Bil Bahan (BoM): Jenis – Struktur dan Sampel

Semestinya pemeriksaan berkaitan bahan mentah ini perlu dilakukan secara terperinci baik dari segi kualiti mahupun kuantiti. Untuk memudahkan proses menyemak dan menyemak bahan mentah dan sumber modal lain, syarikat boleh menggunakan apa yang dipanggil Bil Bahan, sering dirujuk sebagai BoM.

Untuk menjadi besar, bil bahan ini mengandungi senarai atau senarai terperinci jenis keperluan, bahan mentah, sumber modal dan barangan lain yang diperlukan oleh syarikat. Malah dokumen milik syarikat itu termasuk dalam senarai bil bahan ini.

Kemudian, apakah sebenarnya bil bahan? Di bawah ialah penjelasan Bill of Materials atau BoM yang perlu anda ketahui.

Definisi bil bahan (bom)

Secara amnya, invois ialah dokumen korporat yang mengandungi senarai atau senarai yang merangkumi keperluan dan keperluan syarikat. Kedua-dua keperluan dari segi semua keperluan berkaitan bahan mentah atau keperluan inventori yang berkaitan dengan dokumen penting milik syarikat.

Jika diperincikan, bil bahan ini mungkin termasuk semua komponen yang diperlukan oleh syarikat, bahan mentah yang diperlukan, sumber modal syarikat, alat ganti yang dimiliki bersama dengan keperluan penting lain.

Tujuan bil bahan tidak lain adalah untuk menjadi sumber maklumat utama dalam setiap aktiviti yang akan dijalankan oleh syarikat, aktiviti berkaitan proses pengeluaran, pra-pengeluaran dan juga pasca pengeluaran. aktiviti.

Semestinya segala-galanya mesti diuruskan dengan baik supaya masalah serius tidak timbul kemudian hari. Selain itu, masalah ini akan menjejaskan produktiviti syarikat itu sendiri.

menaip bil bahan (bom)

Berikut adalah jenis bil pemasaran yang perlu anda ketahui.

 • Bil bahan kejuruteraan (EBoM), bil bahan jenis ini mengandungi maklumat dan data yang lebih terperinci berkaitan proses spesifikasi teknikal yang akan digunakan oleh syarikat dalam proses pengeluaran. Boleh dikatakan jabatan ini berurusan dengan perancangan pengeluaran produk, yang biasanya reka bentuk mekanisme dan teknik menggunakan reka bentuk bantuan komputer (CAD).
 • Bil bahan pembuatan (MBoM) ialah dokumen perincian syarikat yang merangkumi bahagian, subkomponen dan perancangan produk yang akan diperlukan semasa proses pembuatan produk. yang mana dalam proses ini merangkumi beberapa maklumat dan data terperinci berkaitan dengan penentuan kaedah pembinaan yang difikirkan sesuai untuk diaplikasikan dalam proses perancangan.
 • Bil Bahan (SBoM), sejenis dokumen BoM yang mengandungi data dan maklumat yang berkaitan dengan invois jualan bahan. Dokumen bil bahan ini dibuat apabila proses syarikat telah mencapai proses jualan yang berkaitan dengan produk perkilangan.

Struktur bil bahan (bom)

Di bawah ialah struktur dokumen bil bahan yang perlu anda ketahui.

 • Single-Level BoM (Single-Level BoM), yang dalam bahagian dokumen Bil Bahan ini mengandungi maklumat dan data terperinci yang berkaitan dengan bahagian, bahan, pemasangan dan sub-peringkat semua keperluan syarikat. yang secara umumnya boleh dikatakan merangkumi setiap set atau sub-set beserta bilangan keperluan.
 • Multi-Level BoM (Multi-Level BoM), manakala bahagian dokumen ini mengandungi senarai yang lebih terperinci berbanding sebelum ini. yang sering ditambah dengan beberapa maklumat deskriptif, sudah tentu, tentang pemasangan, bahagian yang diperlukan, sub-komponen dan alat gantinya. Ini dilakukan bagi memberi lebih pengetahuan tentang senarai keperluan yang diperlukan untuk menyokong pengeluaran sesuatu produk.
 • Senarai bahagian rata adalah lebih mudah untuk kandungan bahagian bil bahan kerana ia hanya mengandungi senarai yang mengandungi semua gandaan dan kuantiti yang diperlukan oleh syarikat. Senarai nilai ini boleh disediakan untuk tujuan pembelian atau proses reka bentuk produk.

Senarai item yang terdapat di bil bahan (bom)

Senarai item daripada bil bahan termasuk peringkat BoM, nama bahagian, fasa, kuantiti, unit ukuran, warna produk, nombor bahagian dan bil nota bahan.

Untung bil bahan (bom)

Kelebihan mempunyai bil bahan yang dibuat oleh setiap syarikat.

 • Dengan meminimumkan kelewatan dalam proses penghantaran, ini sudah tentu dapat diketahui daripada data dan maklumat yang telah direkodkan.
 • Meminimumkan sisa yang berkaitan dengan penggunaan bahan mentah atau keperluan lain syarikat. Dalam kes ini, syarikat hanya mahu menggunakan secara optimum semua sumber dan bahan mentah yang dimilikinya.
 • Mengoptimumkan sebarang belanjawan yang telah dirancang oleh syarikat sebelum ini supaya semua belanjawan yang ditetapkan untuk apa yang dapat direalisasikan dengan betul tanpa masalah kekurangan.
 • Mampu memantau dan terus mengawal segala perkembangan dan proses yang sedang dijalankan oleh syarikat, sama ada di peringkat pra-pengeluaran, di peringkat pengeluaran atau selepas pengeluaran.

Bagaimana cara untuk membuat bil bahan (bom)

Di bawah adalah prosedur atau langkah yang boleh diikuti untuk menyediakan Bill of Materials (BoM) yang perlu anda ketahui.

 • Menjalankan reka bentuk yang sesuai berkaitan dengan projek syarikat, baik yang berkaitan dengan perancangan modal, sumber yang diperlukan, dll.
 • Buat templat yang mengandungi senarai atau jadual kandungan untuk merekodkan setiap keperluan.
 • Catatkan bahagian penting sahaja keperluan dan keperluan sedia ada, dengan kata lain jangan tulis secara terperinci.

Contoh bil bahan (bom)

Bil bahan ini boleh digunakan untuk melaksanakan rancangan yang berkaitan dengan pembuatan basikal, peralatan elektronik, dsb., yang merangkumi semua senarai komponen pemasangan dan bahan lain yang diperlukan untuk tujuan pengeluaran dengan kuantiti dan kos yang diperlukan.

Cloud Hosting Indonesia