Aset tetap: definisi, jenis, ciri dan contoh

Definisi aset tetap

Aset tetap atau aset tetap merupakan sebahagian daripada aset syarikat yang boleh digunakan dalam aktiviti operasi syarikat dalam jangka masa panjang. Aset tetap ini secara amnya hanya memberikan faedah kewangan kepada syarikat dalam tempoh lebih daripada satu tahun.

Oleh itu, aset tetap ini tidak boleh ditunaikan serta-merta, tetapi perlu menunggu dalam tempoh masa tertentu sebelum boleh menjana keuntungan.

Dalam erti kata lain, aset tetap ini tidak didagangkan dalam aktiviti syarikat, tetapi digunakan untuk operasi syarikat. Syarikat biasanya mempunyai aset tetap untuk memulakan dan menambah baik aktiviti operasi syarikat.

Jenis aset tetap

Terdapat pelbagai jenis aset tetap syarikat dalam menjalankan aktiviti operasinya. Pakar sendiri mempunyai pendapat yang berbeza tentang jenis aset tetap ini, termasuk:

Aset tetap Menurut Skousen et al. Terdapat dua jenis aset tetap iaitu:

 • Aset tetap ketara

Aset tetap ketara ialah aset syarikat yang mempunyai bentuk ketara dan boleh dilihat.

 • Aset tetap tidak ketara

Aset tetap tidak ketara, seperti namanya, tidak boleh diperhatikan secara langsung kerana ia tidak mempunyai bentuk ketara. Aset tetap tidak ketara ini biasanya hanya boleh dilihat daripada kewujudan perjanjian, kontrak atau paten tertentu.

Menurut Bridavan, terdapat dua jenis aset tetap iaitu:

 • aset tetap dengan hayat yang tidak ditentukan

Aset tetap yang mempunyai hayat tidak tentu boleh berupa tanah, sama ada tanah tersebut adalah premis syarikat, tanah pertanian atau tanah lain. Semua jenis tanah milik syarikat boleh ditukar menjadi aset tetap dengan hayat tanpa had.

 • aset tetap dengan hayat terhad

Aset tetap yang mempunyai hayat terhad, seperti namanya, mempunyai penggunaan terhad. Aset tetap dengan hayat terhingga terbahagi kepada dua kategori iaitu aset yang boleh digantikan dengan aset yang serupa dan aset yang tidak boleh digantikan dengan aset yang serupa selepas hayat bergunanya tamat.

Aset tetap ini secara amnya boleh digantikan dengan aset tetap yang serupa seperti bangunan, jentera, alatan, perabot dan kenderaan. Walau bagaimanapun, terdapat juga aset tetap yang tidak boleh digantikan dengan aset tetap yang serupa, seperti sumber asli, lombong dan hutan, apabila hayat bergunanya tamat.

Ciri-ciri aset tetap

Harta harta tetap secara amnya berbentuk fizikal dan ditulis sebagai harta atau peralatan. Ciri-ciri aset tetap sebagai aset dalam aktiviti pengeluaran boleh termasuk yang berikut:

Ciri pertama aset tetap ialah ia boleh disusut nilai. Maksudnya, apabila digunakan dalam aktiviti operasi syarikat, aset tetap ini boleh mengalami susut nilai dan pelunasan.

 • Memberi faedah kewangan jangka panjang

Satu lagi ciri aset tetap ialah ia boleh memberikan faedah kewangan jangka panjang kepada syarikat. Aset tetap tidak didagangkan dengan pelanggan, tetapi digunakan sebagai pelaburan atau pengeluaran barang untuk menjana keuntungan.

Klasifikasi aset tetap

Aset tetap boleh dikelaskan kepada dua jenis:

 • Bumi
  Aset tetap berupa tanah pada umumnya dapat berupa sebidang tanah yang masih kosong atau sebidang tanah dengan bangunan siap. Secara amnya, dalam perakaunan, jika ada tanah dan bangunan, kedua-duanya perlu direkodkan secara berasingan.
 • Kandungan
  Inventori adalah aset tetap yang boleh dalam bentuk alat yang besar. Alat ini secara amnya sangat penting, terutamanya yang digunakan untuk aktiviti operasi syarikat. Inventori itu sendiri boleh dibahagikan kepada empat kategori, iaitu:
 1. Inventori kilang
 2. Inventori pentadbiran
 3. Inventori makmal
 4. stok gudang

Pemerolehan aset tetap

Syarikat boleh memperoleh aset tetap dengan cara yang berbeza. Antaranya, kaedah memperoleh aset tetap syarikat ialah:

Aset tetap boleh diperoleh dengan membeli syarikat secara tunai. Dalam kes ini, pembelian tunai aset tetap dipertimbangkan dalam buku belanjawan syarikat. Jumlah belanjawan yang dinyatakan adalah jumlah perbelanjaan yang ditanggung supaya aset tetap boleh digunakan.

Aset tetap juga boleh diperoleh sebagai pertukaran untuk sekuriti. Aset tetap ini secara amnya direkodkan dalam buku mengikut harga bahagian pasaran.

Asas untuk merekodkan pendapatan aset tetap secara amnya adalah berdasarkan nilai tukaran.

 • Diperolehi daripada hadiah atau sumbangan

Syarikat juga boleh menerima aset tetap daripada hadiah atau derma tanpa sebarang timbal balik. Walau bagaimanapun, perbelanjaan susut nilai masih dikira sebagai aset tetap lain.

Contoh aset tetap

Terdapat pelbagai contoh aset tetap yang dimiliki oleh syarikat untuk menyokong aktiviti operasinya. Dan setiap syarikat mempunyai aset tetap yang berbeza seperti:

 • tanah pembinaan
 • peranti
 • bangunan pejabat
 • Kereta syarikat
 • Perabot seperti sofa
 • perkakasan komputer
 • Alat dan mesin pengeluaran

Perlu diingatkan juga bahawa sekiranya Syarikat A mempunyai aset tetap dalam bentuk tanah, ia tidak bermakna tanah tersebut boleh menjadi aset tetap syarikat lain. Menurutnya, aset tetap untuk satu syarikat tidak boleh digunakan sebagai aset tetap global untuk syarikat lain.

Sebagai contoh, syarikat pengangkutan biasanya mengklasifikasikan kenderaan mereka sebagai aset tetap. Walau bagaimanapun, syarikat yang mengeluarkan kenderaan secara amnya tidak membina kenderaan pengeluaran mereka sebagai aset tetap, tetapi dimasukkan dalam inventori.

Atas sebab ini, syarikat dalam menentukan aset tetapnya juga perlu diselaraskan mengikut jenis aktiviti syarikat.

Cloud Hosting Indonesia