9 strategi penyelesaian konflik sosial menurut Cribbin yang patut anda ketahui

Sujuno Sukanto berpendapat bahawa konflik sosial ialah satu proses sosial di mana individu atau kumpulan cuba mencapai sesuatu matlamat dengan menentang pihak lain, kadangkala dengan ancaman atau kekerasan. Sebagai contoh, ribuan penduduk di satu kawasan turun ke jalan raya untuk membantah pembinaan lapangan terbang.

Terdapat banyak faktor di sebalik konflik antara individu atau kumpulan, salah satunya disebabkan oleh perbezaan kepentingan atau matlamat. Sebagai contoh, konflik yang berlaku antara majikan dan pekerja adalah disebabkan oleh perbezaan kepentingan.

Usahawan sebagai pemilik modal dan alat pengeluaran berminat untuk mengeluarkan barangan/perkhidmatan dengan gaji yang rendah untuk memperoleh keuntungan yang besar. Pada masa yang sama, pekerja mahukan gaji yang setimpal dengan beban kerja.

Jika tidak ditangani dengan serius, konflik sosial boleh mendatangkan kesan yang merosakkan kepada masyarakat. Kesan termasuk:

  • Kemunculan perpaduan kumpulan yang berpecah.
  • Berlaku rusuhan.
  • Gangguan ketenteraman dalam masyarakat.
  • Berlaku anjakan atau anjakan nilai budaya.
  • Mengamalkan etnosentrisme.

Supaya konflik sosial tidak berlaku dalam jangka masa yang lama dan tidak menyebabkan perpecahan sosial, penyelesaian atau cara penyelesaian yang berbeza diperlukan.

Berikut adalah beberapa strategi yang dikenal pasti oleh Cribbin, daripada tidak begitu berkesan hingga sangat berkesan.

1. Paksaan

Dalam strategi penyelesaian konflik sosial, paksaan juga dirujuk sebagai paksaan. Ini bermakna mengendalikan konflik dengan keganasan (fizikal, lisan atau psikologi), ugutan atau ganjaran.

Maksudnya ialah mereka yang merasakan mereka mempunyai kuasa atau kuasa boleh memberi tekanan kepada yang lemah untuk dikawal. Ini menyebabkan salah satu pihak merasa tertindas dan menderita secara material dan bukan material.

Strategi ini tidak berkesan dan tidak sesuai untuk menyelesaikan konflik sosial. Keputusan yang tidak adil dan berat sebelah boleh membawa kepada kemarahan. Bagaimanapun, keputusan itu perlu diterima oleh semua pihak agar konflik dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak merebak ke mana-mana.

2. Kelewatan

Penangguhan boleh ditafsirkan sebagai membeli masa atau memanjangkan sesuatu aktiviti. Penyelesaian konflik tidak begitu berkesan dengan cara ini. Kerana dengan menangguhkan, pertemuan antara kedua-dua pihak tidak akan berlaku sehingga persetujuan tidak akan pernah dicapai. Kelewatan juga menyebabkan konflik yang berlarutan.

3. Pujukan

Pujukan boleh diertikan sebagai cara memujuk atau mengajak orang lain dengan menggunakan ayat yang lembut dan lembut. Pujukan ialah strategi penyelesaian konflik yang tidak begitu berkesan.

Pujukan hanya sementara dan tidak mengikat, malah salah satu pihak terpaksa menyerah kalah. Sebagai strategi penyelesaian konflik, pujukan boleh dilakukan dengan cara tertentu seperti bimbingan, kaunseling dan rayuan kepada pihak yang terlibat.

4. Gabungan

Gabungan adalah strategi atau percubaan untuk mengawal konflik sosial dengan membawa pihak yang berkonflik bersama-sama untuk mencapai persetujuan. Gabungan juga dipanggil mediasi, yang lebih bersifat formal.

Pihak ketiga tidak dibenarkan memihak dalam strategi ini kerana bimbang keadaan menjadi lebih tidak terkawal. Di samping itu, keputusan yang dibuat dalam gabungan itu tidak mengikat.

5. tawar-menawar pengedaran

Perundingan distributif, juga dipanggil rundingan pengedaran, adalah strategi untuk menangani konflik sosial melalui perbincangan atau rundingan.

Hasil daripada keputusan rundingan distributif ialah pendekatan menang-kalah, iaitu ada pihak yang menang dan kalah. Ini bermakna keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak adalah kerugian kepada pihak yang lain.

Menggunakan strategi ini, pihak lawan akan melakukan yang terbaik untuk memenangi proses tawar-menawar dengan tujuan untuk mengalahkan pihak lain. Dengan kata lain, mereka yang menggunakan strategi ini mempunyai semangat bersaing dan sentiasa ingin menang.

6. Hidup bersama secara aman

Strategi penyelesaian konflik sosial, menurut Karibin, dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu atau merugikan antara satu sama lain. Pihak yang terlibat akan melaksanakan kewujudan bersama secara aman dengan melaksanakan pelbagai peraturan secara tegas, tepat dan bertanggungjawab.

Strategi ini dianggap cukup berkesan dalam menangani konflik sosial yang berlaku dalam kehidupan manusia. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan kehidupan sosial yang lebih tenang, selamat dan aman.

7. Pengantara

Pengantaraan ialah strategi penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga mesti neutral atau neutral dalam usaha ini, tetapi cuba membawa kedua-dua pihak bersama-sama dan mendamaikan.

Tugas utama orang tengah ialah menyelesaikan pertikaian secara aman. Pihak ketiga hanyalah penasihat dan tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan mengenai penyelesaian konflik.

Sebagai contoh, ketua RT yang menjadi pihak ketiga sebagai orang tengah dengan tujuan untuk mengurangkan pertelingkahan antara dua penduduk.

8. Matlamat hebat pihak Berikat

Terdapat satu cara yang dianggap sangat berkesan untuk menyelesaikan konflik, yang dipanggil matlamat penyatuan besar.

Sekutu boleh diertikan sebagai pihak yang bekerjasama antara satu sama lain untuk mencapai matlamat tertentu. Justeru, dengan usaha ini, pihak yang terlibat dalam konflik bersatu padu untuk merealisasikan kepentingan masyarakat luas.

9. Perundingan bersepadu (urus niaga)

Perundingan bersepadu atau juga dikenali sebagai rundingan bersepadu merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik sosial yang paling berkesan.

Dalam usaha ini, dua pihak yang berkonflik duduk bersama dan berbincang untuk mengetahui setiap pandangan dan pendapat mereka untuk mencari jalan tengah. Matlamat utama rundingan bersepadu adalah untuk mewujudkan perjanjian yang menguntungkan kedua-dua pihak.

Tawar-menawar ialah proses komunikasi dua hala. Oleh itu, tiada mana-mana pihak yang terlibat berasa dirugikan.

Setiap pihak mempunyai hak yang sama untuk memindahkan kepentingan dan matlamat masing-masing. Bukan itu sahaja, kedua-dua pihak juga menawarkan penyelesaian antara satu sama lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Cloud Hosting Indonesia