Rujukan Bola

8 teori imigresen yang anda patut tahu

Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain sama ada di dalam negara atau luar negara dipanggil migrasi. Imigresen dibahagikan kepada jenis yang berbeza, termasuk imigresen kebangsaan dan imigresen antarabangsa. Di samping itu, pakar telah mencadangkan beberapa teori tentang migrasi. Beberapa teori tersebut adalah seperti berikut.

Todaro (2006) menerangkan migrasi sebagai fenomena ekonomi. Todaro juga berkata, migrasi berlaku disebabkan perbezaan pendapatan antara kawasan luar bandar dan bandar. Migran mempertimbangkan beberapa faktor sebelum berhijrah, seperti peluang untuk mencari pekerjaan. Ciri-ciri asas migrasi menurut Todaro adalah seperti berikut.

  • Pendatang berhijrah kerana pertimbangan rasional kapasiti dan kuasa ekonomi dan dikaitkan dengan kelebihan dan kekurangan selepas imigresen.
  • Membuat keputusan berdasarkan pertimbangan gaji sebenar yang dijangka di kawasan luar bandar dan bandar.
  • Perbandingan atau perbezaan gaji di luar bandar dan bandar yang berlaku dan juga wujudnya peluang pekerjaan mengikut jangkaan.
  • Pencapaian peluang pekerjaan yang lebih tinggi dan pantas di kawasan bandar adalah berkaitan dengan jumlah pekerjaan di bandar, sehingga berkadar songsang dengan kadar pengangguran di kawasan bandar.

2. Teori Arthur Lewis

Arthur Lewis menerangkan migrasi berdasarkan sektor ekonomi. Arthur membahagikan sektor pertanian kepada dua bahagian iaitu tradisional dan moden.

Sektor ekonomi tradisional terletak di perkampungan sara diri, iaitu tenaga buruh yang tidak mencukupi, manakala sektor moden terletak di kawasan bandar, iaitu buruh dari sektor sara diri bergerak perlahan dan bergilir-gilir.

Mengikut teori ini, berlaku proses perpindahan atau pemindahan tenaga buruh daripada sektor luar bandar kepada sektor moden atau bandar.

3. Everett S. Lee Migrasi

Everett S. Lee menjelaskan dalam buku Mantra 2015 beliau bahawa tahap migrasi dari wilayah membangun berlaku mengikut tahap kepelbagaian di rantau ini. Orang yang berhijrah tidak bergantung kepada tempoh atau secara kekal atau separuh kekal, hijrah juga bebas daripada sifatnya, sama ada secara paksa atau sukarela.

Everett S. Lee mendedahkan bahawa 3 faktor mempengaruhi penghijrahan, termasuk yang berikut.

Faktor positif ialah faktor yang boleh mendatangkan faedah selepas hijrah.

Berbeza dengan faktor positif, faktor negatif memberi kesan buruk atau tidak menepati jangkaan selepas berpindah ke tempat baharu. Migran cenderung untuk berhijrah lagi.

Ia tidak memberi kesan atau faedah yang positif, tetapi ia juga tidak memudaratkan. Ini dikenali sebagai faktor neutral.

Faktor individu ialah faktor yang berpunca daripada dalam diri individu dan bukannya pengaruh luaran.

Ejen kawasan sumber adalah penggerak di tempat kediaman sumber. Faktor-faktor ini boleh dalam bentuk tanah yang tidak sesuai, gaji yang tidak mencukupi, masa lapang antara menanam dan menuai, peluang pekerjaan yang sedikit, dan jenis pekerjaan yang tidak pelbagai.

Faktor destinasi adalah perkara yang menyebabkan penghijrahan dari destinasi. Ini boleh dalam bentuk gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih luas dan pelbagai peluang pekerjaan.

Beberapa cabaran akan dihadapi antara wilayah asal dan destinasi migrasi. Sebagai contoh, kita boleh merujuk kepada kenderaan, bentuk muka bumi dan jarak antara bandar atau kampung.

4. Teori Mitchell

Teori Mitchell (1961) mencadangkan bahawa terdapat dua faktor yang perlu diambil kira sebelum migrasi. Kedua-dua faktor ini adalah faktor regangan atau daya sentripetal dan pelakon memandu atau Daya sentrifugal

Faktor tarikan ialah sesuatu yang membuatkan seseorang itu mahu tinggal di tempatnya. Faktor tolakan ialah faktor yang mewujudkan keinginan untuk berpindah dari lokasi asal seseorang ke lokasi baharu. Faktor pendorong diwujudkan oleh beberapa faktor seperti gaji yang tidak seimbang, peluang pekerjaan, kemudahan pendidikan, dll.

5. Teori Cayley

Teori yang diutarakan oleh Keeley juga dikenali sebagai teori modal insan iaitu migrasi merupakan satu bentuk pelaburan oleh manusia. Migrasi adalah berkaitan dengan pengalaman, kemahiran dan pendidikan.

Inilah yang dinamakan modal insan untuk mempengaruhi manusia lain untuk berhijrah. Keeley berkata bahawa manusia akan mempertimbangkan faedah yang datang dengan berhijrah.

6. Teori Malthus

Teori migrasi yang dinyatakan oleh Malthus juga dikenali sebagai teori pengeluaran pertanian. Teori ini berkaitan dengan pertanian, iaitu sekiranya bilangan petani bertambah tetapi tanah pertanian tidak bertambah dan teknologi pertanian bertambah baik, apa yang berlaku ialah pengeluaran berkurangan.

Apabila kos pengeluaran meningkat, ia membawa kepada gaji yang lebih rendah untuk pekerja. Jika ini berlaku, penduduk akan cenderung untuk berhijrah ke tempat baharu.

Malthus juga menganggap imigresen berkaitan dengan masalah penduduk. Teori ini menjelaskan bahawa apabila letupan penduduk berlaku, terdapat banyak tenaga kerja.

Maka bekalan buruh akan bertambah. Tetapi satu lagi perkara yang akan berlaku ialah penurunan gaji, yang akan menambah beban hidup. Ini menyebabkan orang ramai menangguhkan perkahwinan mereka.

7. Teori EG Ravenstein

Memetik Sunarto (1985), Ravenstein menjelaskan bahawa orang yang berhijrah pasti mempunyai sebab dan faktor yang berbeza. Beberapa sebab ini adalah seperti berikut.

  • Jarak migrasi yang terlalu jauh tidak begitu menarik bagi pendatang. Kemudian, semakin jauh, semakin sedikit penghijrahan yang berlaku.
  • Jika migrasi dilakukan dengan betul, maklum balas yang baik akan diperolehi.
  • Perbezaan keadaan luar bandar dan bandar akan meningkatkan permintaan terhadap imigresen.
  • Teknologi yang lebih maju juga menyebabkan penghijrahan ke suatu tempat.
  • Faktor ekonomi yang lebih baik di sesebuah wilayah

Menurut Jones, penghijrahan adalah sebahagian daripada proses kehidupan yang lebih moden. Tempat yang dianggap lebih moden menarik minat penduduk untuk berhijrah. Ini berkaitan dengan kemudahan pengangkutan, pendidikan dan komunikasi yang lebih baik dan lebih maju.

Cloud Hosting Indonesia