7 objektif kawalan sosial dan penjelasannya

Jenis orang yang berbeza dengan pemikiran yang berbeza boleh membawa kepada perbezaan, pergaduhan dan konflik lain. Oleh itu, perlu ada cara atau usaha untuk mengawal dan mendisiplinkan anggota masyarakat. Kaedah ini dipanggil kawalan sosial. Apakah kawalan sosial?

Menurut ahli sosiologi Peter L. Berger, kawalan sosial adalah satu cara untuk mendisiplinkan atau mengawal anggota masyarakat apabila mereka ingkar. Bruce J. Cohen, juga seorang ahli sosiologi, berkata bahawa kawalan sosial berguna untuk menggalakkan orang dalam masyarakat untuk berkelakuan harmoni. Juga, Robert M.

Pada asasnya, kawalan sosial dilakukan sedemikian rupa agar semua anggota masyarakat dapat bertindak secara harmoni dengan mematuhi nilai dan norma yang ada.

Kawalan sosial terbahagi kepada dua ciri: kawalan sosial pencegahan dan penindasan. Kawalan sosial pencegahan dijalankan sebelum penyelewengan berlaku. Langkah-langkah kawalan sosial pencegahan biasanya dilaksanakan melalui sosialisasi, kaunseling dan kaunseling untuk mengelakkan penyelewengan.

Manakala, kawalan sosial yang menindas dijalankan selepas penyelewengan berlaku. Peringkat ini boleh berbentuk hukuman, nasihat dan kaunseling selepas penyelewengan supaya tidak berulang lagi.

Tujuan kawalan sosial

Jika orang ramai mengetahui tujuan usaha ini, mereka akan sedar tentang kawalan sosial. Agar kawalan sosial dapat diterapkan dengan betul dalam kehidupan sosial, adalah penting untuk mengetahui tujuannya. Jadi apakah tujuan kawalan sosial?

  • Meminimumkan amalan penyelewengan sosial

Matlamat pertama kawalan sosial adalah untuk mengurangkan atau meminimumkan tingkah laku sosial yang menyimpang. Ini boleh dilakukan dengan menerapkan nilai dan norma dalam masyarakat. Contoh-contoh induksi nilai dan norma ini boleh dimulakan dari persekitaran keluarga.

Jika kanak-kanak belajar tentang nilai dan norma yang baik dan betul, dia akan berkelakuan baik dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, jika tiada penerapan nilai dan norma sejak kecil, kanak-kanak itu mungkin membesar dengan tingkah laku devian.

  • Mewujudkan keamanan dalam masyarakat

Matlamat kawalan sosial yang satu ini boleh dicapai sekiranya perbuatan atau tingkah laku menyimpang itu dikurangkan. Mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan sosial adalah salah satu matlamat penting kawalan sosial.

Selain keamanan dalam kehidupan, mewujudkan keharmonian dalam hidup bersama juga merupakan matlamat kawalan sosial.

Kehidupan sosial yang aman dan damai akan membawa integrasi sosial berdasarkan nilai dan norma. Dengan cara ini, kehidupan manusia dapat berjalan dengan harmoni dan harmoni tanpa sebarang tingkah laku yang menyimpang.

  • Kesedaran penyelewengan untuk kesilapan

Tujuan kawalan sosial, selain untuk mewujudkan kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai dan norma, adalah untuk menyedarkan pelaku penyelewengan. Orang jahat akan menyedari betapa pentingnya hidup harmoni. Nanti si pelaku perbaiki diri untuk masa depan.

Bukan itu sahaja, orang yang menyeleweng yang menyedari kesalahan tindakan mereka mengekalkan dan memperbaiki tingkah laku mereka di hadapan orang lain. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk melakukan perbuatan menyimpang kerana kawalan diri.

  • Memaklumkan kepada penyimpang tentang nilai dan norma masyarakat

Selain menyedari kesilapan mereka, pelaku penyelewengan memperbaiki diri dengan mempelajari nilai dan norma kehidupan bermasyarakat.

Jika pelaku sudah mengetahui makna dan kepentingan keberadaan nilai dan norma, pelaku akan mengikuti nilai dan norma tersebut. Ini adalah matlamat kawalan sosial untuk penyimpang.

  • Memupuk budaya malu dalam masyarakat

Matlamat kawalan sosial seterusnya adalah untuk membangunkan budaya malu. Seseorang yang membesar dengan prinsip nilai dan norma sudah tentu dapat mengawal dirinya semasa berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh itu, jika seseorang melakukan kesalahan atau maksiat, malulah menutupinya.

Tujuan kawalan sosial ini adalah untuk mewujudkan budaya malu dalam masyarakat. Jika seseorang berasa bersalah tentang pelanggaran mereka, harga diri mereka akan serta-merta berkurangan. Dengan cara ini, tindakan menyimpang kerana malu dapat dikurangkan.

  • Mewujudkan kestabilan undang-undang

Tujuan kawalan sosial juga adalah untuk mewujudkan kestabilan undang-undang. Undang-undang yang dikenali sebagai peraturan dalam bentuk norma dan sanksi dikenakan ke atas manusia dalam kehidupan seharian mereka.

Sekiranya tingkah laku menyimpang jarang berlaku, kestabilan undang-undang boleh diwujudkan. Sekiranya undang-undang berjalan dengan baik, syarat keamanan dan keadilan akan dapat direalisasikan.

  • Pembentukan keakuran dan perpaduan dalam kehidupan bermasyarakat

Konformitas adalah pengaruh sosial yang dapat mengubah tingkah laku agar sesuai dengan moral dan norma kehidupan sosial. Contoh adaptasi ialah bergilir-gilir beratur di ATM dan membawa buah ketika menziarahi orang sakit.

Manakala solidariti ialah perasaan takdir dalam kalangan anggota masyarakat. Contoh solidariti ialah perpaduan dalam persembahan Gotang Royong di kampung dan kesanggupan menyertai acara 17 Ogos di kampung.

Sekiranya kawalan sosial dilaksanakan dengan betul dan mengekalkan nilai dan norma masyarakat, keharmonian dan perpaduan dapat direalisasikan. Rakyat yang hidup dengan sikap harmoni dan perpaduan akan mewujudkan persekitaran yang sihat dan sejahtera.

Cloud Hosting Indonesia