Rujukan Bola

7 contoh masalah sosial di sekolah

Dalam sesebuah masyarakat, perhubungan dan interaksi sosial diwujudkan untuk memenuhi keperluan harian. Bukan sahaja masyarakat, setiap kumpulan sosial dari organisasi, sekolah dan juga kumpulan sosial primer keluarga pasti mempunyai masalah sosial.

Apakah masalah sosial?

Anda mungkin sudah tahu definisi masalah sosial. Secara khusus, masalah sosial ialah ketidakselarasan antara unsur budaya yang wujud antara harapan dengan realiti atau realiti dalam kehidupan sosial manusia.

Kewujudan perbezaan ini menyebabkan sekumpulan manusia merasakan bahawa tindakan di luar norma atau peraturan yang ditetapkan dalam tatanan sosial adalah tidak wajar.

Dalam setiap kelompok sosial pasti ada masalah yang menyebabkan kerosakan atau keresahan dalam sistem sedia ada. Begitu juga dengan kumpulan sosial di persekitaran sekolah. Tidak mustahil polisi dan peraturan yang dilaksanakan dengan baik akan menjadi peraturan yang tidak sesuai dengan salah seorang pelajar sekolah tersebut.

Jika ya, masalah sosial akan berlaku di sekolah. Terdapat beberapa masalah sosial di sekolah yang sering timbul dan berkemungkinan menghalang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sedia ada.

Masalah sosial di sekolah tidak dapat dipisahkan daripada pelajar yang merasakan peraturan di sekolah tidak mengikut jangkaan mereka, sehinggakan pelajar ini mengalami masalah di persekitaran sekolah.

Contoh masalah sosial di sekolah

Jika di bangku sekolah atau pernah melaluinya, tanpa disedari masalah yang sering timbul dalam kalangan pelajar adalah sejenis masalah sosial.

Berikut ialah masalah sosial di sekolah yang mungkin pernah anda lakukan semasa di sekolah. Contoh masalah sosial di sekolah ialah:

  • Melanggar peraturan sekolah

Contoh pertama masalah sosial dalam persekitaran sekolah ialah pelanggaran peraturan sekolah. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah dalam peraturan yang mesti dipatuhi kadangkala membuatkan segelintir pelajar berasa terbeban dengan peraturan sedia ada.

Hal ini demikian kerana terdapat beberapa peraturan yang dirasakan oleh segelintir pelajar terlalu ketat sehingga membuat keputusan untuk melanggar peraturan tersebut untuk mendapatkan kebebasan.

Sebaliknya, jika peraturan sekolah tidak terlalu ketat, pelajar akan memandang rendah peraturan sedia ada dan melanggarnya akan menjadi perkara biasa bagi mereka. Oleh itu, sebilangan pelajar akan menimbulkan masalah sosial dengan melanggar peraturan.

  • Anda tidak mengikuti pelajaran semasa

Ia adalah perkara yang paling menyeronokkan bagi pelajar apabila mereka berjaya ponteng kelas atau ponteng waktu sekolah. Masalah sosial ini mungkin berlaku kerana mereka berasa bosan dan disokong dengan kekurangan penyeliaan sekolah.

Sekiranya pelajar melakukan ini tanpa sebarang sekatan untuk menghalang mereka daripada melakukannya lagi, mereka akan lebih berani untuk lari dari sekolah.

Di dalam bilik darjah, murid-murid diajar untuk menjaga kebersihan bilik darjah supaya suasana pembelajaran selesa dan selesa. Namun begitu, tidak semua murid mengikut peraturan yang ditetapkan dan diajar.

Sebahagian daripada mereka mencemarkan bilik darjah dengan membuang sampah di mana-mana sahaja seperti di bawah meja, di dalam laci, di sudut bilik darjah dan sebagainya. Ini menunjukkan kurangnya kesedaran untuk mematuhi peraturan sedia ada. Tindakan sebegitu pastinya antara masalah sosial di sekolah.

Baiklah, antara contoh gejala sosial di sekolah keempat ini yang sering anda hadapi kan? Pernahkah anda menipu dalam ujian, anda harus tahu bahawa menipu adalah contoh masalah sosial di sekolah.

Pelajar yang menipu bermakna mereka tidak berdisiplin dengan diri sendiri dan peraturan sedia ada. Kecurangan juga menyebabkan kanak-kanak menjadi orang yang tidak jujur ​​yang takut membentuk lebih banyak watak buruk dalam diri kanak-kanak. Oleh itu, tidak hairanlah penipuan menjadi salah satu contoh gejala sosial di persekitaran sekolah.

Contoh masalah sosial di persekitaran sekolah seterusnya ialah pelajar yang memberontak terhadap guru. Apabila guru cuba menyampaikan bahan pembelajaran, bukan perkara luar biasa bagi sesetengah kanak-kanak atau pelajar yang cetus-cetus semasa pelajaran sedang berlangsung.

Biasanya mereka tidak mahu mengikut apa yang guru suruh, membuat bising, mengganggu rakan dan sebagainya sehingga kelas tidak kondusif untuk pembelajaran.

Kadang-kadang ada murid yang menderhaka kepada guru malah menghina guru. Sudah tentu perkara ini perlu disusuli supaya pelajar seperti ini memerlukan perantaraan khas untuk menyedarkan mereka tentang kepentingan menuntut ilmu dan menghormati guru.

Disebabkan masalah sosial seperti ini berkemungkinan akan menjejaskan perwatakan mereka di kemudian hari, maka menjadi kewajipan jurulatih atau guru untuk menyedari tindakan mereka dan memahami bahawa apa yang mereka lakukan adalah salah. Dalam hal ini, peranan guru amat bermakna untuk mewajarkan tingkah laku pelajar yang bermasalah.

Pergaduhan sebagai contoh kenakalan remaja dalam masalah sosial yang sering berlaku di persekitaran sekolah. Salah faham di kalangan majoriti pelajar menyebabkan pergaduhan. Dilema sosial jenis ini kebanyakannya dilakukan oleh pelajar lelaki yang sememangnya tidak mahu mengalah.

Selain perselisihan faham, kebanyakan pergaduhan yang berlaku adalah disebabkan perbezaan pelajar.

Tindakan seperti ini termasuk masalah sosial di persekitaran sekolah kerana mereka menunjukkan contoh yang tidak baik kepada rakan-rakan mereka, jadi pelajar yang bergaduh perlu difahami, direstui dan dipantau dengan teliti agar tidak berulang.

Masalah sosial yang berlaku di sekolah seperti konflik antara sekolah adalah sejenis fenomena sosial yang perlu diambil kira. Jika pergaduhan antara pelajar dalam lingkungan sekolah sahaja sudah menjadi masalah yang harus dihentikan dan dicegah oleh pihak sekolah.

Pergaduhan antara sekolah mewujudkan perwatakan buruk kepada pelajar. Jika pelajar sering terlibat dalam pergaduhan jenis ini sejak di bangku sekolah lagi, dikhuatiri mereka tidak akan jauh berbeza apabila dewasa.

Untuk mengelakkan pelajar daripada membesar dan menjadi orang yang menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat, mereka harus diajar dan diajar tingkah laku yang baik dari sekolah.

Dan inilah contoh masalah sosial yang berlaku di persekitaran sekolah yang sering berlaku. Sudah tentu masalah sosial ini akan membantutkan pembelajaran di sekolah. Saya harap ini dapat membantu!

Cloud Hosting Indonesia