Rujukan Bola

Berikut adalah 9 ciri kumpulan sosial

Manusia tidak pernah terlepas dari keperluan, tidak pernah ada rasa puas dalam diri mereka. Malah pengimejan ini bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi dalam bentuk kumpulan kecil dan besar. Dengan cara ini, manusia dilabelkan sebagai tokoh kelompok sosial yang saling memerlukan antara satu sama lain.

Ini sememangnya tidak dapat dielakkan kerana manusia adalah makhluk sosial. Pada masa ini, manusia terdiri daripada kumpulan yang berbeza yang ciri-cirinya juga berbeza. Dalam perbincangan ini, kita akan mengkaji lebih lanjut ciri-ciri kumpulan sosial, termasuk yang berikut:

Terdapat kesedaran dalam kumpulan sosial. Kesedaran ini dimiliki oleh setiap individu kerana kewujudannya dalam sesuatu kumpulan.

Malah, hakikat kesedaran sosial ini memberi kesan positif kepada kehidupan. Walaupun dengan kesedaran, keupayaan untuk mengingati nama-nama kumpulan sosial yang sedia ada.

Dengan kata mudah, kesedaran sosial ialah setiap orang mempunyai kesedaran untuk membantu antara satu sama lain apabila seseorang berada dalam kesusahan.

Sistem itu mesti wujud dalam kumpulan sosial. Sistem ini digunakan sebagai penunjuk kewujudan sesuatu kumpulan.

Lazimnya, sistem yang telah lama dilaksanakan dalam kelompok sosial dipatuhi oleh ahli kelompok sosial lama dan baru.

Dalam kumpulan sosial, sudah tentu ada Maklum balas dalamnya. Ini berlaku dari satu ahli kepada ahli yang lain.

Hubungan ini membawa kepada hubungan setiap orang dengan komuniti kumpulan sosial. Dengan kesedaran sifat timbal balik, keadaan kumpulan sosial akan menjadi lebih baik dan harmoni berbanding sebelum ini.

Lazimnya, terdapat persamaan antara manusia dalam kelompok sosial, salah satunya ialah persamaan konteks, ideologi, matlamat dan takdir.

Golongan sosial ini menentukan kesamarataan sesuatu takdir baik dari segi syarat, visi dan misi mahupun dari segi matlamat yang ingin dicapai. Ini sangat biasa.

Contoh mudah ialah mempunyai latar belakang pendidikan yang sama untuk membentuk kumpulan sosial.

Ciri khas kumpulan sosial ialah mereka mempunyai bentuk struktur dari atas ke bawah.

Secara ringkasnya, bentuk struktur yang boleh didapati ialah pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari dan ahli. Melihat kepada struktur kumpulan sosial ini, sudah pasti setiap ahli perlu mematuhi semua peraturan yang berkaitan.

Model struktur ini harus disusun sejak awal pembentukan kumpulan sosial.

Ciri yang tersendiri bagi kumpulan sosial ialah orang memahami dan menyedari sikap mereka. Sikap ini boleh dilihat dari sisi dalam kumpulan Ataupun Di luar kumpulan.

Apakah yang dimaksudkan dengan kesedaran tentang sikap dalam kumpulan sosial? Oleh itu, tujuan disedari tentang sikap dalam kelompok sosial ialah kelak setiap saudara atau ahli kumpulan itu mempunyai hubungan yang baik, sama ada di dalam atau di luar.

  • Rasa solidariti yang tinggi

Setiap ahli mempunyai semangat setiakawan yang tinggi. Dengan rasa solidariti, ia mewujudkan hubungan kekeluargaan yang kukuh.

Dengan korelasi yang tinggi, ia meningkatkan integrasi sosial. Ia bukan sahaja merujuk kepada integrasi sosial, tetapi juga kepada integrasi nasional.

Dalam kumpulan sosial, struktur organisasi jelas kelihatan. Malah, semua ahli kumpulan sosial memberi perhatian yang besar kepada struktur organisasi dan peraturan yang berkaitan.

Malah, ini memberi kesan positif kepada kehidupan ahlinya. Keadaan ini boleh dilaksanakan dalam kehidupan seharian.

  • Mempunyai peraturan yang jelas

Ciri yang paling jelas bagi kumpulan sosial ialah mereka mempunyai peraturan yang jelas. Peraturan ini digunakan untuk mengawal semua aktiviti yang dilakukan oleh ahli kumpulan.

Undang-undang yang jelas ini merujuk kepada suatu norma. Setiap peraturan normatif mesti dilaksanakan oleh ahli kumpulan sosial. Tetapi jika norma ini dilanggar oleh kumpulan sosial, ia akan memberi kesan negatif kepada setiap individu dan ahli kumpulan yang lain.

Setelah mengetahui ciri-ciri kumpulan sosial. Adakah anda biasa dengan contoh kumpulan sosial harian? Contoh kelompok sosial yang terdapat dalam kehidupan seharian ialah kelompok belia.

Pertubuhan belia ini bukan sahaja berlaku di kawasan luar bandar tetapi juga di kawasan bandar. Pembentukan golongan ini adalah kerana golongan muda yang berada di sesuatu tempat ingin membina atau menambah baik tempat tinggal mereka.

Daripada penjelasan yang diberikan sebelum ini, ia menunjukkan bahawa mewujudkan kumpulan sosial dan memasukinya menjadikan seseorang itu mengambil bahagian dalam bidang yang tersebar. Memandangkan kumpulan sosial sangat terhad dan terpinggir.

Malah orang yang tergolong dalam kumpulan sosial dan cenderung kuat, menganggap mereka tergolong dalam kumpulan sosial yang terbaik dan bagus sebagai rujukan.

Dalam keadaan sedemikian, orang ini memandang rendah kumpulan lain dan memandang rendah mereka. Mod ini membuat perbezaan. Akibatnya, percanggahan dan ketidaksamaan timbul.

Malah, kewujudan keadaan sebegitu menyebabkan timbulnya sifat tidak ambil peduli terhadap golongan lain. bagaimana ia terjadi? Ini kerana mereka merasakan kumpulan sosial mereka lebih unggul berbanding kumpulan lain.

Keadaan semasa mewujudkan keadaan eksklusif untuk setiap ahli kumpulan sosial.

Cloud Hosting Indonesia