9 halangan kepada komunikasi antara budaya

Hamid Moland mentakrifkan komunikasi antara budaya seperti berikut: Aliran manusia merentasi sempadan negaraDalam hal ini, Mowland mentafsir komunikasi antara budaya yang berlaku antara sekumpulan manusia yang berbeza budaya (interculturalism).

Manakala Sitram (1970) pula berpendapat bahawa komunikasi antara budaya ialah seni memahami dan memahami antara satu sama lain antara manusia yang mempunyai perbezaan budaya.

Komunikasi antara budaya secara umumnya boleh diertikan sebagai komunikasi antara dua orang yang mempunyai perbezaan. Intipati komunikasi antara budaya adalah untuk memudahkan dan memahami pelbagai bentuk perbezaan yang wujud antara manusia.

Komunikasi antara budaya juga mempunyai halangan, halangan komunikasi atau halangan komunikasi Cheney dan Martin (2004) menyatakan bahawa terdapat semua perkara yang menghalang komunikasi yang berkesan.

Untuk memudahkan pemahaman tentang halangan komunikasi silang budaya, mari kita gunakan contoh perbezaan adat antara negara, contohnya, mengangguk di Amerika Syarikat bermakna seseorang memahami atau bersetuju dengan sesuatu, manakala di Jepun ia faham. sekeliling, yang menyatakan penentangan terhadap sesuatu.

Matlamat memahami komunikasi antara budaya adalah untuk menghapuskan halangan komunikasi untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan. Untuk lebih memahami komunikasi antara budaya dan halangan komunikasinya, di sini kita akan membincangkan tentang halangan komunikasi antara budaya.

Komunikasi antara budaya dalam era moden

Sains dan teknologi yang masih berkembang menyumbang kepada perubahan sosial termasuk perubahan dalam komunikasi. Perkembangan teknologi maklumat pada zaman moden seperti hari ini malah telah menjadi keperluan asas sebagai medium komunikasi.

Penggunaan Internet sebagai medium komunikasi memainkan peranan yang besar dalam tabiat baru dalam komunikasi dan juga memberikan kemudahan komunikasi yang boleh merentasi jarak. Ini menjadikan komunikasi silang budaya lebih mudah.

Komunikasi antara budaya dalam era moden

Di bawah adalah bentuk dan model komunikasi yang biasa digunakan oleh ramai orang pada masa ini.

Komunikasi antarabangsa berlaku antara negara, secara amnya contoh komunikasi jenis ini ialah diplomasi antara dua negara yang berkaitan dengan situasi silang budaya dan antara kaum. Komunikasi antarabangsa memberi tumpuan kepada kepentingan dua atau lebih negara dalam isu politik, ekonomi dan pertahanan negara.

Namun, apabila dilihat melalui komunikasi silang budaya, komunikasi ini lebih berkaitan dengan realiti sosiologi dan antropologi.

Komunikasi antara kaum ialah komunikasi yang berlaku antara dua orang yang berlainan bangsa atau antara kumpulan yang mempunyai ciri biologi yang berbeza.

Komunikasi antara etnik ialah komunikasi yang berlaku antara dua orang atau kumpulan yang mempunyai etnik yang berbeza atau mempunyai latar belakang yang berbeza.

Halangan kepada komunikasi antara budaya

Walaupun kini terdapat teknologi internet yang memudahkan proses komunikasi, pastinya terdapat halangan komunikasi dalam proses ini. Terdapat dua halangan dalam komunikasi antara budaya, iaitu: Di atas garis air Dan di bawah garisan air.

Halangan yang berada di bawah paras air atau di bawah garisan air Ia lebih sukar untuk dilihat kerana ia lebih berkaitan dengan persepsi, norma, stereotaip, falsafah dan nilai. Manakala halangan-halangan yang merangkumi Di atas garis air atau di atas kawasan tadahan adalah faktor yang mudah dikenali kerana sifat fizikalnya.

Berikut merupakan halangan yang sering timbul dalam proses komunikasi antara budaya dan mudah dilihat.

Halangan fizikal biasanya dalam bentuk persekitaran, keperluan individu, kekangan masa, dan media fizikal.

Halangan budaya atau Penghalang budaya Ia biasanya dikaitkan dengan perbezaan etnik, agama dan sosial.

Halangan persepsi atau perseptif Ini kerana setiap orang mempunyai persepsi yang berbeza terhadap sesuatu perkara. Oleh itu, setiap budaya tertentu mempunyai corak persepsi yang berbeza antara satu sama lain.

Halangan jenis ini berkaitan dengan niat seseorang, sama ada orang itu gembira menerima maklumat atau tidak. Kekurangan motivasi untuk berkomunikasi mewujudkan halangan komunikasi silang budaya.

pengalaman atau percubaan Ia adalah halangan yang timbul kerana tiada siapa yang mempunyai pengalaman yang sama, jadi sukar untuk mempunyai persepsi yang sama tentang apa yang disampaikan.

halangan emosi atau halangan yang berkaitan dengan emosi seseorang, halangan komunikasi seperti perselisihan faham lebih berkemungkinan berlaku apabila seseorang itu tidak stabil dari segi emosi atau dalam mood yang tidak baik.

Halangan bahasa menjadi penghalang dalam komunikasi, ini sering berlaku dalam komunikasi antara budaya. Mempunyai pemahaman bahasa yang berbeza apabila berkomunikasi antara dua orang atau lebih boleh menyukarkan untuk memahami makna sesuatu perkataan dan maksud komunikasi.

Halangan bukan lisan ialah halangan yang tidak melibatkan bahasa atau perkataan, tetapi bahasa badan, gerak isyarat atau mimik muka. Sebagai contoh, apabila berkomunikasi secara langsung, seseorang menunjukkan ekspresi muka yang marah atau sedih, ini menimbulkan halangan semasa komunikasi.

Kehadiran aktiviti lain yang dijalankan semasa komunikasi boleh menghalang mesej yang dihantar daripada mencapai tahap maksimum. Sebagai contoh, di tengah-tengah mesyuarat pejabat, beberapa pekerja bercakap sendiri atau sibuk Telefon bimbitAkibatnya, ini menyebabkan maklumat dalam sesi tidak dapat dikumpul secara optimum.

Cloud Hosting Indonesia