Rujukan Bola

8 jenis norma dalam masyarakat

Dalam hidup bermasyarakat, kita hendaklah sentiasa berusaha mengelakkan perpecahan dan konflik. Dengan norma yang diterapkan dalam persekitaran, semua orang akan sedar tentang had apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.

Pelbagai norma yang diterapkan dan tertanam dalam kehidupan manusia boleh berbentuk peraturan bertulis atau tidak bertulis yang mesti dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni.

Norma ialah peraturan atau peraturan yang berlaku pada masyarakat tertentu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan mengandungi perintah, larangan dan sanksi yang dikenakan hukuman jika terbukti pelanggaran, manakala larangan adalah perkara yang tidak boleh dilakukan. .

Norma juga dikenali sebagai peraturan untuk mengatur setiap tindakan manusia dan menjadi garis panduan yang digunakan sebagai piawai bagi tindakan manusia untuk membezakan antara hak dan batil, serta sebagai salah satu penjelasan lanjut tentang nilai dalam masyarakat.

Jenis norma dalam masyarakat

Di Indonesia, terdapat enam agama berbeza yang hidup bersama, seperti Islam, Kristian Protestan, Kristian Katolik, Hindu, Buddha dan Konfusianisme.

Norma agama adalah aturan yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan oleh orang yang berpegang teguh pada ajarannya, karena norma ini mengandung petunjuk yang harus dilakukan sesuai dengan segala ilmu dan pedoman penganut agama tersebut, serta larangan seseorang untuk menjadi Jangan buat sesuatu yang patut dielakkan.

Contoh norma agama ialah dalam Islam dilarang memakan makanan yang mengandungi daging babi, manakala agama lain mempunyai larangan yang berbeza berdasarkan ajaran agama masing-masing.

Norma akhlak ialah peraturan sosial yang bersumberkan hati nurani manusia, yang dihayati dan dirasai setiap hari serta menjadikan seseorang terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk.

Norma, ini adalah tujuan mengatur tindakan dan tingkah laku seseorang, orang yang melanggar norma ini diberi sanksi berupa rasa bersalah, penyesalan, bahkan dapat ditolak dalam masyarakat.

Contoh norma akhlak ialah pelajar yang tahu menipu itu salah, jadi dia lebih suka belajar daripada menipu rakan sekelasnya.

Jika dia ditangkap menipu, pelajar itu boleh dilarang daripada guru. Terdapat banyak contoh yang menjelaskan pelbagai jenayah moral seperti zina, gangguan seksual dan lain-lain lagi.

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai suku, budaya dan adat resam yang berbeza. Norma kesantunan berlaku untuk melindungi dan menghormati antara satu sama lain dalam kehidupan, seperti menerima diri sendiri oleh masyarakat, menghormati orang tua, memahami sifat dan akhlak bermasyarakat, dan dapat bergaul dengan baik tanpa melakukan kesalahan.

Contohnya menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil adik-beradik yang lebih tua, tidak membuang ludah di tempat awam, pelajar bersopan santun kepada guru yang mengajar, dsb.

Norma adat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang untuk menjadi kebiasaan, dalam keadaan tertentu, jika tidak mengikuti norma kebiasaan, seseorang dapat dianggap aneh, sehingga norma ini menjadi ciri khas.

Sebagai contoh, pulang ke rumah sebelum cuti, berkumpul dengan keluarga pada Krismas, mengadakan perayaan untuk anak-anak yang baru lahir, mendoakan roh arwah dan banyak lagi.

Norma undang-undang ialah peraturan yang diwujudkan oleh institusi yang bertanggungjawab seperti kerajaan dan ditubuhkan dalam bentuk undang-undang serta mempunyai sifat paksaan untuk melindungi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Norma undang-undang berfungsi untuk memastikan keadilan untuk semua dan boleh mewujudkan kehidupan sosial yang teratur, selamat, harmoni dan aman. Sekiranya melanggar peraturan, mereka boleh dihukum mengikut peraturan dan dikenakan hukuman berat seperti membayar denda atau penjara.

Sebagai contoh, di Indonesia, peraturan undang-undang yang ada adalah berdasarkan perlembagaan 1945, jadi jika anda melakukan jenayah seperti mencuri atau tidak membayar cukai, anda akan dihukum mengikut undang-undang sedia ada.

Penggunaan adalah cara melakukan sesuatu dalam perhubungan antara manusia dalam masyarakat, norma sosial ini mempunyai daya ikat yang lemah kerana sekatan hanya ejekan. Contohnya, ada orang yang sendawa selepas makan atau makan sambil bercakap dan dimarahi orang sekeliling dengan pandangan yang menghina.

Cerita rakyat ialah kebiasaan kelompok dalam tingkah laku sehari-hari masyarakat yang pelanggarannya hanya menimbulkan beberapa masalah, tetapi mempunyai daya pengikat yang lebih kuat kerana ia merupakan undang-undang yang berulang kali dikuatkuasakan.

Sebagai contoh, kita sebagai manusia hendaklah sentiasa menghormati orang yang lebih tua daripada kita, memandu di kiri jalan, makan dengan sudu dan garfu dan bersalaman.

Mores ialah tabiat moral tentang betul atau salah tingkah laku tertentu yang secara beransur-ansur berkembang melalui tabiat dalam masyarakat.

Khutbah boleh dalam bentuk larangan (pantang larang) yang jika dilanggar, dihukum atau dihukum mengikut peraturan yang disepakati dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai nilai standard bagi orang di persekitaran.

Sebagai contoh, kita boleh menunjukkan larangan zina atau hubungan terlarang, yang jika berlaku pelanggaran boleh didakwa mengikut undang-undang yang berkuat kuasa di rantau ini.

Cloud Hosting Indonesia