Rujukan Bola

8 fungsi institusi sosial dalam masyarakat

Pada zaman moden seperti hari ini, pelbagai aspek globalisasi dalam kehidupan terus berkembang sehingga peraturan dan norma sosial masyarakat turut berubah.

Institusi sosial menjadi salah satu elemen penting dalam proses sosial dan interaksi kawalan sosial dalam masyarakat. Kerana tanpa undang-undang yang mengikatnya, tidak mungkin manusia dapat membiasakan diri dengan corak kehidupan yang teratur, contohnya terdapat langkah-langkah untuk mengawal kritikan dalam rangkaian sosial, maka peranan institusi sosial sangat penting.

Institusi sosial ialah sistem tingkah laku dalam perhubungan yang tertumpu kepada aktiviti untuk memenuhi keperluan khusus yang berbeza yang berkaitan dengan masyarakat sosial dan terdapat interaksi bersama antara pelbagai aspek kehidupan bersama.

Oleh itu, institusi sosial sering dikaitkan dengan keperluan sosial di mana terdapat satu set peraturan untuk mengurus dan mengawal tingkah laku dan hubungan sosial dalam kehidupan sosial.

Institusi sosial berasal daripada bahasa Inggeris, bermaksud institusi yang diterjemahkan dengan pelbagai istilah, seperti institusi sosial, bangunan sosial dan institusi sosial. Dengan kata lain, institusi sosial adalah satu set norma yang berkaitan dengan memenuhi keperluan asas, kebimbangan dan kepentingan awam untuk masyarakat.

Tugas institusi sosial

Fungsi dalam proses institusi sosial ialah menjaga keutuhan masyarakat yang dikenali sebagai integriti sosial. Kejujuran sosial tentunya mementingkan pelbagai usaha untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang terus berlaku dan amat sukar untuk dielakkan.

Sebagai contoh, orang yang tinggal di kawasan imigresen, di mana sebagai pendatang sering mengalami diskriminasi kerana perbezaan personaliti, gaya bahasa dan isu-isu lain, sehingga institusi sosial menyediakan peruntukan untuk mencegah jenayah.

Peranan institusi sosial dalam subjek kajian sosiologi ialah kawalan sosial terhadap pelbagai bentuk tindakan sosial yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam kehidupan seharian. Tindakan ini didorong oleh cita-cita perasaan dan nilai sosial dalam kehidupan, yang biasanya berlaku kerana perbezaan pandangan orang.

Sebagai contoh, tindakan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjalankan pelbagai aktiviti di Internet yang memerlukan kawalan sosial bagi mengelakkan segala bentuk penghinaan dan penghinaan terhadap tokoh politik, agama dan sebagainya, agar tidak memburukkan lagi keadaan sedia ada. keadaan.

Ciri-ciri institusi sosial yang menjadi matlamat utama banyak orang ialah kawalan sosial, kerana tanpa wujudnya ciri-ciri kawalan sosial yang baik terhadap masyarakat, akan berlaku perpecahan atau perpecahan dalam masyarakat.

Institusi sosial adalah sebahagian daripada norma sebagai manifestasi tindakan manusia dalam masyarakat, yang berkisar pada hubungan sehari-hari mereka dalam masyarakat, misalnya, ketakutan bahawa seseorang akan melakukan perbuatan rasuah dalam dana bantuan adalah sebab mengapa hukuman mati diterima.

Institusi sosial memberi panduan kepada semua anggota masyarakat. Keadaan ini selaras dengan pandangan bahawa masyarakat tidak akan dapat mewujudkan keamanan di persekitarannya dalam aktiviti harian tanpa sebarang arahan.

Contoh perkara ini boleh dilihat dalam organisasi sosial, di mana diharapkan presiden umum dan calon presiden umum tidak akan campur tangan dalam organisasi politik, kerana dikhuatiri tidak akan menumpukan perhatian kepada kerja dan berkelakuan secara nepotistik.

Globalisasi dalam kehidupan hari ini tidak dapat dielakkan oleh sesiapa sahaja dan di mana-mana sahaja, kerana dengan tahap globalisasi yang tinggi pada masa ini, manusia akan mengalami perubahan yang ketara dalam budaya dan tingkah laku. Oleh itu, dengan wujudnya institusi sosial, adalah sangat penting untuk membezakan antara yang baik dan buruk.

Sebagai contoh, terdapat andaian bahawa penggunaan bahasa daerah kuno dan pemikiran ini adalah satu kesilapan besar. Bahasa daerah merupakan sebahagian daripada unsur budaya yang harus dipelihara oleh masyarakat dan harus digunakan dalam aktiviti seharian.

Kewajipan institusi sosial adalah untuk memastikan ketenteraman sosial dalam masyarakat, yang terhasil daripada serangkaian nilai, peraturan dan norma sosial yang dijalankan oleh orang yang berbeza.

Sebagai contoh, dalam proses mewujudkan undang-undang dan kewajipan masyarakat untuk mencapai persetujuan bersama dalam politik Indonesia dalam mewajibkan rakyatnya membayar cukai, matlamatnya adalah untuk mewujudkan ketenteraman sosial dan meminimumkan ketidaksamaan pembangunan.

Berfungsinya institusi sosial dalam keluarga dapat memberikan pergaulan yang baik, maka atas dasar ini ditetapkan peraturan-peraturan yang mengikat dan mengatur dalam kehidupan sosial, sehingga institusi sosial penting dalam setiap keluarga.

Faedah institusi sosial dalam keluarga dilihat apabila wujudnya dasar bapa sebagai ketua keluarga dalam mengatur ahlinya makan semeja bagi mewujudkan pergantungan dan kasih sayang yang kuat antara satu sama lain.

  • Memantau tindakan sosial dan mengekalkan keselamatan komuniti

Tugas institusi sosial pertama ialah membimbing masyarakat dalam melaksanakan sistem pemantauan tingkah laku anggota masyarakat. Justeru, ia dapat mengekalkan perpaduan dan keutuhan masyarakat daripada pelbagai ancaman perpecahan agar kehidupan menjadi aman, kukuh dan kukuh.

Dalam kehidupan bermasyarakat, institusi sosial sangat pelbagai dan terus berkembang mengikut dinamik perkembangan masyarakatnya seperti dalam bidang kekeluargaan, pendidikan, ekonomi, dasar sosial dan agama.

Cloud Hosting Indonesia