8 Kesan Interaksi Angkasa

Setiap hidupan yang hidup di muka bumi ini pasti memerlukan ruang untuk terus hidup. Setiap ruang di permukaan bumi mempunyai ciri-ciri yang berbeza antara satu kawasan dengan kawasan yang lain.

Tidak ada bilik tunggal yang dapat memenuhi semua keperluannya tanpa bantuan ruang lain. Perbezaan ciri antara ruang ini menyebabkan interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lain.

Dalam ilmu geografi, ruang ditakrifkan sebagai wadah segala aktiviti yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Interaksi antara ruang adalah kaedah mengurus ruang sedia ada berdasarkan potensi dan masalahnya dan hubungan antara ruang dan ruang sekeliling.

Interaksi antara ruang boleh dalam bentuk memindahkan orang, barangan dan maklumat dari satu kawasan ke kawasan lain. Konsep antara ruang dan interaksi antara ruang mempengaruhi aspek kehidupan manusia yang merangkumi aspek ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

Perbezaan potensi dan sumber sesebuah wilayah merupakan salah satu sebab berlakunya interaksi antara ruang. Dengan perbezaan ini, setiap wilayah akan menyedari bahawa terdapat keperluan untuk berinteraksi untuk menyokong keperluan hidup yang berbeza.

Kesan interaksi yang berbeza antara ruang

  • Pembangunan pusat aktiviti sosial

Umumnya, di bandar-bandar besar, sering berlaku interaksi antara ruang, yang menyebabkan penumpuan aktiviti sosial.

Ini kerana terdapat banyak trafik orang, barangan dan perkhidmatan di bandar. Inilah yang mendorong pembangunan kawasan bandar dan menjadikan bandar menjadi pusat pertumbuhan pesat.

Melalui kawasan bandar, pertumbuhan akan berkembang dan berlaku secara berkala dan boleh merebak ke semua titik kawasan yang boleh diakses yang terdekat.

  • Menukarkan tanah pertanian kepada kediaman

Perubahan dalam penggunaan tanah disebabkan oleh interaksi antara ruang, yang semakin meningkat dengan pesat pada zaman moden seperti hari ini. Ini kerana pelbagai aktiviti penduduk terus meningkat dan akhirnya memerlukan tanah untuk menampung aktiviti tersebut.

Perubahan guna tanah yang tidak terkawal daripada pertanian kepada bukan pertanian akan memberi kesan negatif kepada alam sekitar.

Keseimbangan alam terganggu dan boleh menyebabkan bencana alam yang juga boleh membahayakan kewujudan manusia.

  • Membuka perniagaan yang berbeza yang mula mempelbagaikan

Kawasan destinasi yang menjadi pusat pergerakan penduduk akan menjadi penduduk yang mempunyai pelbagai jenis pekerjaan. Bilangan perniagaan yang berkembang dalam pelbagai cara bermula dengan peningkatan keperluan barangan dan perkhidmatan mengikut permintaan masyarakat.

Perniagaan yang dahulunya hanya tertumpu kepada sumber asli khususnya pertanian kini bertukar menjadi perniagaan lain selaras dengan keperluan yang perlu dipenuhi.

Orang ramai akan sibuk bekerja di pejabat pentadbiran dan pengurusan untuk memberi peluang pekerjaan seperti pembantu rumah. Oleh itu, interaksi antara ruang boleh memberi peluang untuk penciptaan pekerjaan.

  • Kemudahan dan infrastruktur awam semakin berkembang

Interaksi antara ruang mempunyai kesan positif dengan pembangunan pelbagai kemudahan dan infrastruktur awam. Pembangunan pelbagai kemudahan dan prasarana akan meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan interspatial itu sendiri.

Berlakunya pergerakan antara angkasa lepas seperti manusia, barangan dan pelbagai maklumat memerlukan kemudahan dan prasarana yang perlu dibina dan disediakan oleh kerajaan bagi menyokong segala aktiviti.

Pengangkutan, kemudahan awam, pusat komersial, akses kepada kesihatan, sekolah, dsb. akan terus berkembang dan berkembang untuk menyokong semua aktiviti interaksi antara ruang ini.

  • Perubahan komposisi penduduk kepada pelbagai etnik

Penduduk dari latar belakang yang berbeza bertemu di kawasan yang menjadi pusat pergerakan interspatial. Akibatnya, komposisi penduduk akan berubah daripada populasi yang agak seragam kepada yang mempunyai latar belakang yang lebih pelbagai.

Pergerakan spatial membawa masuk orang dari etnik lain dari luar negara yang kemudian bekerja dan tinggal di sana untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan pelbagai etnik.

Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain akan disertai dengan interaksi sosial yang saling mempengaruhi norma dan nilai setiap individu atau kumpulan sosial yang berbeza.

Perubahan sosial dan budaya pada masa ini bukan sahaja disebabkan oleh perpindahan penduduk, tetapi juga kerana terdapat aliran maklumat dari satu wilayah ke wilayah lain, walaupun jaraknya sangat jauh. Sebagai contoh, perubahan sosial boleh berlaku kerana peniruan budaya yang mereka tonton di TV atau YouTube.

  • Meningkatkan aktiviti pelancongan

Indonesia yang berkongsi keindahan alam semula jadi yang terbentang dari Sabang hingga Marauke boleh menjadi kelebihan bagi masyarakat Indonesia.

Keindahan alam semula jadi ini mampu mewujudkan pelbagai tarikan pelancong yang menarik pelancong dalam dan luar negara untuk berkunjung bagi mewujudkan peluang pekerjaan dan juga menjadi acara promosi produk Indonesia.

Selain memudahkan masyarakat umum mendapatkan barangan yang tidak dihasilkan di Indonesia, interaksi antara ruang juga boleh memberi kesan yang sangat negatif.

Jumlah produk import yang beredar di Indonesia menyebabkan kehilangan produk dalam negeri kerana orang ramai memilih untuk menggunakan barangan import.

Pasaran produk Indonesia akan hilang kerana tidak dapat bersaing dengan produk luar, sehingga banyak perniagaan di Indonesia terancam dan terpaksa keluar dari perniagaan.

Cloud Hosting Indonesia