Rujukan Bola

8 ciri masyarakat luar bandar dan bandar

Kehidupan sosial di kampung dan bandar tidak dapat dipisahkan daripada interaksi sosial. Kewujudan interaksi sosial dapat dilihat dalam kepelbagaian yang berbeza antara satu sama lain.

Kepelbagaian yang ditunjukkan ialah perbezaan ciri-ciri masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat luar bandar dan bandar. Sebelum mengetahui perbezaan ciri, adakah anda tahu maksud masyarakat luar bandar dan masyarakat bandar?

Masyarakat luar bandar ialah masyarakat yang tinggal di kampung, mempunyai sifat tradisional dan tenggelam dalam adat resam nenek moyang mereka. Masyarakat bandar ialah masyarakat yang menduduki bandar, bangunan tinggi dan transformasi pemodenan.

Kali ini ada macam-macam maklumat tentang ciri-ciri masyarakat luar bandar dan bandar yang pastinya berbeza antara satu sama lain. Baca maklumat dengan teliti kali ini.

Ciri-ciri masyarakat kampung

Inilah ciri-ciri masyarakat luar bandar yang perlu diiktiraf antaranya adalah seperti berikut:

Secara mudahnya, masyarakat luar bandar tidak boleh menjauhi aktiviti berkaitan alam semula jadi. Ia sentiasa berkaitan dengan alam sekitar.

Sudah menjadi kenyataan bahawa masyarakat luar bandar menggunakan keadaan semula jadi secara optimum untuk menjalankan kehidupan seharian mereka, sama ada untuk menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Tahukah anda aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat kampung adalah berkaitan dengan alam semula jadi?

Dengan mengetahui mata pencarian majoriti penduduk kampung dapat merasai aktiviti yang berkaitan dengan alam semula jadi. Kebanyakan penduduk kampung bekerja dalam bidang pertanian.

Selain itu, masyarakat luar bandar lazimnya menggunakan tanaman yang ditanam seperti ubi kayu untuk dijadikan makanan.

  • Hubungan kekeluargaan yang rapat

Masyarakat luar bandar terkenal dengan pertalian kekeluargaan yang rapat, persaudaraan di sini bukan sahaja untuk satu keturunan tetapi juga kepada jiran sekeliling.

Dalam masyarakat luar bandar, terdapat banyak contoh persaudaraan yang erat, yang tentunya dapat dilihat dalam keadaan sekeliling.

Namun terdapat contoh yang menarik iaitu masyarakat kampung. Penduduk daerah Tapanoli Tengah (Mula Aul) gemar berganding bahu apabila menyedari jiran mereka dalam kesusahan.

Malah, jika ada jiran yang melangsungkan perkahwinan, masyarakat sekeliling akan membantu secara fizikal. Dapat dilihat bahawa masyarakat kampung mempunyai semangat simpati dan empati.

  • Tebal dari kastam

Masyarakat luar bandar tidak boleh dipisahkan daripada adat resam popular. Masyarakat luar bandar bukan sahaja amat menyedari adat resam, agama dan budaya.

Malah, terdapat segelintir penduduk yang masih berusaha mengekalkan adat resam setempat. Maka jangan lupa apa yang diceritakan dari nenek moyang.

Contoh adat yang terkenal ialah Sisingaan dari Jawa Barat. Sisingan masih dilindungi dengan baik oleh masyarakat kampung. Ritual ini menyediakan boneka singa dalam saiz 2-4 keping dan pemain menari dengan baik.

Masyarakat luar bandar cenderung menerima perkara baharu dalam sektor yang berbeza. Keadaan ini menyukarkan kemajuan di kampung, walaupun keadaan kampung itu masih tebal dengan budaya dan adat resam yang mengaturnya.

Ciri-ciri masyarakat bandar

Ini adalah ciri-ciri masyarakat bandar yang harus diiktiraf, termasuk yang berikut:

Orang bandar mempunyai semangat individualisme yang sangat tinggi. Kebanyakan penduduk di kawasan bandar tidak mengambil berat apa-apa yang berlaku di sekeliling mereka.

Malah, masalah individualisme memberi kesan negatif dan positif. Kesan positifnya ialah setiap orang hanya perlu bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku kepadanya. Namun, kesan negatifnya ialah adat popular semakin berkurangan.

Adalah menjadi fakta umum bahawa penduduk di kawasan bandar mempunyai interaksi sosial yang terhad. Sememangnya tidak hairan lagi masyarakat bandar tidak mengenali jiran di sekeliling mereka.

Bukan itu sahaja, ada kalanya di bandar terjumpa orang yang berprestij atau sukar untuk bertegur sapa. Inilah ciri-ciri masyarakat bandar.

Penduduk kota menuntut lebih banyak masa, supaya jika ada pembangunan, masyarakat kota harus fleksibel mengikutinya. Malah, masyarakat bandar ini sepatutnya boleh menggunakan teknologi, sekurang-kurangnya tidak ada yang gagap tentang teknologi.

Malah, teknologi memudahkan segalanya. Justeru, masyarakat bandar banyak belajar tentang teknologi untuk perniagaan masing-masing. Tidak hairanlah ramai masyarakat bandar menjadikan teknologi sebagai sebahagian daripada kehidupan.

Bukan sahaja untuk bekerja, ramai orang bandar menggunakan teknologi untuk berehat, mencari maklumat dan memenuhi keperluan harian mereka.

  • futuristik

Tidak hairanlah, ramai masyarakat bandar berfikiran ke hadapan. Malah, terdapat lebih banyak komuniti bandar fikiran terbuka Dalam berfikir kerana mengikut pendidikan mereka berkuasa.

Malah, hala tuju pemikiran masyarakat bandar amat baik untuk masa hadapan mahupun masa kini.

Pemikiran bandar yang berorientasikan masa depan boleh mewujudkan persekitaran yang lebih baik, orang ramai lebih bersemangat untuk bekerja, membangunkan kemahiran dan menambah baik pekerjaan yang dicipta.

Ringkasnya, kunci kejayaan masyarakat bandar adalah jika mereka berfikiran ke hadapan dan menggunakan hala tuju itu secara konsisten.

Komuniti bandar lebih mudah mengakses apa sahaja, ini disebabkan kemudahan dan infrastruktur yang lengkap. Pembangunan diagihkan sama rata di bandar.

Dengan syarat ini, masyarakat bandar tidak pernah ketinggalan. Anda boleh menggunakan kemudahan yang disediakan di kawasan bandar dengan mudah.

Inilah ciri-ciri masyarakat luar bandar dan bandar. Walaupun setiap orang mempunyai ciri yang berbeza, setiap orang mesti memahami keadaan sekelilingnya.

Cloud Hosting Indonesia