9 jenis nilai asas

Kuantiti ialah sesuatu yang boleh diukur dan mempunyai jumlah dan nilai unit. Berdasarkan unit, kuantiti asas adalah salah satu kuantiti. Kuantiti asas ialah kuantiti yang digunakan sebagai asas untuk menentukan kuantiti lain.

Di bawah adalah pelbagai nilai asas.

1. Panjang

Panjang dengan simbol l dan meter unit, yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang sesuatu objek. Pembaris, pita pengukur dan angkup adalah jenis alat pengukur.

Pakar telah menentukan bahawa meter ini adalah 1,650,763.73 kali panjang gelombang sinaran oren-merah. Pewarna ini mengeluarkan sebanyak 86 atom kripton dalam vakum.

Pada tahun 1983, meter ditakrifkan sebagai panjang laluan yang dilalui oleh cahaya dalam vakum dalam 1/299,792,458 saat.

2. Jisim

Jisim ialah jumlah jirim yang terkandung dalam objek dengan jisim satu kilogram (kg). Jisim kilogram ialah silinder logam yang diperbuat daripada platinum-iridium oleh Biro Timbang dan Sukat Antarabangsa di Paris.

Alat pengukur jisim ialah neraca lengan yang terdiri daripada tiga lengan, neraca kimia biasanya digunakan untuk mengukur jisim kecil, dan neraca elektronik atau digital.

3. Suhu

Suhu digunakan sebagai ukuran panas atau sejuk sesuatu objek. Suhu berguna untuk pelbagai tujuan seperti memasak atau mengukur bilik. Sifar mutlak ditakrifkan sebagai 0 Kelvin, jadi 1 Kelvin ditakrifkan sebagai 1/273.16 kali suhu air. Unit suhu Kelvin (K) ialah alat pengukur suhu seperti termometer.

4. Keamatan cahaya

Keamatan cahaya digunakan sebagai ukuran sama ada cahaya mengenai permukaan objek atau tidak. Unit yang digunakan dalam keamatan bercahaya ialah candela (cd) dengan instrumen keamatan bercahaya Meter lux Ataupun meter cahaya.

5. Arus elektrik yang kuat

Kekuatan arus ialah kuantiti asas yang biasanya digunakan untuk menentukan jumlah arus dari satu tempat ke tempat lain. Unit yang digunakan ialah ampere (A) dengan simbol “l” dan alat yang digunakan untuk mengukur ammeter.

6. Jumlah bahan

Jumlah jirim digunakan untuk mengira bilangan zarah dalam objek. Jumlah bahan dalam sistem SI diukur dalam unit molar (mol) dengan dimensi huruf “n”.

7. Masa

Masa digunakan untuk mengukur masa dan saat dalam sesuatu peristiwa. Unit kedua ialah (s) dengan dimensi “t”. Jam ini dikawal oleh pergerakan atom tertentu seperti cesium, di mana 1 saat sepadan dengan 9,192,631,770 tempoh getaran atom cesium. Gunakan jam randik untuk alat pengukur masa biasa.

8. Sudut satah

Sudut satah digunakan untuk mengira sudut bilik. Unit dalam sudut satah ialah darjah (⁰). Tetapi sebenarnya terdapat satu lagi unit yang digunakan untuk sudut satah iaitu radian.

Radian ialah sudut yang dibentuk oleh dua jejari bulatan di mana panjang lengkok yang bertentangan dengan sudut adalah sama dengan panjang jejari bulatan.. 1 radian = 360⁰/2π. Jadi 1 radian = 53.3248 = 53⁰ 19′ 29.43″.

9. Sudut bilik

Sudut ruang digunakan untuk mengukur jarak gelombang berdasarkan kuantiti tanpa dimensi. Unit sudut ruang ialah stradian (Sr), yang menerangkan nisbah antara kawasan dalam ruang dan jaraknya dari bucu.

Cloud Hosting Indonesia