Rujukan Bola

Aliran Pendapatan: Definisi – Jenis dan Contoh

Sumber kewangan adalah faktor yang sangat penting untuk mencipta perniagaan. Tanpa bajet, segala strategi yang dirancang tidak akan dapat direalisasikan dengan baik. Sama ada strategi yang berkaitan dengan proses pemasaran, jualan, dsb.

Modal ialah dana permulaan yang anda mesti ada sebelum memulakan perniagaan, dari mana semua proses pengeluaran, pemasaran dan lain-lain bermula. yang kemudiannya menjana pendapatan yang terus berputar, dengan kata lain, digunakan untuk membiayai semula proses pengeluaran sedia ada.

Seperti aliran, dana yang datang daripada hasil terus diproses semula dan diperuntukkan semula kepada perkara lain. Aliran pendapatan ini dikenali sebagai aliran pendapatan.

Apakah sebenarnya aliran pendapatan? Berikut adalah penjelasan tentang aliran pendapatan yang perlu anda ketahui.

Tentukan aliran pendapatan

Secara umumnya, aliran pendapatan atau aliran pendapatan ialah istilah yang digunakan untuk aliran pendapatan yang diperoleh daripada pelbagai sumber. yang boleh diperoleh daripada pendapatan daripada penjualan produk, daripada pelaburan pelabur dan sumber kewangan lain yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan sedia ada.

Segala jenis sumber kewangan yang ada pastinya dipengaruhi oleh aktiviti yang dijalankan oleh syarikat, sekiranya syarikat hanya menumpukan kepada proses jualan, sudah tentu sumber kewangan hanya akan datang daripada penjualan dan pemasaran produk.

Walau bagaimanapun, jika syarikat itu aktif dalam membangunkan semula perniagaannya atau mula membuka pasaran untuk proses pelaburan, lebih banyak pembiayaan akan tersedia. Dengan cara yang sumber pendapatan perniagaan runcit mempunyai sumber kewangan atau pendapatan yang lebih pelbagai berbanding perniagaan yang lebih berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan.

Jenis aliran pendapatan

Seperti yang diketahui, sumber aliran pendapatan milik syarikat dipengaruhi oleh aktiviti yang dijalankan oleh syarikat. Terdapat pelbagai jenis aliran pendapatan yang terkenal.

Pendapatan operasi

Seperti yang dinyatakan dalam istilah, pendapatan perniagaan diperoleh daripada pendapatan operasi daripada aktiviti dan aktiviti utama yang dijalankan. Jika perniagaan atau perniagaan menjalankan perniagaan makanan segera, pendapatan operasi kepunyaan pemilik perniagaan juga disediakan daripada jumlah jualan makanan segera.

Tetapi jika perniagaan yang diwujudkan melibatkan lebih banyak penyedia perkhidmatan, pendapatan operasi diperoleh daripada hasil pelanggan yang menerima perkhidmatan ini. Terdapat beberapa bentuk pendapatan operasi, seperti:

 • Hasil berasaskan transaksi, hasil daripada memproses bayaran sekali pelanggan untuk produk yang mereka beli.
 • Pendapatan berdasarkan penggunaan perkhidmatan, di mana semua pendapatan yang diperoleh daripada perniagaan dipengaruhi oleh jumlah dan kekurangan penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh pemilik perniagaan.
 • Pendapatan projek, pendapatan daripada cadangan projek, sama ada besar atau kecil.
 • Pendapatan berulang, pendapatan yang datang daripada pembayaran daripada perniagaan yang sedang berjalan. yang tidak lain hanyalah bayaran daripada pelanggan.

Pendapatan bukan operasi

Pendapatan bukan operasi ialah pendapatan yang diperoleh daripada sumber selain daripada aktiviti operasi utama yang dijalankan oleh pemilik perniagaan. Boleh dikatakan pendapatan bukan operasi ini termasuk sebahagian daripada pendapatan syarikat daripada aktiviti pelaburan.

Jenis pendapatan bukan operasi yang perlu diiktiraf.

 • Pendapatan faedah yang diperoleh daripada hasil pelaburan.
 • Pendapatan dividen, pendapatan daripada dividen daripada pemegang saham syarikat lain.
 • Pendapatan sewa, pendapatan daripada aktiviti penyewaan yang disediakan dan disediakan oleh syarikat.

Faedah aliran pendapatan

Berikut adalah faedah aliran pendapatan dalam perniagaan yang perlu anda ketahui.

 • Aliran pendapatan boleh digunakan untuk meramalkan tahap prestasi dan keberkesanan strategi yang dilaksanakan dalam setiap sumber aliran pendapatan yang berbeza.
 • Ia digunakan sebagai asas atau panduan supaya strategi yang berbeza dapat dirancang dengan tujuan untuk mencipta strategi baru yang berkaitan dengan model pendapatan yang berbeza.
 • Ia boleh digunakan untuk membantu menganggarkan kuantiti proses jualan nanti, ia juga boleh digunakan untuk menentukan jumlah produk yang dihasilkan.
 • Membantu syarikat memahami prestasi setiap sumber aliran modal dan pendapatan yang diperoleh daripada pelbagai aliran.
 • Ini digunakan sebagai kunci untuk memantau dan sentiasa dikemas kini mengenai perkembangan pergerakan mana-mana arah aliran sedia ada, kedua-dua arah aliran yang berkaitan dengan proses jualan atau arah aliran yang berkaitan dengan kandungan pemasaran.

Contoh aliran pendapatan sedia ada

Di bawah ialah contoh aliran pendapatan milik syarikat yang berbeza.

 • Aliran hasil yang dimiliki oleh Apple, seperti iPhone, Mac, iPad dan produk Apple Store yang lain.
 • Aliran pendapatan Microsoft, iaitu sistem pengendalian Windows itu sendiri, Microsoft Office, Windows Server, dsb.
Cloud Hosting Indonesia