Contoh cukai langsung

Cukai yang memberi tumpuan kepada pengenaannya sangat mengambil berat tentang subjek percukaian. Fokusnya adalah pada objek, syarat, supaya tindakan yang menyebabkan liabiliti cukai kemudian ditentukan di Indonesia atau di luar negara.

Berikut adalah beberapa contoh cukai objektif, termasuk, seperti berikut.

  • cukai nilai tambah (VAT)

Cukai Nilai Tambah atau Cukai Tambah Nilai ialah cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan hasil daripada urus niaga antara usahawan bercukai (PKP).

  • Cukai tanah dan bangunan (PBB)

Cukai tanah dan bangunan atau PBB ialah cukai atau levi yang dikenakan ke atas pembayar cukai berdasarkan pemilikan atau penggunaan tanah kepada bangunan yang mempunyai nilai ekonomi.

  • Cukai Jualan Barang Mewah (PPnBM)

Cukai jualan ke atas barangan mewah ialah cukai yang dikenakan khusus kepada pembayar cukai yang berurusan dengan barangan mewah atau apa-apa yang bernilai luar biasa.

Perbezaan antara cukai langsung dan tidak langsung

Dalam bidang perakaunan, kita akan sering menemui istilah-istilah yang berkaitan dengan cukai terutamanya dalam proses cukai. Terdapat dua jenis cukai yang juga boleh dirujuk sebagai duti, cukai objektif dan cukai subjek.

Sememangnya bagi orang biasa, dua istilah ini masih jarang disebut sehingga ada yang tidak memahaminya. Malah, cukai objektif dan cukai subjek kedua-duanya perlu dibayar mengikut tarikh akhir pada kadar yang telah ditetapkan.

Tetapi kedua-dua jenis cukai ini mempunyai perbezaan yang biasanya tidak dilihat atau diberi perhatian oleh pembayar cukai dalam cukai objektif, tetapi ditentukan berdasarkan sifat subjek cukai.

Objek di sini bermaksud objek, syarat, tindakan, relatif terhadap peristiwa yang menimbulkan liabiliti pajak, yang kemudian ditentukan oleh subjek tanpa pertanyaan atau pertimbangan sama ada subjek tinggal di Indonesia atau berada di luar negeri.

Di samping itu, menurut undang-undang, kriteria cukai objektif adalah berkaitan dengan kadar lain untuk orang asli atau komersial dengan objek kena pajak, tugas yang berkaitan dengan pemindahan harta di Indonesia ke luar negeri, serta duti atas kekayaan dan pemilikan barang dan aset mewah. . Luar negara

Tidak seperti cukai objektif, cukai subjektif ini memberi tumpuan kepada proses pengumpulan individu. Cukai subjek ditentukan sebagai pembayar cukai yang dilengkapi dengan NPWP. TIN itu sendiri berguna sebagai syarat untuk melengkapkan pentadbiran dalam pelaksanaan hak dan kewajipan berkaitan cukai.

Kerana pada dasarnya, perpajakan mental berfokus pada pengenaan pajak, yang memberi keutamaan dan perhatian kepada setiap orang yang tunduk pada undang-undang sebagai pembayar pajak. Selepas itu, anda boleh meneruskan cukai dengan memberikan objek.

Oleh kerana cukai objektif dan cukai subjektif adalah berbeza, mereka pastinya mempunyai contoh pelaksanaan yang berbeza.

Jika telah disebutkan bahawa contoh cukai objektif ialah Cukai Tambah Nilai (PPN), Cukai Tanah dan Bangunan (PBB) dan Cukai Jualan Barang Mewah (PPnBM), beberapa contoh cukai subjektif ialah PPh Perkara 21, PPh Perkara 15, artikel PPh. . 22 dan juga PPh artikel 23.

Di mana kita harus tahu bahawa PPh adalah cukai pendapatan yang dikutip berdasarkan pendapatan pembayar cukai dengan beberapa peraturan berdasarkan undang-undang, termasuk pembayar cukai domestik daripada orang asli dan komersial, pembayar cukai asing yang berkaitan dengan unit perniagaan. tetap dll. serta harta pusaka yang tidak berbelah bahagi.

Cloud Hosting Indonesia