Rujukan Bola

8 bentuk tingkah laku devian yang penting untuk dipelajari

Dalam kehidupan seharian, terdapat banyak peraturan dan norma dalam masyarakat yang mesti dipatuhi untuk mengekalkan keamanan dan ketenteraman bersama. Namun, norma dan peraturan ini tidak selalu dipatuhi, selalunya ramai yang bertindak di luar norma, yang menyebabkan kebisingan dan kemudaratan kepada pihak, dan dilihat di mana-mana, yang juga dikenali sebagai tingkah laku menyimpang.

Tingkah laku devian sering dikaitkan dengan perbuatan, amalan, atau corak tingkah laku yang tidak menepati norma atau peraturan sedia ada dalam masyarakat. Fenomena tingkah laku devian adalah tingkah laku devian yang dikenali sebagai penyelewengan sosial di mana orang yang melanggar norma sering menyedari tindakan mereka tetapi masih melakukannya kerana motif.

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpangan sosial adalah tingkah laku, tindakan atau reaksi individu terhadap kelompok atau lingkungan sosial yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Bentuk tingkah laku devian mempunyai bentuk yang berbeza yang boleh dibezakan mengikut sifat, bilangan pelaku, dll.

Bentuk tingkah laku menyimpang

  • Bentuk individu tingkah laku menyimpang

Tingkah laku devian ini dilakukan secara individu oleh orang yang bersikap acuh tak acuh, memandang rendah, mengabaikan dan menolak norma dalam masyarakat serta mengalami gangguan mental yang tidak dapat mengawal diri.

Contoh tingkah laku devian jenis ini ialah: anak yang menderhaka kepada ibu bapa, orang yang tidak bermoral, pegawai/pekerja yang melakukan jenayah rasuah kewangan, penggunaan dadah haram, mabuk, penipuan, dsb.

Berdasarkan saiz penyelewengan, jenis tingkah laku devian boleh dibahagikan kepada degil, derhaka, delinkuen, jenayah dan munafik.

  • Bentuk tingkah laku devian dalam kumpulan

Bentuk penyelewengan ini diamalkan oleh sekumpulan individu yang berdegil enggan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat, di mana kumpulan tersebut mempunyai norma kawal selianya sendiri yang bercanggah dengan norma masyarakat yang lebih luas.

Contoh penyelewengan tingkah laku ini ialah samseng dan samseng, geng pencuri, gerakan pemisah, pergaduhan geng pelajar, rompakan, rusuhan kumpulan, aktiviti pengedaran dadah, pelacuran dan sebagainya.

  • Bentuk campuran tingkah laku menyimpang

Tingkah laku devian jenis ini merupakan gabungan antara tingkah laku devian individu dan tingkah laku devian kumpulan yang pada mulanya dilakukan oleh remaja yang kurang kemampuan ekonomi atau mempunyai masalah dalam keluarga, tetapi secara umumnya ingin hidup seperti remaja.

Rakyat daripada golongan ekonomi rendah tidak boleh hidup seperti golongan atasan kerana mereka perlu bekerja keras untuk memenuhi keperluan asas mereka.

Memandangkan jangkaan mereka terhadap gaya hidup melebihi kemampuan, akhirnya remaja tersebut bertemu dan membentuk kumpulan atau kumpulan kanak-kanak durjana yang mengalami nasib yang sama seolah-olah dibiarkan tumbuh liar.boleh menjadi kumpulan penjenayah.

  • Bentuk tingkah laku menyimpang awal

Penyimpangan primer ialah penyimpangan yang dilakukan sekali sahaja oleh seseorang dan tidak dilakukan secara berterusan, yang masih boleh diterima dan diterima dalam masyarakat kerana perbuatan menyimpang itu biasanya tidak teruk.

Bentuk penyelewengan sosial ini hanyalah penyelewengan sementara, tidak cenderung berulang dan tidak mengawal sepenuhnya kehidupan seseorang.

Contohnya, seorang pelajar yang lewat ke sekolah kerana tertinggal bas, seorang ahli perniagaan yang tidak dapat membayar cukai tempatan kerana barangnya kosong, dan seorang pekerja yang tidak datang bekerja kerana sakit.

  • Bentuk tingkah laku devian sekunder

Sisihan sekunder ialah tingkah laku devian yang berterusan yang sering memudaratkan orang lain dan menyebabkan orang ramai melihat dan mengingati tingkah laku individu yang terlibat di dalamnya.

Pelaku akan dipulaukan atau disisihkan daripada kehidupan awam, kerana orang ramai sangat tidak selesa dengan kehadiran orang sebegitu di persekitaran mereka.

Contoh tingkah laku devian sekunder ini ialah bergaduh, mencuri, berhenti sekolah/kerja, bergaduh sesama sendiri, mabuk dan menggunakan dadah, pelacuran, berjudi, dsb.

  • Bentuk tingkah laku devian situasi

Penyimpangan situasi adalah sejenis penyelewengan yang disebabkan oleh pengaruh sosial di luar individu dan paksaan pengaruh sosial yang mendorongnya melakukan penyelewengan sosial. Contoh tingkah laku devian jenis ini ialah kecurian akibat kecemasan ekonomi.

Keadaan ekonomi yang semakin meruncing mendorong seseorang melakukan kecurian walaupun dia sangat memerlukan wang yang banyak untuk memenuhi keperluannya.

  • Bentuk tingkah laku menyimpang sistemik

Sisihan sistemik ialah satu bentuk penyelewengan yang tersusun dan melibatkan organisasi sosial tertentu dalam situasi sosial, peranan, nilai, norma dan etika tertentu yang berbeza daripada situasi secara keseluruhan. Contohnya, sindiket pengedaran dadah antarabangsa oleh sindiket besar.

  • Bentuk tingkah laku devian seksual

Bentuk tingkah laku ini digunakan untuk mendapatkan kepuasan melalui penyelewengan seksual, di mana keperluan seksual dipenuhi dengan cara yang tidak wajar.

Tingkah laku ini juga dikenali sebagai parafilia, yang boleh disebabkan oleh gangguan mental, pengalaman zaman kanak-kanak, persatuan, faktor genetik, dan penyalahgunaan dadah dan alkohol.

Contoh tingkah laku devian jenis ini ialah homoseksual, yang dicirikan dengan menyayangi jantina yang sama, yang tidak begitu biasa dalam kehidupan seharian dan melanggar fitrah manusia dalam kedua-dua lelaki dan wanita.

Cloud Hosting Indonesia